Cei trei “prieteni” ai lui Iov

Istoria cu ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iov și ceea ce au vorbit fiecare dintre cei trei prieteni ai săi, toate acestea sunt cunoscute, fiind înregistrate pe paginile cărții IOV din Sfânta Scriptură.

Însă, acum, privind la situația lui Iov, cum el a suferit pe rând grele și mari încercări, o testare îngăduită de Dumnezeu în viața lui când a fost trecut prin cuptorul de foc al celor mai aprige stări sufletești, când în scurt timp Iov și-a pierdut copiii, bogăția și sănătatea, vedem că,  pe de o parte, îi mai rămăsese doar soția care,  de această dată,  nu i-a mai oferit susținerea și înțelegerea necesară, iar, pe de altă parte, comunitatea acelora cu care avea părtășie, prietenii săi Elifaz, Bildad și Țofar, nu l-au înconjurat cu iubirea și compasiunea de care avea atâta nevoie în acele momente de grea cumpănă. Continue reading “Cei trei “prieteni” ai lui Iov”

Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii

by John Fischer

și a zis: ‘Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.(IOV, 40:6-7)

Sunt furtuni pe mare, așa cum a fost aceea în care corabia s-a sfărâmat, și în care se afla și slujtorul lui Dumnezeu, Pavel (vezi Fapte 27:14), iar Biblia ne mai aratăși la modul literal furtuni. Dar în acest verset Cuvântul ne aduce înainte un alt fel de furtună, furtuni spirituale care din când în când se abat peste cei ce se strâng la un loc. Oricum le-am cataloga noi, sunt furtuni îngăduite de Dumnezeu. Nu am în vedere să spun ceva despre furtunile la modul fizic. Poate nu toți dintre noi am avut ocazia să vedem o mare agitată ale cărei valuri  aduc o astfel de furtună. Dar toți am avut ocazia să fim cuprinși în mijlocul unei furtuni spirituale abătută peste Casa lui Dumnezeu. Continue reading “Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii”

S-a făcut „păcat” pentru noi

Isaiah53_12 A fost pus în numărul celor fărădelege.

Isaia 53:12

De ce a îngăduit Isus să fie inclus în numărul păcătoșilor?

Această bunătate minunată a fost justificata de mai multe motive puternice. In felul acesta El putea deveni Avocatul lor. In unele situatii, avocatul apararii trebuie sa se identifice cu clientul. Ei nu pot fi priviti separat de ochi legii.

De aceea, când păcătosul credincios este adus la bara de judecata, Isus apare si El, Mijlocitorul. Și răspunde tuturor acuzațiilor ce ți se aduc. Continue reading “S-a făcut „păcat” pentru noi”

A împărtăși durerea lui Hristos

John 16.32Veți fi risipiți fiecare la ale lui, și pe Mine Mă veți lăsa singur.

Ioan 16:32

 Puțini au împărtășit durerile din Ghețimani. Majoritatea ucenicilor nu erau destul de crescuți în har ca să fie admiși la taina „chinului” Său (Luca 22:44). Ocupați să sărbătorească Paștele la casele lor, îi reprezintă pe cei care citesc litera, dar rămân mereu departe de spiritul Evangheliei.

Celor doisprezece, ba nu, celor unsprezece, li s-a oferit privilegiul să intre în Ghețimani și să vadă marea luptă. Dintre cei unsprezece, opt au fost lăsați deoparte; aveau părtășie, dar nu de felul aceleia în care doresc oamenii să fie incluși din toată inima. Continue reading “A împărtăși durerea lui Hristos”

Nu te lăsa intoxicat de plăcere

TristCând îmi mergea bine, ziceam: „Nu mă voi clatina niciodată”

Psalmi 30:6

Moabul… se odihnea fără teamă pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas într-altul” (Ieremia 48:11).

Dă-i unui om bogăție, lasă-i corăbiile să aducă mereu prada, lasă vânturile și valurile să-i fie slujitori și să-i aducă vasele din mijlocul mării. Lasă-i pământul să rodească, și lasă vremea să-l ajute în strângerea recoltelor. Continue reading “Nu te lăsa intoxicat de plăcere”

„Eu te voi învăța calea”

King David.David a întrebat pe Domnul.

2 Samuel 5:23 

Când a întrebat, David tocmai luptase cu filistenii și câștigase o mare victorie. Filistenii veniseră cu o mare oștire dar, cu ajutorul Domnului, David îi pusese pe fugă.  Observă totuși că, atunci când au venit a doua oară, David nu s-a repezit să lupte cu ei fără să-L întrebe pe Domnul. Odată ce fusese victorios, ar fi putut să spună că mulți alții „voi învinge din nou; pot să fiu sigur că, dacă am învins o dată, voi învinge din nou. De ce să mă mai obosesc să-L întreb pe Domnul?” David nu a făcut așa.

Câstigase o bătalie prin puterea Domnului; nu voia să se aventureze în alta până când nu era asigurat de ajutor. El a întrebat: „Să mă sui împotriva lor?” și a așteptat până când a primit răspunsul. Învață de la David să nu faci nici un pas fără Dumnezeu. Continue reading “„Eu te voi învăța calea””