Ai primit poruncile Domnului?

 Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.

Ioan 14: 21

Meditație de John Fischer, Los Angeles

         Ințeleg din ce citesc în acest verset că sunt numai unii care au poruncile Domnului Hristos, adică lor le-au fost date. Cine are poruncile Mele: Cu alte cuvinte, cei care le au sunt ai Domnului Hristos. Cineva mi-a adus în atenție acest verset atât de minunat. Pe de altă parte, cei care NU au poruncile Lui, nu se pot bucura de părtășia cu Domnul Hristos. Continue reading “Ai primit poruncile Domnului?”

Advertisements

Lucrarea tăcerii Mântuitorului

Atunci, Pilat i-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?“. Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.
Matei 27:13-14

Lucrarea tăcerii Mântuitorului

În cartea sa despre viața Mântuitorului, scriitorul Giovanni Papini a spus: „Isus nu vorbește, ci privește în preajmă-i cu ochii Lui mari și senini, fețele îngrijorate și încruntate ale ucigașilor, judecând pentru vecie acele arătări de judecători. Într-o clipă, fiecare din ei e cântărit și osândit de acea privire ce pătrunde în suflet…“. Din citatul scriitorului Papini deducem că Mântuitorul nu tăcea, pentru că era judecat, ci tăcând, judeca! Refuzul de a vorbi în fața lui Irod și înaintea preoților care Îl învinuiau poartă semnificația ultimului efort al Mântuitorului de a-i reabilita pe acești păcătoși. Continue reading “Lucrarea tăcerii Mântuitorului”

DUMNEZEU – Grădinar și Chirurg

by John Fischer, Los Angeles

Nota redactiei: un autor creștin cu scrieri miezoase

Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. – Geneza 2:8

În ultimul meu posting, din Matei 2:1, pe acest verset l-am dat numai ca referință. Am spus printre altele că  Dumnezeu este asemănat în Cuvânt cu Grădinarul care a sădit o gradină pentru om. Continue reading “DUMNEZEU – Grădinar și Chirurg”

Aruncă-ti pâinea pe ape!

by John Balarie, Los Angeles

Nota redactiei: un autor creștin cu scrieri miezoase

Aruncă-ți pâinea pe ape, și după multă vreme o vei găsi iarăși!

Eclesiastul 11:1

Avem sub ochi două versete pe care nu știu cum le înțeleg alți frați. Dar eu am înțeles că Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu și este o carte spirituală.  Astfel și apostolul Pavel a ajuns s-o înțeleagă. El spune despre Legea lui Dumnezeu, care este tot Cuvîntul Lui,  adică Vechiul si Noul Testament. Iată ce spune el:  Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc. (Romani 7:14). Continue reading “Aruncă-ti pâinea pe ape!”

Urîţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul!

by John Balarie, Los Angeles

Nota redactiei: un autor creștin cu scrieri miezoase

 Urîţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mîna celor răi.

Psalmul 97:10

         Cineva a postat acest Psalm pe o pagină și mi-a atras atenția acest cuvânt Urîţi răul. Sigur, cuvântul acesta ură se găsește în structura omului păcătoas, oricare ar fi el. Sau cum e numită această structură de care vorbesc des:  firea veche  carnală.  Continue reading “Urîţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul!”

WHY RAVI ZACHARIAS REJECTS CALVINISM

Here is a great response from Ravi Zacharias on the question of Soteriology. Pay close attention to how he interprets Romans 9.  He sounds like a “Traditionalist” to me. You can listen to his article on the video, or scroll down to read it:


“The question you have raised has to do with an issue that theologians have been wrestling with for centuries. The Calvinistic and the Arminian position highlight their own views in attempting to answer this question. Continue reading “WHY RAVI ZACHARIAS REJECTS CALVINISM”