Aurel Gheorghe: De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?

Fariseii şi saducheii s-au apropiat de Isus şi, ca să-L ispitească, I-au cerut să le arate un semn din cer.
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Când se înserează, voi ziceți: „Are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roşu.”
Şi dimineața, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este rosu-posomorât.”

Fățarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiți, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” (Mat. 16:1-3)
Continue reading “Aurel Gheorghe: De ce trebuie să privim la semnele vremurilor?”

Advertisements

Ce trepte urci?

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așază pe înălțimi… și strigă lângă porți, la intrarea cetății…”
Proverbe 8:1-3

Ce trepte urci?

„Când vei ajunge în oraș, caută casa înțelepciunii, deoarece aceasta este casa cea bună și acolo vei găsi o găzduire bună.” Așa sfătuiră bătrânii satului pe tânărul care plecase, pentru prima dată de acasă, la drum spre oraș. Tânărul a luat aminte la sfatul dat. Continue reading “Ce trepte urci?”

Advertisements

CUM ARE LOC SCHIMBAREA (1)

 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CUM ARE LOC SCHIMBAREA (1)

„Suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui” (2 Corinteni 3:18)

     Schimbarea are loc în urma unei crize. Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov, care înseamnă „Înșelătorul”, în Israel – care înseamnă „Cel ce luptă cu Dumnezeu”… și Domnul a făcut lucrul acesta într-un moment crucial. Continue reading “CUM ARE LOC SCHIMBAREA (1)”

Advertisements

Calitățile liderului spiritual

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CALITĂȚILE LIDERULUI SPIRITUAL

„Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste” (1 Timotei 5:17)

     Pentru a fi un lider spiritual demn de urmat, trebuie:

1) Să poți da socoteală cuiva… Cuiva care te cunoaște destul de bine pentru a se ruga cu tine și pentru tine, pentru a te întări în domeniile în care ești vulnerabil și pentru a te sfătui în privința luării unor decizii importante. Autoritatea fără răspundere duce în mod inevitabil la dezastru. Continue reading “Calitățile liderului spiritual”

Advertisements

Mâna celor harnici

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit…”
Proverbe 10:4-5

Mâna celor harnici

Michelangelo Buonarroti și-a pierdut mama la vârsta de șase ani. La vârsta de treisprezece ani a intrat ucenic la frații  Ghirlandaio,  pictori,  despre  care  unii  afirmă  că priveau cu invidie lucrările tânărului elev. Michelangelo nu s-a descurajat, ci a continuat să muncească cu entuziasm, fapt care i-a dus faima în Italia și mai târziu în întreaga lume. Michelangelo și-a iubit munca până la sfârșitul vieții.
Continue reading “Mâna celor harnici”

Advertisements

Pacea minții

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PACEAMINȚII

„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3)

  

Pe cine te bazezi în rezolvarea problemelor tale: pe Dumnezeu sau pe tine? Înainte de a da un răspuns, citește următoarele:

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine… Calea dreptului este neprihănirea; Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.” (Isaia 26:3,7).

Ce promisiune măreață! Dacă vrei să-ți păstrezi pacea minții, trăiește după următorul principiu: „Fă tot ce poți, iar restul încredințează lui Dumnezeu! Continue reading “Pacea minții”

Advertisements

T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt

 

Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiori celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul!

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Continue reading “T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt”

Advertisements