Imaturitatea și lipsa de discernământ din biserică

Tendința creștinilor de a migra de la o biserică la alta, de la un predicator la altul, de la o grupare la alta,  de regulă au ca rădăcină comună imaturitatea creștinilor  și lipsa lor de discernământ spiritual.

Pe de altă parte, o mare problemă este și faptul că unii dintre pastorii vedetă nu de puține ori îi atrag prin tot felul de erezii sau manifestări complet nebiblice.

De aceea mai jos prezentăm  câteva din cauzele acestei imaturități, în care fiecare dintre noi avem vina noastră (slujitori, lucrători, ucenici), membrii bisericilor locale:

1. Necunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu

Fără Scriptură nu poate exista maturitate, nu poate exista discernământ, deosebirea falsului de Adevăr. De aceea astăzi mulți aleargă dintr-o parte în alta după anumiți vorbitori, stau gură cască și înghit ce le este dat fără să poată distinge că-i poate ucide. Continue reading “Imaturitatea și lipsa de discernământ din biserică”