Biserica Baptistă din Beclean – Seri de Evanghelizare

Cu predicatori cu nume Daniel Darie, Marius Sabou, Daniel Chereji, Marius Cruceru.

Beclean, strada Crișan nr.2.

Advertisements

Dragostea frățească să rămână: FĂ CEVA ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ!

DOMNUL ESTE APROAPE

Dragostea frățească să rămână.
Evrei 13:1

Scriptura spune: „Dragostea frățească să rămână”. Într-adevăr, dragostea frățească este atât de minunată, încât ne mirăm că am putea să facem ca ea să dispară. Noi suntem însă atât de lipsiți de înțelepciune, iar lumea are o influență care ne afectează atât de mult, încât, chiar acolo unde există o părtășie fericită, răceala își face adesea loc. Câteodată dragostea frățească se stinge doar din lipsa unei manifestări practice a ei, iar vrăjmașul, care întotdeauna este la lucru, se bucură să o vadă dispărând. Continue reading “Dragostea frățească să rămână: FĂ CEVA ÎN ACEASTĂ PRIVINȚĂ!”

Lot – un om chinuit de alegeri proaste

B a r z i l a i - e n - D a n

Geneza 14:1-12

Spre deosebire de Avraam, omul credinţei, Lot este un exemplu de credincios care umblă prin vedere.

I. Lot – privilegiat să fie în familia lui Avraam.

Timp îndelungat el şi-a urmat unchiul imitându-l … aşa cum fac mulţi tineri care se bazează pe credinţa părinţilor lor sau a celor mai mari decât ei. Lot a fost unul din bagajele reziduale cu care a ieșit neascultătorul Avraam din Ur. În loc să ,,iasă din familia sa“ Avraam a plecat cu toată familia tatălui său spre țara promisă. Dumnezeu i-a arestat în Haran, unde au rămas majoritatea, dar și de acolo Avraam n-a plecat singur, ci l-a luat și pe nepotul său Lot cu el. Tipologic, imaginea aceasta reprezintă acum amestecul de credincioși adevărați și credincioși firești care se află pretutindeni pe drumul credinței. Adunările locale cunosc bine realitatea aceasta, care naște nu puține probleme.

II. Lot – la răscrucea…

View original post 658 more words

Scrisoare către toate bisericile baptiste (Viorel Iuga)

 Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus Cristos,

Prin îndurarea lui Dumnezeu, suntem printre privilegiaţii care au intrat în Anul 2019. Mă rog Stăpânului şi Părintelui nostru ca să trăim fiecare zi din acest an în voia Sa, pentru gloria Sa (Coloseni 3:17; 1 Petru 5:11). Aşa cum ştiţi, în prima parte a acestui an vom avea alegeri la nivel local, teritorial şi naţional. Având în vedere rolul deosebit de important al celor aflaţi în conducerea bisericilor, a comunităţilor teritoriale şi a Uniunii vă chem să ne unim în rugăciune şi să cerem Domnului cu insistenţă alegerea în toate bisericile şi în structurile organizatorice al cultului a unor oameni duhovniceşti, maturi, disponibili şi capabili. Să ne rugăm insistent ca fraţii şi surorile din adunările noastre să aleagă membrii comitetelor prin călăuzire cerească, pe criterii şi principii biblice, fără acţiuni lumeşti, fireşti (Fapte 6:1-6). Continue reading “Scrisoare către toate bisericile baptiste (Viorel Iuga)”

John MacArthur despre 2 Timotei

B a r z i l a i - e n - D a n

(mulțumim împreună lui Relu Leleu pentru această excelentă traducere)

În a doua sa epistolă, Pavel îi amintește lui Timotei că datoria lui este să păstreze darul lui Dumnezeu în el, proaspăt și folositor. Să nu fie fricos ci puternic. Să nu-i fie niciodată rușine de Hristos sau de orișicine Îl slujește. Să păstreze și să păzească adevărul. Să aibă un caracter puternic, să facă ucenici tari în credință, să fie gata să sufere dificultatea și persecuția, făcând în același timp totul pentru Hristos. Să-și ațintească mereu privirea la Hristos. Să conducă cu autoritate.

Să interpreteze și să aplice corect Scriptura. Să se ferească de vorbăriile goale care necinstesc pe Dumnezeu. El trebuie să fie un vas de cinste, despărțit de păcat și folositor Domnului. Trebuie să fugă de poftele tinereții, să urmărească dreptatea, credința și dragostea. Să refuze să intre în dispute filozofice și teologice. Trebuie să nu fie certăreț, ci…

View original post 254 more words

Puterea și bunătatea Domnului

După câteva zile, El a intrat iar în Capernaum … Și Isus, văzându-le credința, a zis celui paralizat: „Copile, păcatele îți sunt iertate”.

Marcu 2:1; 5

SĂMÂNȚA BUNĂ

Puterea și bunătatea Domnului

 

Încredințați de puterea și bunătatea Mântuitorului, niște oameni au adus la Isus un om paralizat. Neputând să se apropie din cauza mulțimii, ei au coborât patul bolnavului printr-o deschizătură făcută în acoperișul casei. Văzându-le credința, Domnul Isus i-a zis celui paralizat: „Păcatele îți sunt iertate”. Împotrivitorii Domnului, care nu cunoșteau Cine este și ce poate face El, au pus imediat întrebarea: „Cine poate să ierte păcatele, decât numai Dumnezeu?”. Ei nu știau, sau nu doreau să știe, că Isus Hristos este Dumnezeu arătat în trup și, de asemenea, că El poate să ierte păcatele. Continue reading “Puterea și bunătatea Domnului”