Un text străveziu pentru lucrarea lui Mesia

Jean Koechlin

7 MAI

Isaia11.1-16; 12.1-6

Versetele 18,19,33 şi 34 din cap. 10 îl compară pe Israel cu o pădure semeaţă în care securea şi ferăstrăul (Asiria, in­strument în mâna Domnului, v. 15) vor face mari defrişări.

Arborele regal al lui Iuda va fi şi el doborât, pentru că în curând nu va mai fi niciun descendent din David pe tron.

Dar, după cum în natură se întâmplă ca dintr-un buştean proaspăt tăiat să prindă viaţă lăstari tineri, plini de sevă, tot astfel, din „tulpina lui Isai” (11.1), aparent moartă, a apărut un Vlăstar cu totul nou: „o Odraslă”, care a crescut înaintea lui Dumnezeu şi a adus rod bogat în Duhul (11.2).

Vlăstarul, Rădăcina şi Urmaşul lui David (v. 1,10; Apocalipsa 22.16) sunt nume pe care Domnul Isus le poartă în raport cu binecuvântarea lui Israel şi a lumii. Atunci vor domni pe pământ dreptatea şi pacea, chiar şi…

View original post 89 more words

Pfizer recunoaște într-un document intern că persoanele vaccinate răspândesc particule infecțioase. DOC / VIDEO

Revista ARMONIA - Saltmin Media

Foto: 1scandal.com

de VLAD PÂRĂU

Vaccinul este o armă biologică. Mai exact, proteina spike este arma bioactivă, concepută pentru a se propaga de la o persoană la alta, fiind transmisibilă de la vaccinați pentru a-i infecta pe nevaccinați, susține un site popular francez.


View original post 849 more words

A. B. Simpson – Nu judeca lucrurile după ambalaje !


Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El.
(Psalmul 25:14)

Există anumite taine ale providenţei lui Dumnezeu pe care El îngăduie copiilor Săi să le afle. De fapt, deseori, cel puţin la suprafaţă, planurile Lui cu ei par să fie severe şi ascunse. Totuşi credinţa priveşte mai profund şi spune: „Aceasta este taina lui Dumnezeu. Tu priveşti numai în afară, dar eu privesc mai profund şi văd sensul ascuns“.

Adu-ţi aminte că diamantele se găsesc în stare brută, şi adevărata lor valoare nu se poate vedea. Şi când a fost ridicat cortul întâlnirii în pustiu, nu avea nimic în afară care să-ţi atragă privirile. De fapt, învelitoarea de afară făcută din piei groase de viţel de mare nu spunea nimic despre lucrurile preţioase dinăuntru.

Dragă prietene, Dumnezeu poate să-ţi trimită daruri valoroase într-un ambalaj neatrăgător. Dar nu te îngrijora din cauza ambalajului, pentru că poţi avea toată siguranţa…

View original post 41 more words

OBSEDATE DE PROTEJAREA IMORALITĂȚII SEXUALE, AUTORITĂȚILE NE INCALCă DREPTURILE

Este una pentru autorități să fie echidistante când vine vorba de drepturi, așa cum e firesc într-un stat de drept, și alta când ele iau partea, în mod nejustificat, unei minorități care pretinde drepturi fără nicio utilitate socială.

Exemplul Marii Britanii

Două exemple extrem de tragice au parvenit săptămâna trecută din lumea occidentală, exemple care dovedesc că autoritățile sunt obsedate de protejarea sexualității nenaturale în detrimentul drepturilor creștinilor de a promova, în spațiul public, opinii și opțiuni diferite fondate pe adevărurile Scripturii.

Pe 23 aprilie londonezii au fost șocați când poliția a arestat un pastor în vârstă de 70 de ani, îmbrâncindu-l și punându-i cătușele.

Continue reading “OBSEDATE DE PROTEJAREA IMORALITĂȚII SEXUALE, AUTORITĂȚILE NE INCALCă DREPTURILE”

Buletinul informativ al AFR din 4 Mai 2021

Valea Jiului. Joi, AFR a publicat un comentariu privind impactul crizei economice asupra familiilor din Valea Jiului: LINK

Pastor arestat. Un pastor a fost arestat ]n Marea Britanie pentru că a propovăduit în spațiul public împotriva ideologiei de gen: LINK

Libertate religioasă. A apărut o dedicată luptei grupurilor religioase minoritare pentru libertatea religioasă. Recenzie: LINK

Continue reading “Buletinul informativ al AFR din 4 Mai 2021”

B. Reynolds – Elementar despre Cina Domnului

Faceți aceasta spre amintirea Mea. 1 Corinteni 11.24

Aceste cuvinte aduc înaintea noastră trei lucruri instructive pentru orice credincios.

În primul rând, Cina Domnului este doar pentru cei mântuiți, pentru cei care au fost spălați de păcatele lor. Acest lucru este evident, fiindcă doar un copil al lui Dumnezeu își poate aminti de Domnul Isus. Cum ar putea o persoană nemântuită să-și amintească de ceva despre care nu știe nimic?

În al doilea rând, Domnul Isus este punctul central al Cinei, fiindcă El spune: „Faceți aceasta spre amintirea Mea“. Toate aspectele Persoanei Sale binecuvântate trebuie să fie înaintea noastră atunci când ne amintim de El: viața Sa, suferințele Sale, moartea Sa și gloriile Sale. Închinătorii nu sunt obiectul unei astfel de strângeri, ci Hristos este punctul central și singurul Obiect al preocupării lor.

În al treilea rând, cuvântul „amintire“ este unul remarcabil, care nu mai apare în Noul Testament…

View original post 116 more words

Jean Koechlin – Un mesaj pentru timp și eternitate

Isaia7.1-25

După ce a răspuns chemării lui Dumnezeu, se pare că Isaia a trebuit să mai aştepte timp lung până să-şi înceapă slujba în public (cel puţin şaisprezece ani, cât a durat domnia lui Iotam). Dacă şi noi avem de trecut printr-o astfel de şcoală a răbdării, să nu ne descurajăm. Să-L lăsăm pe Domnul să aleagă El momentul potrivit şi modul în care doreşte să ne folosească. Singura noastră responsabilitate este să fimdis­ponibilişiascultători(comp. cu Matei 8.9).

Cel dintâi împărat la care este trimis Isaia este cel al lui Iuda, răutăciosul Ahaz, într-un ceas de cumpănă pentru micul regat. Acesta era ameninţat nu numai de Reţin, împăratul Siriei, ci, mai trist, şi de Pecah, împăratul lui Israel. 

Folosindu-se de aceştia, Satan căuta să răstoarne tronul lui David şi astfel să se împotrivească domniei lui Mesia cel promis. Însă profetul este purtătorul unor veşti bune:…

View original post 77 more words

Patru ipostaze ale Învierii care te pot ajuta personal

ioan8

Nota: acest scurt articol are o verisune audio la sfarsit care o puteti accesa.

Din fiecare dintre cele patru Evanghelii, putem extrage câte o ipostază specifică a Învierii, care cu siguranță ne pot fi de folos!

Evanghelia după Matei se încheie cu Mântuitorul Isus Hristos cel înviat care le spune discipolilor Săi două lucruri esențiale: să meargă în toată lumea, și să facă ucenici din toate neamurile. Înainte de asta, le subliniază că puterea lor de a lucra în toate națiunile vine de la El. Cum te ajută aceasta personal? Dacă ești un urmaș al lui Hristos (ucenic) – vei face ucenici! Evanghelia face nu doar convertiți, ci și ucenici. Întreabă-L pe Domnul, și îți garantez că îți va spune cum să faci ucenici! Nu uita, corporațiile de succes de astăzi lucrează pe principiul ucenicizării!

Marcu ne spune în Evanghelia sa cum Domnul Isus îi mustră pe ucenici pentru necredința…

View original post 561 more words