Pacea minții

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

PACEAMINȚII

„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3)

  

Pe cine te bazezi în rezolvarea problemelor tale: pe Dumnezeu sau pe tine? Înainte de a da un răspuns, citește următoarele:

Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine… Calea dreptului este neprihănirea; Tu, care eşti fără prihană, netezeşti cărarea dreptului.” (Isaia 26:3,7).

Ce promisiune măreață! Dacă vrei să-ți păstrezi pacea minții, trăiește după următorul principiu: „Fă tot ce poți, iar restul încredințează lui Dumnezeu! Continue reading “Pacea minții”

Advertisements

T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt

 

Creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt nu sunt superiori celorlalți, de aceea trebuie să rămână smeriți și să caute umplerea continuă cu Duhul!

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Continue reading “T. 20 – Efectele botezului cu Duhul Sfânt”

O VESTE BUNĂ: Împărăteasa de la Miazăzi e pe drum…!

Mântuitorul Isus face o afirmație misterioasă în Evanghelia după Matei, 12:42: Împărăteasa de la Miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi … Care o fi înțelesul acestor cuvinte? Au ele relevanță pentru zilele în care trăim? Ori pentru valorile creștine? Rostite acum 2000 de ani, aceste cuvinte ne-au venit în minte în ultimele luni citind diferite titluri și informații încurajatoare din presa occidentală. Continue reading “O VESTE BUNĂ: Împărăteasa de la Miazăzi e pe drum…!”

Cei trei “prieteni” ai lui Iov

Istoria cu ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iov și ceea ce au vorbit fiecare dintre cei trei prieteni ai săi, toate acestea sunt cunoscute, fiind înregistrate pe paginile cărții IOV din Sfânta Scriptură.

Însă, acum, privind la situația lui Iov, cum el a suferit pe rând grele și mari încercări, o testare îngăduită de Dumnezeu în viața lui când a fost trecut prin cuptorul de foc al celor mai aprige stări sufletești, când în scurt timp Iov și-a pierdut copiii, bogăția și sănătatea, vedem că,  pe de o parte, îi mai rămăsese doar soția care,  de această dată,  nu i-a mai oferit susținerea și înțelegerea necesară, iar, pe de altă parte, comunitatea acelora cu care avea părtășie, prietenii săi Elifaz, Bildad și Țofar, nu l-au înconjurat cu iubirea și compasiunea de care avea atâta nevoie în acele momente de grea cumpănă. Continue reading “Cei trei “prieteni” ai lui Iov”

Semnele vremurilor – actualizare – Februarie 2018

by Aurel Gheorghe

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.

Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, Continue reading “Semnele vremurilor – actualizare – Februarie 2018”

DUMNEZEU TE POATE RIDICA

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

DUMNEZEU TE POATE RIDICA

„Cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea” (Ieremia 18:6)

     Proorocul Ieremia scrie (18:3-6): „Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Vasul pe care-l făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta, casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mâna olarului, aşa sunteţi voi în mâna Mea.”
Continue reading “DUMNEZEU TE POATE RIDICA”