Lazar Andrei: ASCULTAȚI DE MAI MARII VOȘTRI ȘI FIȚI-LE SUPUȘI

Ascultaţi de mai-marii voștri și fiţi-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.” (Evrei 13:17)

Dumnezeu vrea să arate că atunci când El înzestrează pe cineva cu înțelepciune, cârmuire, duh de sfat și alte daruri, care arată maturitatea unui creștin, atunci El își dă “acordul” că acesta este vrednic de crezare. Nu ne încredem în oameni ci în Duhul care dă sfaturile sau judecă, mustră sau îmbărbătează. Dacă ne împotrivim lui, ne impotrivim Voii Lui Dumnezeu dacă acesta vorbește de la Duhul Sfânt. Nu neglijăm și nu desconsiderăm un om ci pe Dumnezeu.

Continue reading “Lazar Andrei: ASCULTAȚI DE MAI MARII VOȘTRI ȘI FIȚI-LE SUPUȘI”

DOMNUL ESTE TURNUL MEU DE SCĂPARE

De-a lungul vieții, toți trecem prin perioade în care avem nevoie de încurajările din Psalmul 91. Mulți creștini citează pasajele care vorbesc despre protecția și victoria promise de Dumnezeu, dar puțini realizează care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru ca aceste promisiuni să devină realitate în viețile noastre. Dumnezeu ne iubește necondiționat și tot ce cere să facem este spre binele nostru. Dar dacă alegem să ne îndoim de dragostea Lui Dumnezeu, să ne temem de greutăți și să ne îngrijorăm de ce va veni, nu beneficiem de protecția și binecuvântările care sunt deja pregătite pentru noi.

  • Psalmii 91:1-2 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Continue reading “DOMNUL ESTE TURNUL MEU DE SCĂPARE”

Sorina Lazăr: Vrea cineva să facă voia Lui ?

Ioan 6

(6:28) Ei I-au zis: „Ce să facem ca să SĂVÂRŞIM LUCRĂRILE lui Dumnezeu?”

(6:29) Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta : SĂ CREDEŢI ÎN ACELA pe care L-a trimis El.”

|| Ca să FACEM VOIA Lui Dumnezeu trebuie să ne ÎNCREDEM în PERSOANA Lui Isus, adică să CREDEM ÎNVĂȚĂTURILE Lui

Continue reading “Sorina Lazăr: Vrea cineva să facă voia Lui ?”

Mărturia care Răspunde la Trei întrebări esențiale

Prin această mărturie ni se pot lămuri unele aspecte de doctrină și de practică religioasă (creștină), dacă suntem obijnuiți cu “hrana tare care este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.” (Evrei 5:14) .

Vom întâlni și câteva practici greșite, prin implicarea și neimplicarea pastorilor și a creștinilor în general în necazurile aproapelui lor din biserică, fie din lipsă de empatie, fie din necunoașterea mandatului ucenicului lui Isus Hristos.

Continue reading “Mărturia care Răspunde la Trei întrebări esențiale”

Lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult | Studiu biblic cu Derek Prince

The Thing That God Hates Most | Derek Prince Bible Study

În 1990, Derek Prince împreună cu soția sa Ruth și-au luat 6 luni de odihnă, în Hawaii. Dar a fost mai mult bolnav, iar, la întoarcere, a ajuns în spital. Acolo, la ora două noaptea Dumnezeu i-a revelat că El urăște mândria. Și că are și el această problemă, care la el e de natură carnală. Totodatăi-a mai revelat, că El e îndelung răbdător, și se așteaptă ca și Derek să aibă aceeași atitudine față de El.

Continue reading “Lucrul pe care Dumnezeu îl urăște cel mai mult | Studiu biblic cu Derek Prince”

Lazar Andrei: Crezi în Dumnezeu? 

Ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Să crezi în existența Lui? Ca să vedem, ce înseamnă a crede în Dumnezeu, trebuie să vedem ce are de spus Dumnezeu despre asta. 

Unde putem afla aceste lucruri? În Biblie. Dar de ce acolo? 

Toată Scriptura (Biblia) este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. – 2 Timotei 3:16, 17 

Continue reading “Lazar Andrei: Crezi în Dumnezeu? “

Mary Buzas: Chemarea și Rolul femeii – În familie, în biserică și în societate

Am scris rândurile de mai jos cu mai bine de un an în urmă, dar le-am ținut pentru mine. M-am gândit să nu mai împovărez rețelele de internet cu gândurile mele, mai ales acum când sunt atâtea probleme în lume…boli…războaie…Dar liniștea, pacea și lipsa problemelor e de scurtă durată în viața celor mai mulți dintre noi și ce am de spus aduce pace în familie. Familia este locul unde de multe ori se dau cele mai crâncene lupte care aduc daune fizice, mentale, și spirituale atât în viața soțului cât și a soție, dar și în viața copiilor.

Continue reading “Mary Buzas: Chemarea și Rolul femeii – În familie, în biserică și în societate”

Credință de Adolescent (FaithLike A Teenager)

Avem trei relatări diferite, identice ale declarației clare a lui Isus că nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu decât dacă o primiți ca pe un copil mic.

Matt. 18:3 Și a zis: Adevărat vă spun că, dacă nu vă întoarceți și nu veți fi ca niște copii, nu veți intra în Împărăția cerurilor.

Marcu 10:15 – Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copil mic, nu va intra în ea.

Luca 18:17 – Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăția lui Dumnezeu ca un copil mic, nu va intra în ea.

Continue reading “Credință de Adolescent (FaithLike A Teenager)”

FILTRU PENTRU TATA de Doug Perry

CUM L-AM GĂSIT?

Ei bine, nu țin un jurnal, așa că îmi este greu să stabilesc o dată, dar a fost în decembrie 2004 când am început să văd demoni pe oameni. Cu cât exersam mai mult și eram un bun administrator cu ceea ce mi-a dat El, cu atât era mai rafinat totul. În Matei 25, Isus spune că dacă îți dă ceva – fie puțin sau mult – și ești un bun ispravnic, El îl va înmulți din belșug. Dar dacă îl îngropi în nisip și ești egoist, chiar și asta ți se va lua. Așa că l-am investit cu înțelepciune, l-am folosit pentru a ajuta oamenii, pentru a-i elibera – și am primit mai mult.

Acesta nu este locul pentru o discuție despre toate tipurile diferite de demoni, cum arată, unde se ascund și cum să scapi de ei. Asta se află în cartea mea “DEMONS?! You’re kidding, right?” (DEMONI?! Glumești, nu?).

Continue reading “FILTRU PENTRU TATA de Doug Perry”