Apocalipsa 14 – Biruitorii tainei fărădelegii

Explicații la Biblie

Tema generală a capitolului 14 este „finalul tainei fărădelegii“.După capitolele 12 și 13 care ne-au arătat drama sfârșitului din punctul lui Satan de vedere, capitolul 14 ne readuce la perspectiva lui Dumnezeu asupra sfârșitului. Taina fărădelegii care lucrează acum în fiii neascultării din marea dramă de la sfârșit poate și trebuie să fie învinsă. O va învinge Isus Christos însuși și o vor învinge sfinții Mielului. Ei răspund obrăznicei provocării din capitolul 12:

„Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” (Apoc. 13:4).

Vă aduc aminte că ne aflăm într-un intermezzo, o pauză în descrierea efectului pe care-l are pe pământ sunetul celor șapte trâmbițe. Ca într-un reportaj cinematografic, camera se retrage din scenele apropiate ale conflictelor pentru a ne da o perspectivă panoramică…

View original post 3,937 more words

Înfrângeri aparente, calea către mari biruințe

B a r z i l a i - e n - D a n

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care nepoartă totdeauna  cu carulLui de biruinţă în Hristos. (2 Corinteni 2:14)

Dumnezeu câştigă cele mai mari victorii ale Lui prin înfrângeri aparente. Foarte des pare că vrăjmaşul triumfă pentru o perioadă, şi Dumnezeu îngăduie aceasta. Dar apoi El intervineşi dejoacă planurile vrăjmaşului,nimiceşte victoria aparentă şi,aşa cum spune Biblia, „răstoarnă calea celor răi“ (Psalmul 146:9). Prin urmare, El ne dă o victorie cu mult mai mare decât am fi avutdacă n-ar fi îngăduit ca vrăjmaşul să triumfe aparent la început.

Povestea celor trei tineri evrei care au fost aruncaţi în cuptorul de foc este cunoscută. Era o victorie aparentă a vrăjmaşului. Părea că slujitorii Dumnezeului celui viu aveau să sufere o teribilă înfrângere. Toţi am trecut prin situaţii în care părea că suntem înfrânţi, iar vrăjmaşul se bucura…

View original post 243 more words

Buletinul informativ AFR din 14 Februarie 2020

Bătălia pentru familie în America: La începutul anului a avut loc o dezbatere între intelectualii creştini ai Americii privind cauzele care ne-au făcut să pierdem bătălia pentru familia şi căsătoria creştină: LINK

Rachetele hipersonice: Pericolul actual pentru securitatea mondială vine din partea rachetelor hipersonice: LINK

Traficul de fiinţe umane: Insurgenţii comunişti din Columbia sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane pentru sex: LINK Continue reading “Buletinul informativ AFR din 14 Februarie 2020”

Greșise la numărătoarea cazmalelor

Chuck Colson, speaking outside the White House in 2003, has died. 

Omul de nimic, omul nelegiuit umblă cu neadevărul în gură. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele întruna și stârnește certuri.

Proverbe 6:12, 14

Chuck Colson, colaboratorul președintelui Nixon, a povestit următoarele: În timpul celui de-al doilea Război Mondial, un grup de prizonieri americani a fost pus la muncă grea într-un lagăr. Fiecare prizonier primea zilnic o cazma cu care urma să sape, iar seara trebuia s-o înapoieze. Într-o seară, cei douăzeci de prizonieri erau aliniați în fața gardianului, care număra cazmalele. Acesta a numărat nouăsprezece cazmale, după care s-a întors furios către cei douăzeci de prizonieri, întrebând care dintre ei nu și-a adus cazmaua. Niciunul nu a răspuns. Atunci gardianul și-a luat arma și a spus că va împușca cinci dintre ei, dacă vinovatul nu iese în față. Continue reading “Greșise la numărătoarea cazmalelor”

N-a fost Duhul Sfânt cu oamenii și în Vechiul Testament?

B a r z i l a i - e n - D a n

Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și vă va da un alt Mângâietor, ca să fie cu voi pentru totdeauna, pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, pentru că rămâne la voi și va fi în voi.  –  Ioan 16.16,17

Este evident că Domnul avea ceva nou în vedere atunci când a spus: „Când va veni Mângâietorul“. Există și alte locuri în Evanghelii unde venirea Duhului Sfânt este prezentată ca un eveniment viitor. În Ioan 14.16, Domnul Isus a spus ucenicilor Săi: „Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor“. La fel în versetul 26: „Duhul Sfânt, pe care Tatăl Îl va trimite“.

Explicația pentru aceasta este foarte simplă. În timp ce scriu aceste rânduri mă aflu într-o vizită în Trinidad pentru câteva săptămâni. Aceasta este cea de-a treia vizită a mea…

View original post 141 more words