Crucea. NU-I UITA PE CEI CARE TE-AU AJUTAT!

” …făcând pace prin sângele crucii Lui.”
Coloseni 1:20

Crucea 

Sămânța bună

Cu ocazia vizitei mele în Australia am putut să observ într-o noapte senină crucea sudului. Această constelație a emisferei sudice se recunoaște deosebit de bine. Continue reading “Crucea. NU-I UITA PE CEI CARE TE-AU AJUTAT!”

Advertisements

Răbdarea în familie

„Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste.”
Efeseni 4:2

SĂMÂNȚA BUNĂ

Răbdarea în familie

Cineva a trecut pe lângă o casă ai cărei locatari numeroși: bunici, părinți, copii, nepoți, gineri și nurori trăiau în armonie. El a întrebat capul familiei, un bătrân venerabil, prin ce mijloace s-a putut realiza această bună înțelegere. După câteva clipe de cugetare, bătrânul răspunse: răbdare, răbdare, răbdare. Continue reading “Răbdarea în familie”

„Barometrul” lui Dumnezeu

Dar, dacă vei înștiința pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui cea rea, va muri prin nelegiuirea lui…
Ezechiel 3:19

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Barometrul” lui Dumnezeu

Nimic nu prevestea că ne amenință o furtună năprasnică”, îmi povestea un marinar. „Cerul era senin și marea liniștită. Şi totuși, ceva avertiza apariția furtunii: barometrul. Dar acestui instrument, nimeni nu i-a dat importanță. Astfel, am luat bărcile și am plecat în largul mării la pescuit. Pe când ne aflam la o distanță de circa 13 km  de țărm, fără nicio avertizare, dintr-o dată a început o furtună mare. Cârma corăbiei nu mai avea nicio valoare. Eram purtați încoace și încolo de valurile cele mari. A fost o zi îngrozitoare în viața  noastră.” Continue reading “„Barometrul” lui Dumnezeu”

Marele oraş

„Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile.”
Psalmul 119: 11; 14

SĂMÂNȚA BUNĂ

Marele oraş

Cineva a comparat Biblia cu un oraș mare. Mulți oameni nu doresc să intre în acest oraș, pentru că le este teamă că se rătăcesc. Dar ei se înșală! În acest „oraș” se găsesc „alei” frumoase, largi, ca de exemplu Psalmii. Cine nu știe să se roage, se poate opri acolo. Găsim de asemenea “străzile” Evangheliilor, care conduc la cruce. Cine vrea să pășească și să-și recunoască păcatele, va găsi mântuire veșnică pentru sufletul său și poate să-și continue calea sa bucuros și fără griji. Continue reading “Marele oraş”

Cele șapte adunări din Asia – Pergam și Tiatira

DOMNUL ESTE APROAPE

Și îngerului adunării din Pergam scrie-i: … „Știu unde locuiești: unde este tronul lui Satan; și ții cu tărie Numele Meu și n-ai tăgăduit credința Mea” … Și îngerului adunării din Tiatira scrie-i: … „Dar am împotriva ta că o îngădui pe femeia Izabela, care își zice profetesă, și îi învață și îi rătăcește pe robii Mei”.
Apocalipsa 2:12-15,18,20

Cele șapte adunări din Asia – Pergam și Tiatira

În perioada Smirna, zece mari persecuții consecutive nu reușesc să pună capăt credinței creștine. Dimpotrivă, «sângele martirilor a devenit sămânța Bisericii». Atunci Satan dă curs unei alte tactici – urmează Pergam (versetul 13). Continue reading “Cele șapte adunări din Asia – Pergam și Tiatira”

Tânărul sclav egiptean. Un om mulțumit.

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

 

Și David i-a zis: „Al cui ești? Și de unde ești?“ Și el a zis: „Eu sunt un tânăr egiptean, rob al unui amalecit, și stăpânul meu m-a părăsit, pentru că m-am îmbolnăvit acum trei zile“.
1 Samuel 30:13

Tineri din Scriptură – Tânărul sclav egiptean

David l-a întrebat pe tânărul egiptean care fusese abandonat pe câmp: „Al cui ești?“. Tânărul i-a răspuns cu sinceritate: „Eu sunt un tânăr egiptean, rob al unui amalecit“. Aceasta este o lecție instructivă – sinceritatea cu privire la propria stare este un lucru esențial pentru orice păcătos. O altă lecție pe care o putem învăța de aici este că trebuie să existe „mărturisire cu gura“ (Romani 10.9). Dumnezeu dorește ca adevărul să locuiască în părțile dinăuntru, iar gura vorbește din prisosul inimii. Continue reading “Tânărul sclav egiptean. Un om mulțumit.”

Unde eşti? – RESPECTĂ, NU RESPINGE!

Auziți, ceruri, și pleacă urechea, pământule, pentru că Domnul a vorbit: „Am hrănit și am crescut fii și ei s-au răzvrătit împotriva Mea”.
Isaia 1:2

DOMNUL ESTE APROAPE – GBV

Din momentul căderii sale, omul a fost întotdeauna într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu. Cain a adus rodul muncii sale, însă Dumnezeu l-a refuzat, fiindcă Scriptura declară că „prin har sunteți mântuiți, prin credință; … nu din fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2.8,9). În mânia lui, Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Din nefericire, Cain are mulți urmași astăzi! Continue reading “Unde eşti? – RESPECTĂ, NU RESPINGE!”