Dumnezeu Se interesează de noi!

Domnul privește din ceruri și îi vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul Lui cel statornicit, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor.

Psalmul 33:13-15

La interfonul unui bloc dintr-un mare oraș apar nume care nu par a fi ale unor locatari vecini, ci ale unor persoane necunoscute, din alte localități. Fiecare își are propria poveste. Oameni cu bucurii și cu necazuri, cu visuri și cu dezamăgiri! Cu toate că spațiul care îi desparte pe unii de alții este adesea doar un perete, ei sunt copleșiți de o singurătate adâncă. Nu își cunosc vecinii și nici nu se interesează de ei. E destul că fiecare are de-a face cu sine.

Dar există Cineva care nu lasă pe nimeni nebăgat în seamă: Dumnezeu! „Domnul privește din ceruri și îi vede pe toți fiii oamenilor“, se spune în versetul de astăzi. Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul tuturor oamenilor, știe ce simțăminte are fiecare. Din dragoste, El S-a aplecat spre noi prin Fiul Său Isus Hristos. Nimeni nu este uitat. El știe necazul celor singuratici, El vede lacrimile celor descurajați. Dar El știe de asemenea păcatele pe care le-a făcut fiecare.

În dragostea Sa, Dumnezeu dorește să atragă la Sine pe fiecare om și să-i ia povara grea a vinei sale. Nu există o dragoste mai mare. Dumnezeu L-a dat pe propriul Său Fiu la moarte pentru păcătoși. Să credem în Cuvântul Său și să-I încredințăm viața noastră!

by Colecția “Sămânța bună“,  pentru 4 iulie 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.