Isus singur

Pe când Se ruga, înfățișarea feței I s-a schimbat și îmbrăcămintea I s-a făcut albă, strălucitoare.
Luca 9:29

SĂMÂNȚA BUNĂ

Isus singur   

Ajungem acum la o nouă împrejurare din viața spirituală a ucenicului Simon Petru. După ce a înțeles că binecuvântările nu pot fi obținute decât prin moartea și învierea Domnului Isus Hristos, Petru și doi dintre tovarășii săi au primit favoarea de a-L contempla aici, jos, pe Domnul Isus ca venind în glorie. Ei au avut privilegiul să vadă unde sfârșește îngrozitorul drum care a început la cruce și să se bucure de o astfel de viziune. Continue reading “Isus singur”

„O viață pe roți” (1)

Și voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia după domnul puterii văzduhului.
Efeseni 2:1,2

SĂMÂNȚA BUNĂ

„O viață pe roți” (1)

De mică m-a pasionat sportul, mai ales gimnastica. Când aveam 13 ani, la școala unde învățam a venit un manager sportiv. El căuta o elevă care să se antreneze pentru a face acrobații la circ. Profesorul de gimnastică m-a recomandat pe mine. Am fost foarte încântată. Spre marea mea bucurie, am fost selectată. Continue reading “„O viață pe roți” (1)”

Un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. ULTIMA CĂLĂTORIE.

Să fie, te rog, o măsură dublă a duhului tău peste mine!
Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere și de dragoste și de chibzuință.
2 Împărați 2:9; 2 Timotei 1:7

DOMNUL ESTE APROAPE

Când ne gândim că cele mai multe semne și minuni făcute de Ilie au fost caracterizate de foc și de judecată, ne întrebăm ce ar fi însemnat o parte dublă din duhul lui. Însă, pe măsură ce citim despre semnele și minunile făcute de Elisei, cât de surprinși suntem să constatăm că ele au fost caracterizate de har! Nu că n-a existat absolut deloc judecată (2 Împărați 2.24), însă harul a fost cel care le-a caracterizat, har oferit unui popor aflat în nevoie. Continue reading “Un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. ULTIMA CĂLĂTORIE.”

Lecția modestiei – GATA SĂ PRIMEȘTI

Un nume bun este mai de dorit decât mari bogății … Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața.

Proverbe, 22:1, 4

SĂMÂNȚA BUNĂ

Lecția modestiei

O elevă de liceu a vizitat casa memorială a lui Beethoven. Cu toate că era o bandă delimitatoare în jurul pianului marelui compozitor și o tăbliță care interzicea accesul, fata s-a strecurat pe sub acea bandă și a început să cânte la pianul maestrului, spunându-i unuia dintre îngrijitori: „Cred că orice muzician care vine aici dorește să cânte la pianul maestrului”. Însă îngrijitorul i-a răspuns: „Nu cu mult timp în urmă, marele compozitor Paderewski a venit aici și cineva l-a invitat să cânte la pianul lui Beethoven, dar el a refuzat prin cuvintele: «Nu, nu mă simt vrednic să cânt la pianul marelui maestru»”. Continue reading “Lecția modestiei – GATA SĂ PRIMEȘTI”

Ținta credinței noastre

Privind țintă la Isus, Căpetenia și Desăvârșitorul credinței noastre, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea … și stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Evrei 12:2

SĂMÂNȚA BUNĂ

Ținta credinței noastre

Scriptura ne prezintă duhul de lepădare, de smerenie și de ascultare al Domnului și Mântuitorului Isus Hristos devenit Om. Domnul este Acela care are toată puterea în univers, Lui Îi aparțin măreția și slava divină. Prin El au fost făcute toate lucrurile și toate se mențin prin El. Dar El a venit în această lume ca Om sărac, ca Slujitor. Vulpile aveau vizuini și păsările cerului, cuiburi, dar El, Creatorul lor, nu avea o locuință „proprie”, niciun loc pentru a-Și odihni capul. Continue reading “Ținta credinței noastre”

Cât cântărește o rugăciune?

Dar eu către Tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la timpul potrivit. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, potrivit adevărului mântuirii Tale!
Psalmul 69:13

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cât cântărește o rugăciune? (1)

O femeie sărăcăcios îmbrăcată, pe nume Luise, având privirea unui om învins, a intrat într-o băcănie. S-a apropiat de proprietarul magazinului în cel mai umil mod și l-a întrebat dacă i-ar da voie să ia câteva alimente. I-a explicat liniștită că soțul ei era foarte bolnav și incapabil să lucreze, că au șapte copii și că duc lipsă de hrană. Continue reading “Cât cântărește o rugăciune?”

Nicio deosebire – ANUL ACESTA PUNE ÎN NEGOȚ CE AI PRIMIT DE LA DUMNEZEU

Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci de putere și de dragoste și de chibzuință. Deci nu te rușina de mărturia Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Său, ci suferă răul împreună cu evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu.
2 Timotei 1:7,8

Te-ai simțit vreodată rușinat de ceva? Poate de vreun lucru făcut în secret, sperând că nimeni nu va afla, sau poate de vreo situație sau de vreo persoană? În versetele de mai sus, Timotei, un tânăr timid, este încurajat de Pavel prin cuvintele: „Nu te rușina”. Timotei avea nevoie de această încurajare, fiindcă împotrivirea față de mărturia evangheliei era foarte aprinsă; în plus, mulți creștini nu mai voiau să fie asociați cu Pavel, care era prizonier într-o închisoare romană. Continue reading “Nicio deosebire – ANUL ACESTA PUNE ÎN NEGOȚ CE AI PRIMIT DE LA DUMNEZEU”

Dumnezeu merge cu noi – ANUL ACESTA IEȘI DIN ZONA TA DE CONFORT

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: Fii puternic și curajos? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pe oriunde vei merge.
Iosua 1:9

Dumnezeu merge cu noi! – 

by SĂMÂNȚA BUNĂ

Ne aflăm la începutul unui alt an și nu știm ce va veni asupra noastră. Drumul vieții care ne stă în față este necunoscut. În inimile noastre se pot ridica întrebări, temeri, îndoieli. Care va fi starea sănătății? Vom putea face față provocărilor din familie sau de la locul de muncă? Ce decizii va trebui să luăm? Continue reading “Dumnezeu merge cu noi – ANUL ACESTA IEȘI DIN ZONA TA DE CONFORT”

Ce am savurat?

„Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.”
Proverbe 15:33

Ce am savurat?

SĂMÂNȚA BUNĂ

Cu prilejul unei festivități, mai mulți colegi de școală s-au întâlnit la colegul lor care era profesor. Ca de obicei în astfel de ocazii, discuțiile au alunecat pe panta nemulțumirii față de viață. Profesorul i-a întrebat dacă doresc o cafea. Cum cei prezenți erau mulți, profesorul a adunat tot felul de cești care le avea prin casă și i-a servit pe fiecare. Când toți aveau în mâinile lor câte o ceașcă, profesorul le-a zis: Continue reading “Ce am savurat?”

Cartea care-ţi vorbeşte

SĂMÂNȚA BUNĂ

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghițit; cuvintele Tale au fost bucuria și veselia inimii mele…”
Ieremia 15:16

Unui negru, cineva i-a spus că Biblia nu este adevărată. Negrul nu s-a gândit niciodată că cineva ar putea pune la îndoială Biblia. Răspunsul negrului la această provocare a fost simplu: „Cartea aceasta să nu fie oare adevărată? Poate oare o minciună să-ți facă inima fericită? Eu am luat Biblia în casa mea, am citit-o și inima mea a devenit fericită din cauza ei. Eu eram un bețiv, un hoț și un mincinos, dar această carte mi-a vorbit și a făcut din mine un om nou. Nu, cartea aceasta nu este o minciună.Continue reading “Cartea care-ţi vorbeşte”