Isus singur

Pe când Se ruga, înfățișarea feței I s-a schimbat și îmbrăcămintea I s-a făcut albă, strălucitoare.
Luca 9:29

SĂMÂNȚA BUNĂ

Isus singur   

Ajungem acum la o nouă împrejurare din viața spirituală a ucenicului Simon Petru. După ce a înțeles că binecuvântările nu pot fi obținute decât prin moartea și învierea Domnului Isus Hristos, Petru și doi dintre tovarășii săi au primit favoarea de a-L contempla aici, jos, pe Domnul Isus ca venind în glorie. Ei au avut privilegiul să vadă unde sfârșește îngrozitorul drum care a început la cruce și să se bucure de o astfel de viziune.

Toate adevărurile care țin de Împărăția lui Dumnezeu se rezumă în Persoana lui Isus Hristos. Puterea, venirea șimăreția Domnului erau vizibile. Ucenicii au trebuit să cunoască încă de aici, de pe pământ, cine era acest Isus Hristos care le vorbea despre umilință și despre crucea Sa. Petru a trebuit să învețe să-L cunoască nu doar ca Fiul Dumnezeului celui viu, Dătătorul tuturor binecuvântărilor cerești, ci și ca Om, declarat Fiul Preaiubit al Tatălui din glorie. Domnul Isus trebuia să fie contemplat ca centrul acestei glorii, un Om din care nu doar că decurge orice binecuvântare, ci în care se arată toată onoarea și toată gloria – ca unica Persoană de pe pământ și din cer. Urechile ucenicului au trebuit să rețină acest glas suprem care declara că toate afecțiunile și toate gândurile lui Dumnezeu erau concentrate asupra acestui Om. În afară de Isus Hristos nu este nimic. Când acel glas dumnezeiesc a spus: „De El să ascultați”, ei nu au văzut decât pe Isus singur. Petru și ceilalți ucenici au învățat o mare lecție; și noi o putem învăța și aplica în viața de credință.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.