Lecția modestiei – GATA SĂ PRIMEȘTI

Un nume bun este mai de dorit decât mari bogății … Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața.

Proverbe, 22:1, 4

SĂMÂNȚA BUNĂ

Lecția modestiei

O elevă de liceu a vizitat casa memorială a lui Beethoven. Cu toate că era o bandă delimitatoare în jurul pianului marelui compozitor și o tăbliță care interzicea accesul, fata s-a strecurat pe sub acea bandă și a început să cânte la pianul maestrului, spunându-i unuia dintre îngrijitori: „Cred că orice muzician care vine aici dorește să cânte la pianul maestrului”. Însă îngrijitorul i-a răspuns: „Nu cu mult timp în urmă, marele compozitor Paderewski a venit aici și cineva l-a invitat să cânte la pianul lui Beethoven, dar el a refuzat prin cuvintele: «Nu, nu mă simt vrednic să cânt la pianul marelui maestru»”.

Ignacy Jan Paderewski a fost pianist, compozitor și om politic polonez. Compozitorul a dat o lecție de modestie, care a rămas transmisă peste veacuri. Nu știm dacă acele cuvinte ale compozitorului au avut vreun efect în inima elevei de liceu, care deja se vedea un muzician. Să înveți să fii smerit nu este lucru ușor. În școala oamenilor nu se predă smerenia; aceasta se învață numai în școala Domnului Isus. Fiecare dintre noi este chemat să învețe lecția modestiei de la Domnul și Mântuitorul nostru. Cu toate că era Fiul lui Dumnezeu, Creatorul celor văzute și nevăzute, Îl întâlnim pe paginile Scripturii dominat în orice împrejurare de un sfânt și perfect caracter de modestie. Credința poate distinge în Persoana Domnului Isus Hristos, precum și în lucrarea Sa binecuvântată de la cruce, cum mândria noastră este redusă la nimic.

***

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

GATA SĂ PRIMEȘTI

„Înţeleptul ascultă sfaturile.”

Proverbe, 12:15 

 

Când ești gata să primești – poți aduce o schimbare! De exemplu, în timp ce citești  aceste rânduri, dacă ești gata să primești ce citești și-i spui Domnului: „Voi acționa în baza a  ceea ce îmi vorbești prin această meditație,” vei avea beneficii mai mari decât dacă le citești  doar pentru a fi motivat sau inspirat. A te opune sau a primi – e o alegere pe care o faci în  fiecare zi. Nimic nu moare mai repede decât o idee nouă într-o minte închisă. E imposibil să  înveți dacă crezi că știi deja totul. Unul din motivele pentru care Domnul Isus a reacționat atât  de vehement la adresa Fariseilor a fost pentru că ei au refuzat să primească ce avea El de  spus.

O minte poziționată greșit este ca un microscop care mărește lucrurile mărunte dar nu  le poate recepta pe cele mari. Fiecare situație, văzută corect, este o oportunitate. Dar  oportunitățile „îți cad în poală” numai dacă te așezi în locul în care cad oportunitățile. Când  nu ești gata să primești, e ca și cum ai cere o găleată când tu ai în mână o ceașcă.

Prea des  mințile noastre sunt blocate într-o singură direcție. Căutăm culoarea roșie, așa că trecem cu  vederea culoarea albastră; ne gândim la „mâine” și Dumnezeu spune „acum.” Căutăm peste  tot, dar răspunsul e chiar sub nasul nostru. Când o persoană se află la locul potrivit, e gata  să primească ceea ce Dumnezeu are pentru ea.

Biblia folosește uneori cuvântul simplu.  Cuvântul simplu în original înseamnă „indiferent, insensibil și leneș” și îi descrie pe cei ce sunt  nepăsători și nereceptivi la gândurile altora. Dumnezeu îți va vorbi prin oameni, dar dacă nu  asculți, nu auzi ce are El de spus.

Așadar, fii gata să primești!

***

DOMNUL ESTE APROAPE

După cum mulți erau uimiți de Tine (atât de desfigurată Îi era fața, mai mult decât a oricărui om, și înfățișarea Lui mai mult decât a fiilor oamenilor), tot așa El va uimi multe națiuni; înaintea Lui împărații își vor închide gura, pentru că vor vedea ceea ce nu li se istorisise și vor înțelege ceea ce nu auziseră.
Isaia 52:14,15

 

Iată Robul Meu (3)

Textul de mai sus face parte dintr-un poem al Scripturii. Pentru a comunica ceva ce proza n-ar putea transmite pe deplin, Duhul Sfânt folosește adesea poemul. De asemenea, acest pasaj ne arată o legătură foarte strânsă între suferințele adânci ale lui Mesia (versetul 14) și glorificarea Lui care a urmat (versetul 15). Ambele versete sunt construite pe afirmațiile făcute în versetul 13, anume că Slujitorul va fi ascultător, că va lucra cu înțelepciune și că va avea izbândă. Drept rezultat, El va fi înălțat nespus de mult.

Aceste lucruri sunt în contrast deplin cu istoria lui Israel. Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise și l-a trimis la faraon pentru a-l elibera pe Israel, El l-a numit pe Israel „fiul” Său, care avea să fie izbăvit de robia egipteană, pentru a-I sluji (Exod 4.23). Slujirea este des pusă în legătură cu calitatea de fiu. Domnul Dumnezeu l-a așezat pe Adam într-o poziție similară, pentru a îngriji grădina în care îl pusese (Geneza 2.5-17), însă Adam și Eva au falimentat (Geneza 3). În ce-l privește pe Israel, el a eșuat în repetate rânduri în responsabilitatea de a trăi potrivit chemării sale, ca fiu și ca slujitor al lui Dumnezeu. Însă atunci când Domnul Isus a venit în această lume și a trăit printre ai Săi (Ioan 1.10,11), El a dat împlinire dorinței lui Dumnezeu de a avea un Fiu-Slujitor (Matei 3.16,17).

În lumea viitoare, când Isus Mesia va domni peste poporul Său și peste această lume, atunci, în sfârșit, Israel va putea umbla și trăi ca fiu-slujitor al lui Dumnezeu. Deja de acum, toți creștinii adevărați au privilegiul de a trăi ca fii-slujitori (Efeseni 6.6). Ei vor trăi așa pentru totdeauna, ca fii (Apocalipsa 21.7) și ca slujitori (Apocalipsa 22.3), spre lauda Sa.

A. E. Bouter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.