Încrederea în Dumnezeu

Nu vă îngrijorați deci pentru ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngriji de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Matei 6:34

SĂMÂNȚA BUNĂ

Încrederea în Dumnezeu

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un editor de la ziarul „New York Times” nu putea să doarmă și nici să-și elibereze mintea de teamă, până nu și-a fixat în inimă cuvintele unui înflăcărat imn creștin: „Nu cer să văd cețosul viitor; un singur pas înainte mi-e de-ajuns”.

Dumnezeu promite celor care se încred în El o candelă pentru picioarele lor, nu un glob de cristal în care să-și privească viitorul. Cine poate descrie într-un mod potrivit bucuria adâncă de a avea pe Cineva în slavă, a Cărui inimă este cu noi la fiecare pas, clipă de clipă? Necazurile noastre Îi dau prilej lui Dumnezeu să-Și arate îndurarea. În greutățile și în îngrijorările noastre, El ne face să gustăm mila și mângâierile Sale. Iar greutățile prin care trecem ajung pentru noi prilejul de a măsura, prin experiență, puterea și dragostea lui Dumnezeu pe care învățăm să-L cunoaștem ca pe un Tată plin de grijă. Astfel, sufletul poate cânta plin de bucurie:

Domnul este zi de zi cu mine,
Cu-al Său har în fiecare ceas,
El îmi face zilele senine,
Sfat, tărie-i Numele Său azi.

One thought on “Încrederea în Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.