Părtășia dintre Tatăl și Fiul

Cel care M-a trimis este cu Mine; El nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.

Ioan 8:29

SĂMÂNȚA BUNĂ

Părtășia dintre Tatăl și Fiul

Domnul Isus a trăit pe acest pământ într-o părtășie zilnică, neîntreruptă, cu Tatăl. El făcea totul în dependență deplină de Dumnezeu. A fost trimis de Tatăl și a mers întotdeauna pe căile indicate de Tatăl: „Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, ci numai ce vede pe Tatăl făcând; și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai” (Ioan 5.19). Privirea Lui a fost ațintită întotdeauna asupra Tatălui Său!

El nu S-a lăsat influențat de nimeni altcineva: voința Lui era voința Tatălui, lucrările Lui erau lucrările Tatălui; vorbele Lui erau vorbele Tatălui: „Vorbesc după cum M-a învățat Tatăl Meu” (Ioan 8.28).

Această armonie desăvârșită, în cuvânt și în faptă, dintre Tatăl și Fiul, ilustrează o părtășie deplină. Tatăl în cer și Fiul ca Om pe pământ erau pe deplin una. El simțea și savura comuniunea cu Tatăl atât în umblare, cât și în lucrare: El este cu Mine; El nu M-a lăsat singur. El Își găsea bucuria în a face tot timpul ce Îi plăcea Tatălui și în a I Se dedica Lui în întregime. În acest fel, El I-a dat Tatălui încă un motiv să-L iubească: „Din pricina aceasta Tatăl Mă iubește: pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s-o iau” (Ioan 10.17).

Domnul Isus este Modelul nostru pe calea de credință. El vrea ca noi să auzim glasul Său, să învățăm de la El, să avem părtășie cu El, să-L urmăm și să-L imităm.

Citirea Bibliei: Numeri 1.38-54 · Matei 2.1-12

_________________________

Meditație selectată de Lidia Miu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.