O încurajare pentru mulți

Voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este bun; căci El m-a scăpat din toate necazurile.

Psalmul 54:6,7

În mijlocul greutăților vieții, Dumnezeu este Eliberatorul puternic al celor care se încred în El. Când totul pare împotrivă, Dumnezeu ne deschide calea izbăvirii prin credința în Fiul Său. În mijlocul tuturor provocărilor vieții, Domnul Dumnezeu are soluții pentru fiecare în parte. Dacă acum, când citești aceste rânduri, ești copleșit de greutăți, te îndemn să nu uiți că Mântuitorul are soluții pentru cazul tău. În mijlocul întunericului spiritual din lume, Isus Hristos este Lumina care nu se stinge. Dumnezeu pune pe inimile credincioșilor Săi un imn pe care să-l cânte.

Așa s-a întâmplat cu Fanny Crosby. Ea și-a pierdut vederea la vârsta de numai 6 săptămâni, în mare parte din cauza unei erori medicale. Dar Dumnezeu i-a oferit o altă viziune cu privire la viața sa. El a așezat în inima ei o cântare nouă – nu doar un imn, ci peste opt mii de imnuri. Fanny Crosby, compozitoarea nevăzătoare de imnuri, a putut să „vadă“ mult mai mult decât oamenii din jurul ei. Ea a văzut cu ochii credinței îndurarea, iertarea, grija, puterea și nemărginita dragoste a lui Dumnezeu. Ea scria odată: „Am crezut dintotdeauna că bunul Dumnezeu, în mila Sa infinită și prin mijloacele doar de El rânduite (orbirea mea), m-a consacrat lucrării pe care – încă mi se mai îngăduie – să o aduc la îndeplinire“. Imnurile ei au fost o binecuvântare pentru generații întregi de creștini și, nu în ultimul rând, o încurajare pentru mulți despre adevărul că Dumnezeu este binevoitor și că izbăvește din necazuri.

by Sămânța bună

2 thoughts on “O încurajare pentru mulți

  1. Pingback: O încurajare pentru mulți | Ciprian I. Bârsan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.