Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii

by John Fischer

și a zis: ‘Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.(IOV, 40:6-7)

Sunt furtuni pe mare, așa cum a fost aceea în care corabia s-a sfărâmat, și în care se afla și slujtorul lui Dumnezeu, Pavel (vezi Fapte 27:14), iar Biblia ne mai aratăși la modul literal furtuni. Dar în acest verset Cuvântul ne aduce înainte un alt fel de furtună, furtuni spirituale care din când în când se abat peste cei ce se strâng la un loc. Oricum le-am cataloga noi, sunt furtuni îngăduite de Dumnezeu. Nu am în vedere să spun ceva despre furtunile la modul fizic. Poate nu toți dintre noi am avut ocazia să vedem o mare agitată ale cărei valuri  aduc o astfel de furtună. Dar toți am avut ocazia să fim cuprinși în mijlocul unei furtuni spirituale abătută peste Casa lui Dumnezeu.

Domnul a răspuns lui Iov. Sigur că Dumnezeu  răspunde celor care sunt ai Lui. Venise peste Iov o astfel de furtună. Nu era pe mare, dar furtuna s-a dezlănțuit peste casa lui. Cunoastem cu toții situația prin care Iov a trecut, situație îngăduită de Dumnezeu. Ce putea Iov să facă într-o astfel de furtună? Nu putea să facă nimic, ci să aștepte ca și pe el, odată cu ai lui, să-l înghită. Dar  furtuna va fi potolită tot de Dumnezeu. Nu este rugăciune a celui răscumpărat pe care Dumnezeu să n-o audă. Dar nu înseamnă că o și împlinește. Dumnezeu îi va fi răspuns lui Iov la o rugăciune sau alta în viața lui, în nenumărate rânduri. Dar de data aceasta îi răspunde din mijlocul furtunii.

Să se fi așteptat el să-i răspundă? cred că da, pentru că Dumnezeu îl numește robul Lui, și că nu e nimenea ca el. Iov avea o relație specială cu Dumnezeul lui. Relația lui Iov cu Dumnezeu era o relatie de intimitate (de părtășie). Dar vin furtuni și peste noi care suntem ai Domnului Hristos. Viata este plina de suprize.  De fapt, noi ca și copii ai Lui, trebuie să ne asteptăm la suprizele lui Dumnezeu. Astfel de furtuni vin la modul individual ca familie, dar si ca Adunare.

Furtunile nu vin la voia întâmplării.  Din ele avem fiecare de învățat câte ceva; așa cum cred că și Iov a învățat. Dumnezeu este Cel care le stârnește. Prima dată, El produce valuri si apoi agită marea, până când furtuna ia proporții. Vreau să spun că  Dumnezeu urmărește și viața individuală, ca familie, dar și pe aceea ca Adunare,  apoi acționează cum găseste cu cale. El va produce supriza pentru cei care se află în furtuna îngăduită de Dumnezeu.

Când vin furtuni, oricare ar fi ele, ne pun  in situatia să strigăm catre El. Am spus că sunt furtuni in Adunare. Si aici tot El le îngăduie. Apostolul  Pavel spune intr-o imprejurare “căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni.” (1 Corinteni 11-19). Bun nu este nimeni, potrivit cuvintelor Domnului Hristos, numai Dumnezeu este bun. Potrivit este, deci, să iasă la lumină… cei ai lui Hristos, după o altă traducere. Norii grei s-au ridicat de mult asupra Mării (casei lui Dumnezeu) și nu a întârziat să se producă valurile care au adus furtuna. Cei răscumpărați strigă catre Dumnezeu și Dumnezeu le răspunde    din mijlocul furtunii.

 Dar ce i-a spus Dumnezeu lui Iov, din mijlocul furtuni?

 Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.” (Iov, 40:7)

Încingeți mijlocul,  simbolizează cerința de-a fi  gata de luptă. Se vede treaba că această încingere a mijlocului se neglijează. Nu numai Iov o va fi neglijat, dar si cei care sunt în fruntea Adunării lui Dumnezeu nu sunt încinși, gata de luptă. Trebuie să fii gata de luptă dacă consideri că ești pus de Dumnezeu să iei grja Casei Lui de Rugăciune. Vrăjmașul  stă la pândă și caută să înghită din oile nepăzite. Nu știu,  câți se vor fi întrebat pe ei înșiși,  de ce s-a stârnit o astfel de furtună?  Ca să îți pui o astfel de întrebare, trebuie să fii sensibil la Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a ocupat de cei din casa lui Iov. Tot așa, El se ocupă și trage la răspundere pe mai marii care conduc adunarea. Se va fi intrbat Iov: Doamne, cu ce am greșit de a venit furtuna asta peste casa mea?

Își vor fi pus întrebarea cei care sunt în fruntea adunării cu ce au contribuit ei de s-a dezlănțuit furtuna? Dacă cu Iov, lucrurile stau altfel, adică Dumnezeu se laudă cu el. Nu cred că tot așa va face cu cei responsabili din Adunare. Acestora  le va cere socoteală de felul cum au luat grija de Casa lui Dumnezeu. Cu toate că Iov era nepătat în purtarea lui, el ajunge la o concluzie: “… And when He calls me to account, what will I answer Him?“ (Job 31:14)

Când mă va chema să-I dau socoteală, ce-I voi răspunde?   Iată întrebarea pe care trebuie să și-o pună toți cei care nu au veghiat asupra Casei lui Dumnezeu. Vor fi întrebați și ei, vor trebui să dea socoteală și să dea un răspuns.

Furtuna se va potoli  dacă Domnul Isus este în Corabie, simbolizând și Adunarea Domnului. A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s’au potolit. (Marcu 4-29).

Toți vor rămâne suprinși de Cel care a stârnit furtuna. Tot El o și va potoli. Dar vor rămânea rușinați că l-au avut în mijlocul lor și nu au realizat că e Dumnezeu, Cel  binecuvântat în veci. Dar și că felul lor de comportament nu a fost pe placul Domnului Hristos. Iov a prosperat din nou. Tot așa va prospera și Adunarea. De ce? Pentrucă Dumnezeu veghiaza asupra ei.

Ce mare responsabilitate au cei care vor să fie în fruntea Adunarii!  Își dau sau nu seama, e răspunderea lor, dar să se aștepte că pentru această poziție vor da socoteală, atunci când Dumnezeu îl va cerceta în mijlocul înfurtunii și, la fel ca ispravnicul acela necredincios, lucrurile nu vor fi cum omul gândește și se așteptă el.

John Balarie

Los Angeles, California

Sura: https://fischerdotcom.wordpress.com/2014/05/04/iov-40-6domnul-a-raspuns-lui-iov-din-mijlocul-furtunii-si-a-zis-2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.