A împărtăși durerea lui Hristos

John 16.32Veți fi risipiți fiecare la ale lui, și pe Mine Mă veți lăsa singur.

Ioan 16:32

 Puțini au împărtășit durerile din Ghețimani. Majoritatea ucenicilor nu erau destul de crescuți în har ca să fie admiși la taina „chinului” Său (Luca 22:44). Ocupați să sărbătorească Paștele la casele lor, îi reprezintă pe cei care citesc litera, dar rămân mereu departe de spiritul Evangheliei.

Celor doisprezece, ba nu, celor unsprezece, li s-a oferit privilegiul să intre în Ghețimani și să vadă marea luptă. Dintre cei unsprezece, opt au fost lăsați deoparte; aveau părtășie, dar nu de felul aceleia în care doresc oamenii să fie incluși din toată inima.

Doar trei  au fost favorizați să se apropie de Domnul în noaptea tainicei dureri. Dar nici macar aceștia nu  puteau intra fără val; trebuiau să stea la o aruncătură de piatră distanță. El trebuia să „calce în  teasc” (Isaia 63:3) singur, și nimeni din poporul Său nu trebuia să fie cu El. Petru și cei doi fii ai lui Zebedei îi reprezintă pe cei câtiva sfinți eminenți și experimentați, care au rămas în istorie ca „părinții bisericii“. Fiindcă făcuseră treaba pe ape mari, se consideră că puteau să strabată valurile imense din Atlanticul patimilor Mântuitorului.

Pentru unele suflete este sortit, pentru binele altora și pentru întărirea puterilor lor în conflictele viitoare, să intre în cercul interior și să asculte gemetele de durere ale Marelui Preot. Au împărtășit cu El durerile și s-au făcut asemenea cu moartea Lui (Filipeni 3:10). Totuși, nici măcar aceștia nu pot pătrunde în locul sacru al suferinței Mântuitorului. „Durerile tale ascunse” este expresia remarcabilă a liturghiei grecești. Există o cameră interioară a durerii Stăpânului, închisă cunoașterii și părtășiei omenești. Acolo Isus a fost lăsat singur. Aici Isus a fost mai mult decât oricând „darul nespus de mare” (2 Corinteni 9:15). Nu a avut dreptate Watts să scrie „El ne-a cumpărat toate bucuriile necunoscute cu dureri binecunoscute“?

*

Poți să înnozi tu legăturile Găinușei, sau să dezlegi frânghiile Orionului?

Iov 38:31

Dacă suntem tentați să ne lăudăm cu abilitățile noastre, măreția naturii ne poate arăta cât de firavi suntem. Nu putem mișca cea mai mică stea și nu putem întârzia nici măcar una din razele dimineții. Vorbim despre putere, dar cerurile râd de încumetarea noastră. Când Găinușa, un mănuchi scânteietor de stele, strălucește în nopțile primăvăratice, noi nu o putem opri, si când se ridică Orionul, iar anul este legat în frânghiile iernii, noi nu putem să ne eliberăm de puterea lui înghețată. Anotimpurile se succed după orânduirea divină. Întregul neam omenesc nu le poate schimba orarul. Doamne, ce este omul? În domeniul spiritual, ca și în natură, puterea omului este limitată. Când Duhul Sfânt trezește bucuria în suflet, nimeni nu ne poate întrista. Toată răutatea și priceperea omului este neputincioasă în fața puterii dătătoare de viață a Mângâietorului.

Când El vizitează o biserică și o reînviorează, nici cei mai înverșunați dușmani nu pot rezista; ei pot ridiculiza lucrarea, dar nu o pot opri așa cum nu pot opri ascensiunea Găinușei. Dumnezeu vrea, și se împlinește. Pe de altă parte, dacă Domnul, în înțelepciunea și dreptatea Sa, orbește un om și acesta cade pradă păcatului, cine îl poate elibera? Numai Dumnezeu poate să topească gheața morții spirituale de pe un individ sau un popor. El dezleagă frânghiile Orionului, și nimeni altcineva n-o poate face. Ce binecuvântare că o poate face! O, fie ca El să facă o minune în seara aceasta! Doamne, alungă iarna din sufletul meu și adu primăvara în loc.

In ciuda tuturor eforturilor mele, eu singur nu pot să-mi scutur sufletul de moarte și amorțeala, dar Ție toate lucrurile îți sunt cu putință. Am nevoie de puterea ta cereasca, de razele iubirii Tale, de lumina harului Tău — acestea sunt Găinusele mele. Sufăr din cauza păcatului și ispitirii — acestea sunt semnele prevestitoare ale iernii mele, teribilul meu Orion. Doamne, lucrează o minune în mine și pentru mine. Amin

________________________

C.H. Spurgeon – Meditații de Dimineața și Seara, primite prin Email

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.