VISKY FERENC – În celula închisorii libere

Iov a fost și este un bun reper pentru credincioși. El a  fost un om de vază care a știut să trăiască frumos, și în belșug când îi mergea bine, dar  s-a comportat exemplar și în lipsuri, în boală și în mare suferință.

Prietenii” lui Iov au fost niște prieteni supărăcioși care în loc să-l mângâie cu grijă pe Iov și să simtă cu el acele mari necazuri, ei au început să-l privească de sus și să-l judece cu asprime.

Dragi frați, de unde vine duhul de interpretare al Sfintelor Scripturi după locul  unde e scris  și după împrejurări, cui i se adresează etc? Oare nu nouă ni se adresează, pildele nu sunt pentru noi, sunt oare rămase acolo ca să-i îndrepte pe cei care de secole nu mai sunt printre noi?

Atunci când citești propoziții sau fraze din ce spun Elifaz, Țofar, Bildad – fără să ții neapărat seama că aceștia i se adresează lui Iov, și că de fapt Domnul se supărase pe ei că nu vorbiră fără cusur – acele vorbe, acea învățătură rămâne Da și Amin, doar atitudinea lor și cântăreala lor era nedreaptă.

Iar când citim 1 Corinteni,  atunci când avem propria noastră rezoluție asupra înțelegerii Scripturii și ale darurilor de care vorbește apostolul Pavel, înțelegerea teologică o potrivim gândirii noastre, apriorii stabilite (adesea cu spirit de turmă), spunând că acolo le vorbește corintenilor, să-i îndrepte, că aceia erau din cale afară de păcătoși, și că aveau câteva erezii de care apostolul dorea să-i scape.

Astăzi  credinciosul nu mai  citește capitolele 12, 13 și 14 din 1 Corinteni, cu detașare, ca și cum n-ar ști ce scrie acolo,  citind și dintr-o altă perspectivă, de înnoire a viații duhovnicești, cu gândul de-a primi eventual o îndrumare proaspătă din partea Domnului cu privire la darurile duhovnicești, la slujbe și la rânduielile din Biserică.

Ce credeți, Diavolul unde atacă cel mai insistent și primordial? Nu acolo unde darurile și slujbele sunt cele mai importante, nu acolo vrea el să introducă îndoiala, neîncrederea și nereușita noastră?

Credința înseamnă și să te lași pe deplin în Mîna Domnului, aceea a Tatălui, ca un copil, să-L lași pe El să te ia în brațe să te treacă pe celălalt mal, tot mai aproape de El și de voia Lui. Copiii întotdeauna se opun grijii părintești, noi spunem că știm  să interpretăm bine partitura avută în fața noastră. Însă Lui Dumnezeu și Domnului Isus, îi putem spune – cu sinceritate și cu smerenie – că nu știm chiar deslușit tot ce dorește El cu privire la noi.  Mai marii Sinedriului, din vremea apostolilor Petru și Ioan,  credeau și ei că știu și înțeleg bine ce fac, împotrivindu-se acestora când ei  proslăveau Numele lui Isus, însă Gamaliel i-a sfătuit cu multă înțelepciune:

Şi acum eu vă spun: “Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia, şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici;  dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.” (Fapte 5: 38-39)

La fel, credincioșii ca Visky Ferenc (1918-2005) au avut un fel special de a fi, o atitudine aparte,  care făcea clar diferența între a fi credincios sau lumesc:

“…văzând că mulți credincioși sunt arestați, doream și noi arestarea, deoarece în libertate ar fi existat posibilitata să nu avem putere să ne păstrăm credința”

“…singura forță care poate păstra atât Biserica, cât și credința noastră, dar și națiunea, este poteca îngustă a Evangheliei.”

Visky Ferenc, înaintea unei eliberări din închisooare (1964),  colegilor de celulă, le  spunea:

“Acum vom fi mutați din această celulă îngustă, într-una încăpătoare, dar nu uitați că și ea este tot o celulă!” – Celula închisorii libere.

Frați și surori, care-i atitudinea noastră de zi cu zi?

În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ. (Evrei 11:13)

Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; (2 Corinteni 5:16a)

Foto: Iulia și Ferenc VISKY

One thought on “VISKY FERENC – În celula închisorii libere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.