Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii

  DAR DUMNEZEU A ALES  lucrurile nebune ale lumii, ca sã facã de rusine pe cele întelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca sã facã de rusine pe cele tari. (1 Corinthians 1:27)

Iată un mod al lui Dumnezeu de a alege, un mod cu totul diferit de al omului. Fie chiar și în Biserici, în Adunarile Lui, lucrurile stau cu totul diferit de cum alege El. Continue reading “Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii”

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt

by  John Fischer

  Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toti; totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. (1 Corinthians 15:10)

Apostolul era conștient că nu el ci Harul lui Dumnezeu este cel ce lucrează spre slava lui Dumnezeu. Și el, ca și noi toți din toate vremurile, avem tendința să spunem că noi am făcut aia sau această lucrare. Continue reading “Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”

Genesis 3:7 – Atunci li s-au deschis ochii la amândoi

Odată cu căderea omului în păcat, a venit moartea, moartea fizică,  dar cea mai dureroasă e moartea spirituală, adică despărțirea de Dumnezeu.

ATUNCI LI S-AU DESCHIS OCHII LA AMÂNDOI;     au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. (Geneza, 3:7)

Până ce ei nu căzuseră în păcat erau orbi, adică în necunoștință de alte lucruri. Ei nu știau decât ce era în jurul lor. Cuvântul spune că Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Continue reading “Genesis 3:7 – Atunci li s-au deschis ochii la amândoi”

UN LOC DE ÎNCHINARE

 “PĂRINȚII NOȘTRI S-AU ÎNCHINAT PE MUNTELE ACESTA; și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.”

John, 4:20

Citim această întâmplare, pe care Cuvântul ne-o relatează  cu amănunte, pentru a ne învăța ce fel de închinători dorește Tatăl.

Ostenit de călătorie, Mântuitorul se așează să se odihnească până ce ucenicii au să vină cu ceva de-ale mâncării. Continue reading “UN LOC DE ÎNCHINARE”

Lipsa de hrănire duce la pipernicire și la rahitism spiritual

CÂT DESPRE MINE, FRAȚILOR, NU v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicesti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos.

(1 Corinthians 3:1)

Apostolul Pavel cred că era mâhnit în inima lui că dorea să le descopere lucruri mai adânci din Scriptură acestor credincioși, dar din cauza lor nu putea face asta.  Continue reading “Lipsa de hrănire duce la pipernicire și la rahitism spiritual”

ÎNJUGÁT CU CRISTOS !

  Luati jugul Meu asupra voastrã, și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. (Matei 11:29)

by John Fischer

Iată un îndemn al Domnului Cristos înaintea celor carora le vorbea în vremea aceea; dar și înaintea noastră  a celor de azi. A lua jugul Lui înseamnă a te înhăma alături de El în suferințele tale, la disprețul pe care cei păcătoși și răi îl aduc celor răscumpărați. Însă a lua un jug nu este Continue reading “ÎNJUGÁT CU CRISTOS !”

Un duh de critică! Ori un duh stăpânit?

 Ci mă port aspru cu trupul meu, și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:27)

Aici apostolul Pavel vorbeste de-o asprime pe care și-o aplică lui însuși, în timp ce creștinii (în general) sunt  tentați să fie aspri cu alte persoane. În cazul de față el vorbeste unora cărora le vestise Evanghelia. Adică, noi ne purtăm aspri cu frații, în adunare. Vedem în acești frați tot felul de defecte și cusururi pe care le analizam cu maximu’ de exigență. Continue reading “Un duh de critică! Ori un duh stăpânit?”

Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu!

by John Fischer

Prorocul Țefania vorbea unui popor rebelios. Avem dovada în Cuvânt, căci poporul argumenta și  nu asculta de poruncile Domnului. Însă Țefania avea din partea lui Dumnezeu acest mandat de a comunica cu acest popor.

Țefania 1: 7  „Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu! Căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa, Şi-a sfinţit oaspeţii.”

Continue reading “Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu!”

Frate și soră, alergi în “locul” de alergare?

Un verset pe care l-am primit și la care doresc să medităm împreună ca să ne facă bine. Asta dacă suntem interesați să vedem ce vrea Dumnezeul nostru să ne descopere din acest verset. Și așa să creștem în cunoștința și sfințenia dorita de El.

Nu ştiţi că ceice aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! (1 Corinteni 9:24)

Apostolul aduce în atenție, la fel ca Scumpul nostru Mîntuitor, lucruri fizice, la modul literal ca să le putem înțelege pe cele spirituale, duhovnicești. Nu știu câți dintre cei ce spun că sunt Continue reading “Frate și soră, alergi în “locul” de alergare?”