Practicând minciuna, nu ai caracterul unui Copil al lui Dumnezeu

by John Fischer

 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucît v-aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui (Coloseni 3:9)

       Am avut câteva discuții cu unii dintre frați care susțin că în adunare sunt credincioși. Nu pun la îndoială ceea ce aceștia susțin. Dar mă întreb: de ce spune Scriptura că într-o casă mare sunt vase de cinste și vase de ocară?  ( 2Timotei 2:20). Iată că nu numai atunci erau aceste două feluri de vase. De-a lungul istoriei creștine așa au fost adunările, bisericile de adunătură. Câți dintre noi ne găsim desfătarea în Cuvântul lui Dumnezeu? Continue reading “Practicând minciuna, nu ai caracterul unui Copil al lui Dumnezeu”

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea

by John Fischer

… ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

1 Timotei 4:12

         Tânărul Timotei era prins în lucrare. Pavel îi dă unele sfaturi care erau necesare unui tânăr ca Timotei. Lucrarea aceasta în care era prins acest tânăr nu era ușoară. Este o lucrare pe care o făcea ca tânăr pentru Dumnezeu. Lucrarea,  înțeleg și mulți ar trebui să înțeleagă,  nu este în slujba unui om ci a lui Dumnezeu. Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu este Angajatorul care angajează pe cine găsește El de cuviință. Dacă aș face o asemănare cu ce se întâmplă la modul literal, între cel ce angajaza si un candidat pentru poziția pentru care a aplicat, este necesar ca aplicantul să fie pregătit pentru așa ceva. Acum când cineva vrea să aplice înaintea lui Dumnezeu să fie angajat, pus în slujba pentru El, la fel trebuie să se califice pentru o așa lucrare. La poarta unei companii pot sta multi pentru a se angaja. Dar cel ce ia decizia este Angajatorul, care în final îl va și plăti. Continue reading “Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea”

Mă voi duce la oamenii însemnați și le voi vorbi

Mă voi duce deci la cei mari, şi le voi vorbi; căci ei cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor! Dar toţi au sfărîmat jugul, şi au rupt legăturile. (Ieremia 5:5)

Versetul e din Vechiul Testament, după cum toți cei ce citesc Cuvântul știu acest lucru, că Ieremia era trimis de Dumnezeu să vorbească poporului care se abătuse de la voia lui Dumnezeu. Acest popor avea un legământ pe care Dumnezeu îl făcuse cu părinții lor. Dacă citim întreg capitulul 5, vom vedea care era starea poporului în relația cu Dumnezeu.  Continue reading “Mă voi duce la oamenii însemnați și le voi vorbi”

Ghidul comportării unui copil sau tânăr…

 Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău. (Psalmul 119:9)

by John Fischer

Psalmistul se adresează prin acest verset în exclusivitate tânărului și în particular orcărui tânăr, dar îndeosebi tinerilor în totalitata lor, celor care au cunoștință despre Cuvântul lui Dumnezeu. Tot psalmistul pune aceasta întrebare, la care tot el și gășete răspunsul potrivit.  Continue reading “Ghidul comportării unui copil sau tânăr…”

Intrați pe poarta cea strâmtă.

 Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea. (Matei 7: 13)

by John Fischer

Domnul Isus, ca de obicei, vorbea mulțimii care îl înconjura, spun asta deoarece trebuie să facem dinstincție când El le vorbea ucenicilor Lui în particular. Într-o împrejurare le spune ucenicilor că “Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerului”. Continue reading “Intrați pe poarta cea strâmtă.”

Dovada, ce fel de tată ai!

 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăieste în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. (1 Ioan 3: 10)

Avem aici un verset care aduce controverse serioase printre cei care citesc Scriptura. Și Scriptura face  o separare între aceste două categorii de copii. Toți sunt copii, dar nu au același tată, ci părinți diferiți. Să luăm mai întâi pe copiii lui Dumnezeu, ei îl au ca Tată pe  însuși Dumnezeu. Prin ce se cunosc copiii lui Dumnezeu? Citim că copiii lui Dumnezeu  au o caracteristică aparte. Ei se cunosc prin viața pe care o trăiesc. Dar și cei ai diavolului se cunosc și ei tot prin o caracteristică a lor: “oricine nu trăiește în neprihănire“. Nu mai vedem că se spune altceva despre copiii lui Dumnezeu. Ci este scos în evidență felul care te face cunoscut ce fel de copil ești și cui îi aparții. Continue reading “Dovada, ce fel de tată ai!”

“Sunt îngrozit și tremur!”

  ȘI PRIVELIȘTEA ACEEA ERA AȘA DE ÎNFRICOȘĂTOARE, ÎNCÂT Moise a zis: “Sunt îngrozit și tremur!” (Hebrews 12:21)

Avem în Cuvântul lui Dumnezeu două feluri de priveliști. Una pe care o vedem în versetul de mai sus dar și în alte versete. Moise omul lui Dumnezeu zice  “Sunt îngrozit și tremur!”.  L-am fi întrebat noi sau cei de pe vreme lui, de ce Moise esti ingrozit? Tu care erai în părtășie cu Dumnezeu? Continue reading ““Sunt îngrozit și tremur!””

Ah, bătrânețea cu nepuțintele ei!

  ADEVĂRAT, ADEVĂRAT, ÎȚI SPUN  că, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îti vei întinde mâinile, și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi.” (John 21:18)

Domnul Isus le vorbea ucenicilor, dar  în mod deosebit lui Petru. De ce lui Petru? Pentru că el era mai în vârstă decât toți dintre ei. Aduce Domnul Isus în atenție această perioadă dificilă din viața fiecăruia dintre ei și negreșit și din viața tuturor răscumpăraților Lui. Continue reading “Ah, bătrânețea cu nepuțintele ei!”

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii

  DAR DUMNEZEU A ALES  lucrurile nebune ale lumii, ca sã facã de rusine pe cele întelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca sã facã de rusine pe cele tari. (1 Corinthians 1:27)

Iată un mod al lui Dumnezeu de a alege, un mod cu totul diferit de al omului. Fie chiar și în Biserici, în Adunarile Lui, lucrurile stau cu totul diferit de cum alege El. Continue reading “Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii”

Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt

by  John Fischer

  Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toti; totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. (1 Corinthians 15:10)

Apostolul era conștient că nu el ci Harul lui Dumnezeu este cel ce lucrează spre slava lui Dumnezeu. Și el, ca și noi toți din toate vremurile, avem tendința să spunem că noi am făcut aia sau această lucrare. Continue reading “Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt”