Dovada, ce fel de tată ai!

 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăieste în neprihănire, nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. (1 Ioan 3: 10)

Avem aici un verset care aduce controverse serioase printre cei care citesc Scriptura. Și Scriptura face  o separare între aceste două categorii de copii. Toți sunt copii, dar nu au același tată, ci părinți diferiți. Să luăm mai întâi pe copiii lui Dumnezeu, ei îl au ca Tată pe  însuși Dumnezeu. Prin ce se cunosc copiii lui Dumnezeu? Citim că copiii lui Dumnezeu  au o caracteristică aparte. Ei se cunosc prin viața pe care o trăiesc. Dar și cei ai diavolului se cunosc și ei tot prin o caracteristică a lor: “oricine nu trăiește în neprihănire“. Nu mai vedem că se spune altceva despre copiii lui Dumnezeu. Ci este scos în evidență felul care te face cunoscut ce fel de copil ești și cui îi aparții.

Scriptura aduce în atenție acest cuvânt “neprihănire“. Ce înseamnă să fii neprihănit, sau să ajungi la această stare de neprihănire? Scriptura are ceva de spus în privința aceasta.

 Deci, ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință; pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. (Romans 9:30-31)

În acest verset citim că oamenii, vor să-și  faureasca o neprihănire a lor proprie, umblă după ea să o gasească (Israel). Dar adevărata neprihănire o poate da numai Dumnezeu, prin acest dar al credinței (Efeseni 2:8)

 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire,  după cum este scris: “Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Romans, 9: 32-33)

Apoi neprihănirea este echivalentul curăției; curațiți prin sângele Domnului Isus.  Prin credință devii neprihănit.

Să trecem acum și la ceilalți copii, ai diavolului. De ce sunt numiți ei așa? Pentru că au un alt tată care vom vedea cum este numit de Scriptură. În versetul de mai jos citimcu ce se ocupă acest tată. Această afirmație este făcută de însuși Domnul Isus. Multora nu le plac aceste cuvinte care sunt cuprinse însă în Cuvântul lui Dumnezeu.

 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (John 8:44)

Iată ce caracter are acest tată, diavolul, iar Domnul Isus se adresa în mod specific unora pe care El îi considera copii ai diavolului, prin acțiunile lor, care erau la fel ca ale tatălui lor, diavolul. De aceia ei erau numiți copii ai diavolului. Aș face o remarcă că toți care nu sunt mântuiți sunt copii ai diavolului. Și iată de ce, toți s-au născut în păcat și ca atare au în ei acest germen al păcatului care se perpetuează prin naștere. Însă, pentru unul sau altul, poate apare acest eveniment în viață,  pe care l-aș numi acela când Dumnezeu intervine și îl naște din nou. Apoi, acest suflet care mai înainte a fost un copil al celui rău, devine copil al lui Dumnezeu. Iată deci separarea pe care Cuvântul ne-o arată aici că există între aceste două categorii de copii.

născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (John 1:13)

Am mai spus și cu o altă ocazie ce înseamnă să fii născut din nou de Dumnezeu. Dacă nu trăiești în NEPRIHANIRE, în curățire și totuși te afli printre cei ce se strâng laoláltă, faci dovada că ești născut ori din voia firii, or din voia vreunui om. Cu alte cuvinte, nu esti născut din sau de Dumnezeu (din nou).

  “Nu mă ţine”, i-a zis Isus, “căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (John 20:17)

In acest verset vedem destul de clar că Tatăl celor răscumpărați este Dumnezeu. Domnul Isus aduce în atenție acest adevăr de necontestat că Tatăl Lui este și Tatăl celor născuți de El din nou.

  Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. (Romans 5:5)

Iata și o altă diferență între copiii lui Dumnezeu și copiii celui rău, ai diavolului. Dumnezeu a turnat în inimile copiilor Lui această dragoste a Lui, care se arată în viețile celor răscumpărați. Din nou, nu este această trăsătură în viața cuiva, acela nu-l are pe Dumnezeu  ca tată al său. Dar și diavolul,  ca tată al copiiilor lui,  toarnă și el în inimile lor ceea ce el are. Ce toarnă? Veninul acela rău care produce în inimi ceea ce citim  în John 8:44, despre diavol (“El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii“)

Din nou aș dori să amintesc că acestea sunt cuvintele Domnului Hristos care tocmai face o separare între aceste două categorii de copii. Dau si aceste referințe pe care Cuvântul le aduce înaintea noastră:

  nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor; nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. (Jude 1:13)

Sfârsitul lor va fi pierzarea (Philippians 3:19)

Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună; lor le este păstrată negura întunericului. (2 Peter 2:17)

Pentru cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu, ei nu au nici un motiv de mândrie, aș zice, ci mai degrabă să dea slavă lui Dumnezeu că S-a îndurat de ei. Și viața pe care o trăiesc să o trăiască în neprihănire, în curățire. În felul acesta face dovada că au pe Dumnezeu ca Tată.

John Balarie

Los Angeles, California

__________________________________

s u r s a

Citiți și:

Deținut condamnat la moarte, iertat și eliberat

______________ Reclamă ______________________

Bilete de Avion – Orar de lucru SAN FRANCISCO

Airline Tickets – San Francisco, California

_____________________________________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.