Lorenzo Perosi, celebrul compozitor de muzică sacră

Dacă istoria e  scrisă din dragoste de adevăr, atunci merită citită. Am căutat zadarnic pe Google câte ceva despre biografia lui Don  Lorenzo Perosi (1872-1956), celebrul muzician catolic care s-a întors la Dumnezeu, n-am găsit nimic.  Doar omagii catolice, numele lui e purtat de școli, premii și străzi și o scurtă notă că în ultimii ….30 de ani s-a retras. De fapt omul a părăsit toată gloria de paie a lumii.

Avem  mai jos un citat din revista Creștinul, despre convertirea lui Don Lorenzo:

«…Vrem pilde? Marele cântăreţ şi celebru compozitor de muzică bisericească, Don Lorenzo Perosi, directorul celebrei capele Sixtine din Roma papală — pe care şeful bisericii catolice l-a făcut şi preot, apoi l-a ridicat la rangul de „abate” neştiind cum să-l onoreze mai mult — s’a întors la Dumnezeu şi a primit prin credinţă pe Domnul Isus, ca Mântuitor al său. Acest mare artist al muzicii religioase, autor al vestitei opere „învierea lui Hristos” găsind din întâmplare nişte note evanghelice asupra Epistolelor lui Pavel şi cetindu-le cu luare aminte, s-a luminat, a crezut, s’a hotărât pentru Domnul şi curând a părăsit totul : şi slujba de director al capelei Sixtine şi funcţiunea de preot, şi abaţia, şi biserica catolică, şi pe Papa şi onorurile lui, alăturându-se unei mici Adunări de credincioşi creştini după Evanghelie, din apropierea Romei. Iată unul care a putut mărturisi lămurit că muzica religioasă mulţumindu-i numai anumite înclinări sentimentale, îl ţinea de fapt în păcatele lui, pierdut, departe de ceeace voia Dumnezeu de la el: pocăinţa şi credinţa vie în Isus Hristos, pentru a fi mântuit. …”»

s u r s a

One thought on “Lorenzo Perosi, celebrul compozitor de muzică sacră

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.