Omul – Definirea componentelor principale – duh, suflet și trup

OMUL SPIRITUAL de Watchman Nee

Capitolul 1

duh, suflet și trup

Concepția cea mai răspândită despre alcătuirea fiinţei umane este dualistă – adică cei mai mulţi oameni cred că omul se compune din două părţi: sufletul şi trupul său. Astfel, potrivit acestei concep-ţii, sufletul este acea parte lăuntrică, nevăzută a trupului, în vreme ce trupul e partea vizibilă – corpul, ca atare. Deşi există un sâmbure de adevăr în această concepţie, afirmaţia e inexactă sau in completă. O astfel de opinie provine de la omul căzut, nu de la Dumnezeu, căci nu ne putem bizui pe nici un concept, dacă nu ne-a fost descoperit de Dumnezeu. Continue reading “Omul – Definirea componentelor principale – duh, suflet și trup”

Watchman Nee – CE CERE DUMNEZEU

Faptul de a-i ceda Domnului afecţiunea sa poate fi privit de creştin drept o sarcină cât se poate de grea, totuşi pe Domnul Îl preocupă afecţiunea omului mai mult decât orice altă chestiune. El îi cere omului să-I dăruiască afecţiunea în întregime, lăsându-L să domnească asupra ei. Domnul pretinde locul întâi în cadrul  afecţiunilor noastre. Adesea îi auzim pe unii vorbind despre consacrare, dar pasul acesta e doar primul din umblarea spirituală a cuiva. Consacrarea nu este destinaţia spiritualităţii, ci doar începutul ei. Ea îl conduce pe un credincios la o poziţie  sfinţită.  Într-un cuvânt, fără consacrare nu poate exista viaţă spirituală. Dar chiar şi aşa, nimic nu este de o importanţă mai mare în consacrarea cuiva decât afecţiunea sa. Dacă aceasta a fost sau nu predată, va stabili adevărul sau falsitatea consacrării credinciosului. Continue reading “Watchman Nee – CE CERE DUMNEZEU”

Watchman Nee – Numai doi oameni

Conform principiului biblic, sunt doar doi oameni în lume. Este scris în Scriptură că Adam este primul om. El este numit “omul dintâi, Adam”. Cristos este al doilea om; El este numit “ultimul Adam” (vezi 1 Corinteni 15:45). Poate unii vor întreba: “Atunci cum îi puneți la socoteală pe acei mulți oameni aflați în intervalul dintre aceștia doi? Căci este evident că sunt mulți, mulți oameni în lume. Cum puteți spune că sunt doar doi?” Pentru că, în ochii lui Dumnezeu, întreaga omenire este cuprinsă în acești doi oameni. Nu există un al treilea om, un alt om. Prin urmare, sau ești în Adam, sau ești în Cristos. Adam pare a fi, așadar, un om incredibil de mare, căci, după ce Continue reading “Watchman Nee – Numai doi oameni”

Watchman Nee – Omul spiritual

Carte audio, pusă la dispoziția ascultătorilor de Radio Unison Zalău

«Biblia împarte omul în trei părţi: duh, suflet şi trup. Vom vedea, în continuare, cât de diferite sunt aceste funcţii şi domeniile acestor elemente, în special cele alte duhului şi sufletului. În acest context, se cuvine să precizăm câteva lucruri în legătură Partea Întâi a primului volum al acestei trilogii.Reliefarea deosebirilor dintre duh şi suflet, precum şi sublinierea deosebirilor dintre funcţiile lor – toate acestea sunt cunoştinţe esenţiale pentru cei ce doresc să crească în viaţa spirituală. Continue reading “Watchman Nee – Omul spiritual”

Păziți-vă inima și nu vă întinați!

Este bine să știm că  omul este alcătuit (cf. 1 Tesaloniceni, 5:23)  din  trei părți distincte, din  duh, suflet și trup , fiind plămădit de Dumnezeu  după chipul și asemănarea Sa, triunic, în care trupul e beneficiarul, sufletul este în fapt  administratorul, iar comanda trebuie s-o aibă duhul său.

În duh avem conștiința despre Dumnezeu,  intuiția, cunoașterea intuitivă despre Dumnezeu, aici avem discernământul între bine și rău Continue reading “Păziți-vă inima și nu vă întinați!”

Condiţia sine qua non pentru un creștin duhovnicesc

Adevărata cunoştinţă spirituală nu stă în gânduri minunate şi ascunse, ci în  trăirea  reală pe tărâmul spiritual, prin unirea vieţii credinciosului cu adevărul.  Deşteptăciunea n-are ce căuta aici. Nici chiar râvna după adevăr nu e de  ajuns. Condiţia  sine qua non a atingerii unei vieţi spirituale este calea unei ascultări desăvârşite de Duhul Sfânt, Singurul care ne învaţă cu adevărat. Toate celelalte sunt doar diverse mijloace de transmitere a cunoştinţelor de la o minte la alta. Aceste  informaţii nu vor avea darul de a-l face pe cineva să fie spiritual, ci, dimpotrivă,  umblarea lui în fire va face ca toată  cunoştinţa lui aşa-zisă „spirituală“ să devină de fapt  firească. Continue reading “Condiţia sine qua non pentru un creștin duhovnicesc”

Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie

de Watchman Nee  

Izbăvirea crucii

După ce enumeră numeroasele fapte ale firii, în scrisoarea sa către Galateni, Apostolul Pavel arată apoi că „cei care aparţin lui Cristos Isus şi-au răstignit firea cu pasiunile şi dorinţele ei“ (Gal. 5:24). Iată izbăvirea! Nu e ciudat să constaţi prăpastia dintre preocuparea credinciosului şi preocuparea lui Dumnezeu? Cel dintâi e preocupat de „faptele firii“ (Gal. 5:19), adică de diversele păcate ale firii. Pe el îl munceşte mânia de azi, gelozia de ieri sau cearta de poimâine. Continue reading “Un aspect al credinței nebăgat în seamă cât trebuie”

Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal

Păcatele firii. Lucrurile firii. Necesitatea morţii.

 

CREDINCIOSUL FIRESC SAU CARNAL

 –   “Omul Spiritual”,  volumul I   de Watchman Nee   

Traducere de Doru Motz

 

Toţi credincioşii ar putea fi, asemenea lui Pavel, umpluţi cu Duhul Sfânt din clipa când au crezut şi au fost botezaţi (cf. Fapte 9:17-18). Din nefericire însă mulţi rămân sub  stăpânirea firii vechi, ca şi când n-ar fi morţi şi înviaţi. Aceştia nu au crezut cu adevărat în faptul împlinit, în realitatea morţii şi învierii lui Cristos pentru ei, şi nici nu au răspuns sincer la chemarea Duhului Sfânt de a urma  principiul morţii şi al învierii. Potrivit lucrării isprăvite a lui Cristos, ei au murit şi au fost înviaţi deja; potrivit  responsabilităţii lor de  credincioşi, s-ar cuveni ca şi ei să moară faţă de eul lor şi să  trăiască  pentru  Dumnezeu; în realitate însă lucrurile se întâmplă altfel. Aceşti  credincioşi ar  putea fi consideraţi „anormali“. Această anormalitate nu trebuie  înţeleasă în sensul că s-ar mărgini doar la epoca noastră. Cu mult timp în urmă,  tocmai aceasta era starea credincioşilor cu care a luat apostolul Pavel legătura. Continue reading “Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal”

WATCHMAN NEE: Omul Spiritual

 Nu introspecția îți aduce pacea și creșterea

Trebuie să ne păzim însă de un lucru: nu trebuie să folosim niciodată cunoştinţa dobândită pe paginile acestei cărţi pentru a ne autoanaliza. Dacă, aflându-ne în lumina lui Dumnezeu, ajungem să vedem lumina, ne vom cunoaşte pe noi înşine fără să ne pierdem libertatea noastră în Domnul. Dar dacă în fiecare zi, de dimineaţa şi până seara, nu facem altceva decât să ne analizăm pe noi înşine, sădisecăm gândurile şi sentimentele noastre, atunci lucrul acesta nu ne va îngădui să ne pierdem cu totul pe noi înşine în Cristos. Dacă un credincios nu e  învăţat profund de către Domnul, cu greu va putea cunoaşte adevărul deplin. Continue reading “WATCHMAN NEE: Omul Spiritual”