Watchman Nee – Omul spiritual

Carte audio, pusă la dispoziția ascultătorilor de Radio Unison Zalău

«Biblia împarte omul în trei părţi: duh, suflet şi trup. Vom vedea, în continuare, cât de diferite sunt aceste funcţii şi domeniile acestor elemente, în special cele alte duhului şi sufletului. În acest context, se cuvine să precizăm câteva lucruri în legătură Partea Întâi a primului volum al acestei trilogii.Reliefarea deosebirilor dintre duh şi suflet, precum şi sublinierea deosebirilor dintre funcţiile lor – toate acestea sunt cunoştinţe esenţiale pentru cei ce doresc să crească în viaţa spirituală. Numai după ce au ajuns ei să recunoască duhul şi tot ceea ce e duhovnicesc, vor putea ei umbla după îndemnurile Duhului. Din pricina unor mari lacune la acest capitol, ce pot fi observate la majoritatea credincioşilor, am încercat să explic lucrul acesta cât mai detaliat. Celor care au unele cunoştinţe de bază în acest prim domeniu nu le va fi greu să înţeleagă, în vreme ce unii, care nu sunt familiarizaţi cu acest studiu, vor trebui să zăbovească un timp asupra concluziilor capitolului respectiv, abia apoi putând continua studiul.…»

Watchman Nee rămâne o figură unică în creștinism, un om cu pătrundere adâncă în adevărurile Cuvântului și ale omului.  Vă invit să ascultați o carte de o importanță fundamentală scrisă și publicată de acest om minunat în umblarea cu Dumnezeu.

Este o acazie pe care n-ar trebui să vi-o refuzați. Vă va scăpa de foarte multe confuzii. (Traducerea Doru Motz, 2009)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.