BUCURIA ESTE O ALEGERE

A ieșit vreodată ceva bun din îngrijorare? Ați rezolvat vreo problemă dacă v-ați concentrat pe aspectele negative ale acesteia și nu mai vedeați nicio cale de ieșire? Biblia ne învață exact contrariul și acesta este modul corect și cel mai eficient în care trebuie să abordăm orice situație.

  • Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus. – Filipeni 4:6-7

Ușor de spus, dar greu de făcut, nu-i așa? Dar să vedem ce spun versetele precedente:

  • Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. – Filipeni 4:4-5

Continue reading “BUCURIA ESTE O ALEGERE”

ESTE VIAȚĂ DUPĂ MOARTE?

Una dintre cele mai universale întrebări este: Ce se întâmplă cu noi când murim? Este ceva cu care ne vom confrunta toți la un moment dat. Poate credeți că toți creștinii au o opinie comună pe această temă. Dar nici măcar cei care spun că „îl urmează pe Cristos”, nu cred toți la fel.

Unii cred că după moarte, oamenii „dorm în mormânt” până în ziua învierii pentru Judecata de Apoi, când toți cei care au trăit vreodată vor apărea înaintea Lui Dumnezeu care va decide dacă vor ajunge în rai sau în iad pentru totdeauna. Alții cred că atunci când mor, soarta lor este decisă numai pe baza faptelor lor, și vor fi trimiși în rai sau iad. Cei mai mulți, cred că în calitate de creștini, singurul mod în care cineva poate ajunge în cer este prin credința în Fiul Lui Dumnezeu și în harul Său mântuitor. Unii cred că iadul nu este real, iar când mor, oamenii dispar ca un abur, pe când alții cred că Dumnezeu nu ar trimite niciodată pe nimeni în iad, pentru că El este dragostea însăși. Continue reading “ESTE VIAȚĂ DUPĂ MOARTE?”

“VENIȚI LA MINE, TOȚI CEI TRUDIȚI ȘI ÎMPOVĂRAȚI!”

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30)

Nu există nicio îndoială că aceste versete sunt foarte personal pentru oricine le citește. Recent, Domnul m-a ajutat să le înțeleg mai clar și mai profund decât oricând. 

Este posibil ca Domnul să nu ne ceară doar să luăm jugul Său, ci să „facem schimb” cu jugul lui? Jugul pus pe noi de robia păcatului este un jug greu, cumplit de greu. Continue reading ““VENIȚI LA MINE, TOȚI CEI TRUDIȚI ȘI ÎMPOVĂRAȚI!””

NE FACEM CEA MAI MARE FAVOARE, CÂND FACEM CE ESTE PLĂCUT ÎNAINTEA DOMNULUI

by Carmen Pușcaș

Fericirea este cel mai râvnit sentiment, din toată istoria omenirii. Fiecare om are dorința adâncă de a fi fericit, dar prea puțini găsesc fericirea și sunt și mai puțini cei la care este un sentiment de durată. Cei care caută fericirea fără să îi înțeleagă sensul, cred că o pot găsi în relații sau distracții care de fapt le aduc distrugerea și mulți sfârșesc descurajați și debusolați. Dar ce spune Biblia despre fericire? Încă din cartea Deuteronomul, aflăm cum putem fi fericiți. Când facem „ce este plăcut și bine înaintea Lui Dumnezeu”, suntem fericiți! Această sintagmă are sensuri și implicații multiple. Să încercăm să deslușim sensul vieții creștine, din perspectiva biblică a ceea ce este plăcut Lui Dumnezeu.

  • Deuteronomul 6:18 Să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnuluica să fii fericit şi să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
  • Deuteronomul 12:25b, 28 … să fii fericit tu, şi copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului… Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fiţi fericiţi tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Promisiunile generale pe care Dumnezeu le-a făcut copiilor lui Israel sunt valabile și pentru neamuri, care sunt adoptați în poporul Lui Dumnezeu prin Isus Cristos (Efeseni 3:6, Romani 11:17).  Continue reading “NE FACEM CEA MAI MARE FAVOARE, CÂND FACEM CE ESTE PLĂCUT ÎNAINTEA DOMNULUI”

În prezența lui Dumnezeu

Dumnezeu le dă puterea Duhului Sfânt celor care petrec timp în prezența Lui și care au inimi sensibile, gata să se schimbe. Ucenicii Lui Isus au fost cu Domnul lor zi și noapte, au făcut totul împreună, au petrecut multe nopți ascultându-L și spunându-I ce era în inimile lor. Ei au fost primii care au primit puterea prin botezul cu Duhul Sfânt și au pus bazele bisericii creștine. Dar înainte de venirea puterii, au avut intimitate cu Isus. Adevărul este că nu putem primi puterea Domnului, dacă nu avem mai întâi intimitate cu El. Continue reading “În prezența lui Dumnezeu”

SĂ INTRĂM ÎN „ODIHNA LUI DUMNEZEU”

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta…

Evrei 4: 9-11a

​Mântuirea pe care o primim prin Isus Cristos înseamnă mult mai mult decât viața veșnică. Isus vrea să Îi dăm Lui poverile, grijile, temerile, nevoile noastre și să ne dea în schimb odihna Sa, așa cum citim în Matei 11:28-29,  „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Continue reading “SĂ INTRĂM ÎN „ODIHNA LUI DUMNEZEU””

Pilula de suflet din 30 iulie 2020

RĂSPLĂȚILE PENTRU AUTO DISCIPLINĂ ȘI ÎNFRÂNAREA POFTELOR SUNT VEȘNICE

Picture

  • Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă [cât pot de bine ca să câștige], dar numai unul capătă premiul? Alergaţi [în cursa voastră] dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte [se antrenează și] se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru [a primi] o cunună care nu se poate veşteji [neperisabilă]. – 1 Corinteni 9:24-25 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pavel folosește un exemplu familiar pentru corinteni și chiar și pentru noi astăzi. Jocurile din Grecia au inclus tot felul de exerciții sportive, iar sportivii trebuiau să urmeze anumite reguli și trebuiau să folosească auto-controlul în toate lucrurile. Toți cei care erau admiși să participe la competiție, făceau tot ce le stătea în putință ca să câștige, dar chiar și așa, numai unul putea ajunge primul la linia de sosire și să primească premiul. Continue reading “Pilula de suflet din 30 iulie 2020”

Pilula de suflet din 28 iulie 2020

PE CINE CĂUTĂM SĂ MULȚUMIM: PE OAMENI SAU PE DUMNEZEU?

Picture

  • Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia [care este vestea bună a mântuirii prin credința în Isus Cristos], căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor [ca să câștigăm putere și popularitate], ci Lui Dumnezeu, care ne cercetează inima [și se așteaptă să fim cât de buni putem fi]. – 1 Tesaloniceni 2:4 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pentru mulți dintre noi, nu este ușor să depășim tentația de a le face oamenilor pe plac. Mai ales dacă suntem persoane sociabile, prietenoase, care iubesc compania altora. Distanța dintre a iubi și a ne purta frumos cu cei din jur și a le face pe plac chiar cu prețul de a-L supăra pe Dumnezeu, este uneori foarte mică. Apostolul Pavel a explicat foarte bine acest lucru în versetul următor: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa Lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos.” (Galateni 1:10). Continue reading “Pilula de suflet din 28 iulie 2020”

Pilula de suflet din 27 iulie 2020

PUTEM CONTROLA CEEA CE SPUNEM?

Picture

  • Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. – Proverbele 17:28

Este atât de benefic să putem controla când, ce, cum și cât vorbim. Oamenii care vorbesc mai puțin, par mai înțelepți, chiar dacă nu sunt. Suntem creați să comunicăm, dar dacă nu ne folosim cuvintele cu înțelepciune, acestea ne pot distruge. Cine vorbește mult, greșește mai mult decât cine vorbește mai puțin. Șansele de a spune mai mult decât ar trebui, cresc în raport cu numărul de cuvinte pe care le folosim într-o conversație. Continue reading “Pilula de suflet din 27 iulie 2020”

Pilula pentru suflet 26 iulie 2020

Putem avea pace doar dacă ne încredem în Domnul

  • Celui cu inima tare [care este dedicată și concentrată pe Tine – atât în înclinație cât și în caracter], Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă [pe deplin] în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor [Stânca veșnică]. – Isaia 26:3-4 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Putem trăi într-o pace perfectă, pentru că Domnul nostru vrea acest lucru pentru noi. Dar pentru a putea avea pace, trebuie să ne reînnoim mințile, prin Cuvântul Lui Dumnezeu, să fim dedicați și să ne concentrăm pe Domnul în toate domeniile vieții și în tot comportamentul nostru. Ori de câte ori facem acest lucru, ne încredem în Dumnezeu pentru tot ceea ce avem nevoie și ne simțim în siguranță în Domnul nostru. În El nu avem numai speranța, ci și o așteptare plină de încredere că El va face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru, pe termen lung. Continue reading “Pilula pentru suflet 26 iulie 2020”