NE FACEM CEA MAI MARE FAVOARE, CÂND FACEM CE ESTE PLĂCUT ÎNAINTEA DOMNULUI

by Carmen Pușcaș

Fericirea este cel mai râvnit sentiment, din toată istoria omenirii. Fiecare om are dorința adâncă de a fi fericit, dar prea puțini găsesc fericirea și sunt și mai puțini cei la care este un sentiment de durată. Cei care caută fericirea fără să îi înțeleagă sensul, cred că o pot găsi în relații sau distracții care de fapt le aduc distrugerea și mulți sfârșesc descurajați și debusolați. Dar ce spune Biblia despre fericire? Încă din cartea Deuteronomul, aflăm cum putem fi fericiți. Când facem „ce este plăcut și bine înaintea Lui Dumnezeu”, suntem fericiți! Această sintagmă are sensuri și implicații multiple. Să încercăm să deslușim sensul vieții creștine, din perspectiva biblică a ceea ce este plăcut Lui Dumnezeu.

  • Deuteronomul 6:18 Să faci ce este plăcut şi bine înaintea Domnuluica să fii fericit şi să intri în stăpânirea ţării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.
  • Deuteronomul 12:25b, 28 … să fii fericit tu, şi copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului… Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fiţi fericiţi tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Promisiunile generale pe care Dumnezeu le-a făcut copiilor lui Israel sunt valabile și pentru neamuri, care sunt adoptați în poporul Lui Dumnezeu prin Isus Cristos (Efeseni 3:6, Romani 11:17).  Continue reading “NE FACEM CEA MAI MARE FAVOARE, CÂND FACEM CE ESTE PLĂCUT ÎNAINTEA DOMNULUI”

În prezența lui Dumnezeu

Dumnezeu le dă puterea Duhului Sfânt celor care petrec timp în prezența Lui și care au inimi sensibile, gata să se schimbe. Ucenicii Lui Isus au fost cu Domnul lor zi și noapte, au făcut totul împreună, au petrecut multe nopți ascultându-L și spunându-I ce era în inimile lor. Ei au fost primii care au primit puterea prin botezul cu Duhul Sfânt și au pus bazele bisericii creștine. Dar înainte de venirea puterii, au avut intimitate cu Isus. Adevărul este că nu putem primi puterea Domnului, dacă nu avem mai întâi intimitate cu El. Continue reading “În prezența lui Dumnezeu”

SĂ INTRĂM ÎN „ODIHNA LUI DUMNEZEU”

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta…

Evrei 4: 9-11a

​Mântuirea pe care o primim prin Isus Cristos înseamnă mult mai mult decât viața veșnică. Isus vrea să Îi dăm Lui poverile, grijile, temerile, nevoile noastre și să ne dea în schimb odihna Sa, așa cum citim în Matei 11:28-29,  „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Continue reading “SĂ INTRĂM ÎN „ODIHNA LUI DUMNEZEU””

Pilula de suflet din 30 iulie 2020

RĂSPLĂȚILE PENTRU AUTO DISCIPLINĂ ȘI ÎNFRÂNAREA POFTELOR SUNT VEȘNICE

Picture

  • Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă [cât pot de bine ca să câștige], dar numai unul capătă premiul? Alergaţi [în cursa voastră] dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte [se antrenează și] se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru [a primi] o cunună care nu se poate veşteji [neperisabilă]. – 1 Corinteni 9:24-25 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pavel folosește un exemplu familiar pentru corinteni și chiar și pentru noi astăzi. Jocurile din Grecia au inclus tot felul de exerciții sportive, iar sportivii trebuiau să urmeze anumite reguli și trebuiau să folosească auto-controlul în toate lucrurile. Toți cei care erau admiși să participe la competiție, făceau tot ce le stătea în putință ca să câștige, dar chiar și așa, numai unul putea ajunge primul la linia de sosire și să primească premiul. Continue reading “Pilula de suflet din 30 iulie 2020”

Pilula de suflet din 28 iulie 2020

PE CINE CĂUTĂM SĂ MULȚUMIM: PE OAMENI SAU PE DUMNEZEU?

Picture

  • Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia [care este vestea bună a mântuirii prin credința în Isus Cristos], căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor [ca să câștigăm putere și popularitate], ci Lui Dumnezeu, care ne cercetează inima [și se așteaptă să fim cât de buni putem fi]. – 1 Tesaloniceni 2:4 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pentru mulți dintre noi, nu este ușor să depășim tentația de a le face oamenilor pe plac. Mai ales dacă suntem persoane sociabile, prietenoase, care iubesc compania altora. Distanța dintre a iubi și a ne purta frumos cu cei din jur și a le face pe plac chiar cu prețul de a-L supăra pe Dumnezeu, este uneori foarte mică. Apostolul Pavel a explicat foarte bine acest lucru în versetul următor: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa Lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos.” (Galateni 1:10). Continue reading “Pilula de suflet din 28 iulie 2020”

Pilula de suflet din 27 iulie 2020

PUTEM CONTROLA CEEA CE SPUNEM?

Picture

  • Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. – Proverbele 17:28

Este atât de benefic să putem controla când, ce, cum și cât vorbim. Oamenii care vorbesc mai puțin, par mai înțelepți, chiar dacă nu sunt. Suntem creați să comunicăm, dar dacă nu ne folosim cuvintele cu înțelepciune, acestea ne pot distruge. Cine vorbește mult, greșește mai mult decât cine vorbește mai puțin. Șansele de a spune mai mult decât ar trebui, cresc în raport cu numărul de cuvinte pe care le folosim într-o conversație. Continue reading “Pilula de suflet din 27 iulie 2020”

Pilula pentru suflet 26 iulie 2020

Putem avea pace doar dacă ne încredem în Domnul

  • Celui cu inima tare [care este dedicată și concentrată pe Tine – atât în înclinație cât și în caracter], Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă [pe deplin] în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor [Stânca veșnică]. – Isaia 26:3-4 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Putem trăi într-o pace perfectă, pentru că Domnul nostru vrea acest lucru pentru noi. Dar pentru a putea avea pace, trebuie să ne reînnoim mințile, prin Cuvântul Lui Dumnezeu, să fim dedicați și să ne concentrăm pe Domnul în toate domeniile vieții și în tot comportamentul nostru. Ori de câte ori facem acest lucru, ne încredem în Dumnezeu pentru tot ceea ce avem nevoie și ne simțim în siguranță în Domnul nostru. În El nu avem numai speranța, ci și o așteptare plină de încredere că El va face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele nostru, pe termen lung. Continue reading “Pilula pentru suflet 26 iulie 2020”

Pilula pentru suflet din 22 iulie 2020: Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul Sfânt

  • Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!”- Romani 8:14-15

Nimeni nu poate fi condus de Duhul Sfânt, dacă nu crede în Isus și nu se naște din nou. Odată ce devenim copiii Lui Dumnezeu, începem să urmăm îndrumarea Duhului Sfânt. Există creștini care nu fac deosebirea dintre gândurile lor și cele pe care Duhul Sfânt le pune în mintea lor, pentru că consideră că tot ce le trece prin minte, trebuie să fie propriile lor gânduri. Continue reading “Pilula pentru suflet din 22 iulie 2020: Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul Sfânt”

ISUS ESTE CEA MAI SIGURĂ ANCORĂ ÎN FURTUNĂ

Acestea sunt vremuri de încercare, dar cei care suntem ancorați în Cristos, avem beneficiul uriaș de a fi ai Săi.

Viața a părut ireală pentru mulți dintre noi, din întreaga lume, de la izbucnirea pandemiei Covid 19. Unii spun că parcă suntem în „Zona Crepusculară”.

Cred din toată inima, că toți suntem prinși în mijlocul bătăliei dintre bine și rău. Cred că răul încearcă să-și pună în aplicare planurile guvernării la nivel mondial și, pentru a face acest lucru, pun în aplicare multe strategii la care au muncit din greu de ani de zile.

America ca republică constituțională, le stă în cale, așa cum fac și adevărații creștini. Adevărații conservatori care cred în libertatea individuală și în circulația liberă a mărfurilor stau de asemenea în calea lor. Toți cei care sunt considerați „dușmani ai agendei lor”, sunt considerați dușmani, pur și simplu. Și pe măsură ce puterea lor crește, toți cei care sunt dușmanii lor vor afla tot mai mult acest lucru.

Continue reading carmenpuscas.com

ASTĂZI ALEG BUCURIA!

Putem învăța o lecție valoroasă din ceea ce citim în cartea Neemia, chiar dacă s-a întâmplat cu mult timp în urmă.

A fost o vreme, când poporul Lui Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu și, ca urmare au ajuns atacați și învinși, iar cei care nu au fost uciși, au fost duși în captivitate în Babilon. Domnul le-a spus că robia va dura 70 de ani. Când timpul exilului a trecut, chiar dacă Domnul le-a pregătit calea întoarcerii în patria lor, nu a fost ușor pentru niciunul dintre ei.

Neemia, a condus un grup înapoi în Israel, ca să ajute la reconstruirea zidului Ierusalimului. Au reușit să refacă zidul cetății, dar au avut de înfruntat o opoziție extremă. De asemenea, trebuiau să refacă și Templul și tot ce ținea de acesta, pentru că fusese jefuit și complet distrus. La revenirea în cetate, au fost aleși cântăreții și leviții care urmau să se ocupe de Templu și de slujirea înaintea Domnului. Când a venit vremea pentru „Roș Hașana” și Sărbătoarea Trâmbițelor, i s-a cerut lui Ezra să citească din Cartea Legii lui Moise, iar oamenii au ascultat cu mare atenție. După auzirea cuvintelor Legii, și-au dat seama cât de mare nevoie aveau să facă ce le cerea Dumnezeu. Continue reading “ASTĂZI ALEG BUCURIA!”