DOMNUL ESTE TURNUL MEU DE SCĂPARE

De-a lungul vieții, toți trecem prin perioade în care avem nevoie de încurajările din Psalmul 91. Mulți creștini citează pasajele care vorbesc despre protecția și victoria promise de Dumnezeu, dar puțini realizează care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim pentru ca aceste promisiuni să devină realitate în viețile noastre. Dumnezeu ne iubește necondiționat și tot ce cere să facem este spre binele nostru. Dar dacă alegem să ne îndoim de dragostea Lui Dumnezeu, să ne temem de greutăți și să ne îngrijorăm de ce va veni, nu beneficiem de protecția și binecuvântările care sunt deja pregătite pentru noi.

  • Psalmii 91:1-2 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

Mulți teologi spun că Moise a scris acest psalm, pentru că el este menționat ca autor al psalmului precedent și conține similarități cu cartea Deuteronomul, dar chiar dacă nu suntem siguri de identitatea scriitorului, putem fi siguri că a fost inspirat de Duhul Sfânt. Primele 2 versete, precum și versetele 9 și 14 arată pentru cine sunt valabile adevărurile exprimate de restul psalmului. Nu cel care Îl caută pe Domnul din când în când, în special când are nevoie de ajutor sau este disperat, este ocrotit și păzit de boli și pericole.  Promisiunile sunt pentru cel care locuiește în adăpostul oferit de Dumnezeu, având o relație sinceră și constantă cu El, și care se simte atât de confortabil în prezența Domnului încât se odihnește la umbra Lui, îi dă grijile, temerile, problemele fiind sigur că le rezolvă și că nu are de ce să se teamă.

Cuvintele pe care le rostim, contează și produc efecte. Să ne amintim că „Moartea și viața sunt în puterea limbii” (Proverbele 18:21a) și calitatea vieții noastre depinde de cuvintele pe care le rostim. Când declarăm și credem că Domnul este locul nostru de siguranță și că ne încredem în El, avem ceea ce spunem.  O viață trăită în siguranța că Tatăl ceresc ne iubește atât de mult încât Îi pasă de fiecare problemă pe care o avem și ne va ajuta să o rezolvăm în cel mai bun mod posibil, este o viață relaxată, frumoasă și de dorit. Dar ca să ne odihnim cu adevărat în Domnul trebuie să Îl cunoaștem și să ne încredem că ne scapă din necazuri, ne înconjoară cu zidurile Lui de protecție și ne vrea binele chiar mai mult decât ni-l putem dori noi înșine.

Continue reading https://www.carmenpuscas.com/blog/domnul-este-turnul-meu-de-scapare

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.