Sorina Lazăr: Vrea cineva să facă voia Lui ?

Ioan 6

(6:28) Ei I-au zis: „Ce să facem ca să SĂVÂRŞIM LUCRĂRILE lui Dumnezeu?”

(6:29) Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta : SĂ CREDEŢI ÎN ACELA pe care L-a trimis El.”

|| Ca să FACEM VOIA Lui Dumnezeu trebuie să ne ÎNCREDEM în PERSOANA Lui Isus, adică să CREDEM ÎNVĂȚĂTURILE Lui

***

Ioan 7

(7:17) Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

(7:18) Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși; dar cine caută slava Celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate.

Dacă vrem cu adevărat să facem voia Lui, atunci indiferent la ce predică, sau învățătură ne uităm, Duhul Lui ne va confirma în duhul nostru dacă este adevăr de la Dumnezeu sau nu (discernământ – darul Duhului Sfant).

Dacă avem idoli în inimă privind acele lucruri despre care ascultăm învățătura, atunci rămânem în rătăcire (dacă preferăm minciuna în locul adevărului).

Sursa

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.