CINSTIREA și BINECUVÂNTAREA

 “Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dati cinste imparatului! (1Pet.2:17)

“Cel ce nu are stăpânire peste propriul său duh, este ca o cetate dărâmată, fără ziduri.” (Prov. 25:28)

“nu dați loc diavolului.” (Efes 4:27)

Orice Cuvânt al lui Dumnezeu are putere de adevăr și are putere de împlinire: “Căci la Dumnezeu nimic nu va fi imposibil”. (Lc.1:37)

Știm că suntem din Dumnezeu si că toată lumea zace în cel rău.” (1Ioan.5:19)

Orice răutate vine de la cel rău, de la Vrăjmașul sufletelor noastre și al lui Dumnezeu, de la Satan, de la Diavol.

Când acceptăm cursa duhului celui rău, ca să vorbim de rău, dăm loc diavolului în viața noastră, și cerul se (poate) închide pentru noi, pentru (anumite) binecuvântări.

Ne amintim de Maria, sora lui Moise: “Maria si Aaron au vorbit impotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă; caci luase o femeie etiopiană. […] Si iata ca Maria era plina de lepra, alba ca zapada. Aaron s-a intors spre Maria; si iată că ea avea lepră.” (Num.12:1,10)

Ne amintim de Mical:  Mical fusese fiica împăratului Saul, și apoi una dintre soțiile împăratului David. Și era deci din seminția lui Avraam, dar nu avea nici credința și nici credincioșia lui Avraam, ci trăia neglijent, în ignoranță. Ea nu se temea de Dumnezeu și nu-L onora. Nu l-a cinstit nici pe David, soțul și domnul ei. Nu a onorat nici prezența Chivotului lui Dumnezeu când fusese adus la Ierusalim. S-a comportat cu aroganță, infatuare și gelozie, și i-a disprețuit:

2 Samuel 6:

[14] “David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de in subțire.”

[16] “Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră; si, văzând pe împăratul David sărind și jucând inaintea Domnului, l-a disprețuit in inima ei.”

[20] “David s-a întors să-și binecuvanteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: “Cu câtă cinste s-a purtat azi imparatul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicelor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic!”

[21] David a răspuns Micalei: “Inaintea Domnului, care m-a ales … căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat…”.

[23] “Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei.”

  • Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela; căci Domnul l-a binecuvântat. (Fac.26:12)

“Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, in casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom si tot ce era al lui.” (1Cron.13:14)

“Binecuvântat este oricine se teme de Domnul si umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, esti fericit si-ti merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăauntrul casei tale; copiii tăi stau ca niste lăstari de măslin imprejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. (Ps.128:1-4)

“iubiii pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urasc si rugați-vă pentru cei ce va asupresc si vă prigonesc, ca sa fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri”. (Mat.5:44)

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos.” (Efes.1:3)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.