ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI

“Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. (Ioan.8:32/36)

Adevărul aplicat la viața noastră, revelat și trăit, acela ne va da eliberarea din ghearele împărăției întunericului. Nu adevărul citit, nici chiar cel proclamat de noi, în necunoștință. E nevoie ca mai întâi să cunoaștem realitatea impactului și influienței acelui adevăr (exprimat în cuvinte), pe care îl are atât în împărăția fizică a lumii acesteia, cât și în tărâmul lumii spirituale (nevăzute), al împărăției lui Dumnezeu și al împărăției Celui rău (a luminii și aceea a întunericului).

De ce ar fi așa și nu altfel? Pentru că trebuiesc aplicate niște niște principii și legi spirituale care deschid sau închid cerul binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și, din necunoștință, am ajuns să credem că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie aplicat “mot-a-mot”, și va funcționa, dacă zicem că facem asta în numele lui Isus.  

Și îți voi da cheile împărăției cerului; și orice vei lega pe pământ, va fi legat în cer; și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer.” (Mat.16:19)

Cheile de acces în împărăția cerului, sunt la noi, pentru a lega și dezlega, ca să străpungem în spiritual blocajele puse de noi înșine sau de Satan, însă aceste chei se materializează în prncipii spirituale. Trebuie să știm ce stă la baza unei binecuvântări, pentru a obține ceea ce Dumnezeu are deja pregătit pentru noi. De pildă mulți creștini nu sunt dătători, nu dau și altora din binecuvântările lor, din ceea ce au. Despre Avraam și Iacov citim că ei știau de zeciuială, care la origine nu e deloc legată de legea lui Moise, principiul zeciuielii fiind înainte de Moise și a rămas ca un principiu de a fi binecuvântat, o cheie de a deschide cerul binecuvântărilor lui Dumnezeu.

Melhisedec a spus: “Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmasșii tăi in mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială din toate.” (Fac.14:20)

Iacov s-a angajat: “Daca va fi Dumnezeu cu mine și mă va pazi in timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc si haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatalui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; … Îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.” (Fac.20-22:20)

Însă, pentru cei de pe grup, nu știu cum putem face asta, căci vorbim de dărnicie, nu de milă, milostenie (bunătate, îndurare) că e altceva.

Maleahi 3

[9] Sunteți blestemați cu un blestem, căci m-ați jefuit, chiar toată această națiune.

[10] Aduceți toate zeciuielile în cămară, ca să fie mâncare în casa mea, și încercați-mă cu aceasta, spune DOMNUL oștirilor, dacă nu vă voi deschide ferestrele cerului și să vă torn o binecuvântare, până nu va mai fi loc destul să o primiți.

11 Și voi mustra din cauza voastră pe devoratorul, iar el nu va distruge roadele pământului vostru; nici via voastră nu își va arunca rodul în câmp înainte de timp, spune DOMNUL oștirilor.

 “Și cheia casei lui David o voi pune pe umărul Lui; astfel el va deschide și nimeni nu va închide; și va închide și nimeni nu va deschide.” (Isaia22:22) – pe umărul lui e vorba de Isus, iar pe umărul Lui suntem noi.

Nesupunerea, sau ascultarea noastră întârziată (care e tot o neascultare) se identifică ca o evaziune fiscală, ca neplata impozitelor stabilite prin lege. Iar aici vorbim de o lege spirituală.

A-l lăuda pe Dumnezeu e iarăși un principiu spiritual, putem vedea asta în Psalmul 107, unde expresia O, de ar lăuda oamenii pe Dumnezeu apare de 4 ori. De ce? Pentru că lauda deschide cerul binecuvântărilor.

Vedem asta și în 2 Cronici 20, când “au venit copiii lui Moab și copiii lui Amon și cu ei alții în afară de amoniți, împotriva lui Iosafat, la bătălie”, în v.20 și 22:

“Și s-au ridicat devreme dimineața și au ieșit în pustiul din Tecoa; și cum au ieșit, Iosafat a stat în picioare și a spus: Ascultați-mă, Iuda și voi locuitori ai Ierusalimului; Credeți în DOMNUL Dumnezeul vostru, astfel veți fi voi întemeiați; credeți pe profeții lui, astfel veți prospera.” (2Cro.20:20)

“Și când au început să cânte și să laude, DOMNUL a pus pânde împotriva copiilor lui Amon, lui Moab și a celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda; și au fost loviți.” (2Cro.20:22)

Ioan 8 – trebuie să unim credința cu fapta

[39] Ei au răspuns și i-au zis: Tatăl nostru este Avraam. Isus le-a spus: Dacă ați fi copiii lui Avraam, ați face faptele lui Avraam.

[40] Dar acum căutați să mă ucideți, un om care v-a spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu; Avraam nu a făcut aceasta.

Să facem legătura cu ce le spune Pavel celor din Roma: „De aceea vă implor, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentați trupurile voastre un sacrificiu viu, sfânt, plăcut lui Dumnezeu, aceasta este servirea voastră logică.” (Romani 12:1)

Înțelegem că tot ce se constituie într-o jertfă vie (lucrătoare) e un sacrificiu, ceva care să ne coste (lucruri, finanțe, transpirație, timp, din ceea ce avem), adică zeciuiala, lauda, rugăciunea insistentă(și prin Duhul), toate aduse în numele lui Hristos. Mântuirea e pe gratis dar ne costă, nu e lucru de apucat ca de la sine înțeles, că nu-l poți apuca așa tam-nisam. Tot ce primim de la Dumneze e prin har…., dar în fond le obținem prin credință (prin faptele credinței).

În acest context al credinței, urmate de faprele acțiunii, avem și alte multe promisiuni că Dumnezeu va deschide cerul ca să ne binecuvinteze cu ploaia abundenței dacă:

2 CRONICI 7

[1] Și, când Solomon a sfârșit rugăciunea, focul s-a coborât din cer și a mistuit ofranda arsă și sacrificiile; și gloria DOMNULUI a umplut casa.

[13] Dacă voi închide cerul ca să nu fie ploaie, sau dacă voi porunci lăcustelor să mănânce țara, sau dacă voi trimite ciumă printre poporul meu,

[14] Dacă poporul meu, care este chemat după numele meu, se va umili și se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, atunci voi asculta din cer și îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara.

Iacov 5:16-18 (Fidela)

[16] …Mult poate rugăciunea ferventă și puternică a unui om drept.

[17] Ilie era un om cu aceleași sentimente ca noi; și s-a rugat insistent să nu plouă și nu a plouat pe pământ trei ani și șase luni.

[18] Și s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul.

Ca o concluzie de moment, pentru fiecare creștin, învățătura și rugăciunea trebuie aplicată pentru a aduce rezultatele dorite. Asta pentru că Dumnezeu e Același ieri azi și în veci (Evrei 13:8), în El nu e nici o umbră de mutare (Iac.1:17). Nu putem sta gen pică para mălăiață în gura lui Nătăfleață, iar afară sunt războaie (la fel cu 2 Cro.20), e mare secetă spirituală (pentru om) și mare secetă pentru pământul ars de soare. (1 Împărați 17 și 18).

“Atunci si cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta si a ascultat; si o carte de aducere aminte a fost scrisă inaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul si cinstesc Numele Lui.”  (Mal.3:16)

___________________________________

Comentarii:

Andrei Lazar: O rugaciune puternica trebuie sa aiba credinta. Credinta adevarata vine din inima, nu din gura. Adevarul trebuie crezut in inima. Revelatia adevarului aduce credinta din care izvoraste rugaciunea puternica. Pentru acestea e nevoie de inima curata. O inima prefacuta nu poate avea revelatie si astfel nici o putere in rugaciune.

Editor: Amin! E o subliniere binevenită, care de altfel lipsește în meditația expusă. Și e de luat seama. Slavă Domnului!

Andrei Lazar: prorocim in parte, cunoastem in parte. 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.