EVANGHELIZARE VS. ÎNVĂȚĂTURĂ

Evanghelizare se face pentru ca oamenii să audă vestea bună că salvarea sufletelor lor e rezolvată de Dumnezeu prin însuși Fiul Său Isus Hristos, care ne-a înlocuit în pedeapsă și în moarte. Că oricine crede și se va boteza va fi salvat și astfel va putea intra în împărăția lui Dumnezeu, trecând de la moarte (spirituală) la viață (cu duhul înviat / recreat), și nu mai vine la judecată.

[16] “Fiindcă atăt de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piară, ci sa aibă viața vesnică. [18] Oricine crede in El nu este judecat; dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. […] mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” (Ioan.3:16,18,36)

Botezul e acel act fizic de scufundare în apă, în Numele lui Isus, lucrare care în mod normal este însoțită de lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt:

[4] “Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot asa si noi să trăim o viață nouă. [5] In adevar, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El si printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. [6] Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbracat de puterea lui, in asa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului”(Rom.6:4-6)

“Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curățare de întinăciunile trupesti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos” (1Pet.3:21)

“El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfant, pe care L-a vărsat din belsug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiti neprihaniti prin harul Lui, sa ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice.” (Tit.3:5-7)

“măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteti mântuiti). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus” (Efes.2:5-6)

Noi, foarte bine, punem accentual pe “crede și vei fi mântuit”, și adesea nu mai tranșăm clar în ce constă evanghelia mântuirii.

Evanghelie este însă și faptul că botezul se bazează pe un legământ de sânge – pe care L-a făcut Dumnezeu cu Isus Hristos. Și noi, prin botez, intrăm în acest legământ de sânge foarte scump plătit, care aparent e gratis pentru noi, că e prin har, dar e și prin credință, dar fără faptele credinței e moartă “credința” aceea. Credința aceasta minusculă trebuie să tot crească. Cum? prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu din Biblie, până ce ea devine o credință vie, care să aducă rod pentru împărăție. Și pot fi mai multe cazuri în care oamenii vin la apa botezului:

  • Unii vin la botez mai mult formal, ca să fugă de mânia viitoare cf. Mat.3:7.
  • Alții vin la botez atrași de această veste bună, da, mă, e ok, vreau și eu botezul, dar mai pe urmă stau cumva pe loc (înșelați), fie din lene spirituală, fie că își spun “cazul e încheiat, mi-am rezolvat problema.”
  • Există și o categorie de deja copți, și vin secerătorii și pun secera, și-l bagă în apă, în acel legământ de sânge, iar Duhul Sfânt îi pecetluiește deîndată pentru veșnicie (Efes.1:13).

Învățătură înseamnă tot ce trebuie să știi când ești în Împărăția lui Dumnezeu și despre faptele celui aflat în împărăție.

Realitatea e că în bisericile evanghelice standard prea puțin se vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu și despre privilegiile și mandatul creștinilor născuți din nou, de a fi precum învățătorul lor Isus Hristos.

“Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1Ioan.2:6)

“Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecatății.” (1Ioan.4:17)

Concluzie: după o evanghelizare a celor din lume, e de dorit ca ei să ia o decizie proprie care să fie finalizată prin botez, poarta de intrare în împărăția Cerului. Însă, în continuare, e nevoie de învățătură, de foarte multă, pentru noi înșine și pentru cei pe care îi botezăm – cu multă iubire, cu blândețe, cu lepădare de sine. Cel puțin să știm că le-am pus Biblia nu numai în mână, ci și sub ochii lor și în inima lor.

BIBLIA – “Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi si noapte, căutând să faci tot ce este scris in ea; căci atunci vei izbândi in toate lucrările tale si atunci vei lucra cu înțelepciune.” (Ios.1:8)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.