Carmen Pușcaș – ÎNNOIREA MINȚII

Dumnezeu a creat mintea umană atât de perfect și atât de complex, încât oamenii de știință, n-au reușit să înțeleagă până în zilele noastre, mai mult de 8% din tot ce este și ce poate face creierul uman și mintea, care de fapt este sistemul nostru de gândire. Pentru ca omul căzut în păcat să revină la ceea ce a intenționat Dumnezeu să fie, are nevoie să se întoarcă la Dumnezeu, să dorească ca Isus să fie Domnul vieții sale, să-și ceară iertare pentru păcatele comise și să fie născut din nou prin Duhul Sfânt. (Puteți citi mai multe aici: Mântuirea)

Promisiunile Bibliei, sunt valabile și funcționale în viața celor care sunt copiii Lui Dumnezeu, înfiați prin jertfa Lui Isus Cristos și care trăiesc în ascultare de Dumnezeu.

Acest articol dorește să arate ce spune Scriptura și ceea ce a descoperit știința în ce privește creierul uman și activitatea cerebrală. Nu este un tratat de știință, dar ascultând prelegerile neurologului creștin Dr. Caroline Leaf, care a studiat creierul, gândirea și implicațiile ei, pe parcursul a trei decenii, cred că este important ca aceste informații să ajungă la cât mai mulți creștini, interpretate și într-un limbaj mai accesibil.

Este foarte dureros, că sunt atât de mulți creștini care suferă de depresie și de alte afecțiuni catalogate drept „boli mintale” (sunt peste 200 listate în cărțile de specialitate), când Isus prin jertfa și prin Cuvântul Scripturii ne oferă rezolvarea acestor probleme.

Mintea conștientă, adică acea parte a activității cerebrale de care suntem conștienți, reprezintă doar între 5 și 10% din activitatea creierului, restul ține de mintea subconștientă. Asta înseamnă, că în marea Sa înțelepciune, Dumnezeu nu-i permite omului decât în mică măsură să aibă controlul asupra creierului propriu. De ce? Pentru că prin alegerea modului de gândire care este opusul dragostei și a întregii roade a Duhului Sfânt, omul ajunge să-și distrugă creierul și în cele din urmă, să fie catalogat drept bolnav mintal. 

Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea Lui, (Geneza 1:26) pentru a trăi în dragoste și a gândi frumos, curat, benefic. Toate organele, funcționează perfect , la parametrii optimi, când omul recunoaște dragostea Lui Dumnezeu, o acceptă ca fiind pentru el și la rândul său Îl iubește pe Dumnezeu și pe semeni. Trăind în armonie cu Creatorul nostru, ne raportăm cu sentimente pozitive și la mediul în care trăim. Gândirea pozitivă este de fapt rezultatul manifestării roadei Duhului Sfânt în viața noastră

  • Galateni 5:22-23 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Toate gândurile pozitive, se materializează prin crearea de proteine sănătoase, viguroase (dendrite), care stochează gândul care le-a format, formând memoria temporară. Aceasta va deveni memorie permanentă, dacă continuăm să regândim același gând. Și acest adevăr este valabil și pentru gândurile negative, toxice. Diferența este că memoria creată de aceste gânduri fac rău creierului și mai apoi întregului organism. Gândim cu o viteză extraordinară, atât conștient cât și subconștient, în creier au loc peste 400 de miliarde de acțiuni/ secundă.

Când alegem gândirea negativă, toxică, monopolizată de frică, anxietate, frustrare, supărare, tristețe, răutate, violență și tot ce reprezintă opusul roadei Duhului Sfânt, creierul nostru va produce proteine deformate, disfuncționale, care conduc la degradarea întregului organism. Știința demonstrează că nu există în creierul uman nici un circuit pentru frică și tot ceea ce rezultă din frică, suntem născuți pentru dragoste și învățăm să ne temem. (Copilul mic nu se teme că se arde dacă atinge plita fierbinte, decât după ce s-a ars prima dată.)

  • Galateni 5:19-21 Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

O minte nedisciplinată, care continuă să gândească după vechile standarde, lumești, umane, contrare scripturii, nu poate auzi vocea Lui Dumnezeu. Mintea educată după principiile lumii, nu poate înțelege și nici accepta ce spune Biblia și cu atât mai puțin va dori să renunțe la vechile plăceri, pofte, obiceiuri și prietenii distructive. Înnoirea minții este un proces zilnic, riguros, dedicat și indispensabil vieții de credință. Schimbarea minții, a modului de gândire, este esențial pentru a putea trăi pe placul Lui Dumnezeu, așa cum scrie Pavel în epistola către romani,

  • Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţiprin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită (VDCC)

Sau traducerea în varianta actualizată (BVA) „Să nu vă conformaţi modelului oferit de lumea acestui secol; ci să vă transformaţi prin înnoirea modului vostru de gândire, ca să puteţi avea abilitatea de a înţelege ce doreşte Dumnezeu de la voi. Iar dorinţa Sa este bună, plăcută şi perfectă.”

Este esențial să înțelegem și să acceptăm că Dumnezeu ne-a creat perfecți, dar prin deciziile și alegerile greșite ne-am îndepărtat de ce a intenționat Dumnezeu pentru noi.

Vestea bună, este că suntem neuro-plasticieni, adică, ne putem modifica propriul creier, dacă învățăm să gândim corect, așa cum ne-a creat Dumnezeu s-o facem.

Noi comunicăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Suntem chemați și creați ca să ne rugăm neîntrerupt. Prin rugăciune, suntem în legătură cu Duhul Sfânt, îi cerem sfatul și El ni-l oferă. Doar așa putem lua decizii corecte, să gândim biblic, să ne transformăm mintea, să ne vindecăm creierul și să ne sfârșim alergarea în brațele Lui Isus. Lumea științei aprobă tot mai mult adevărul că omul este creat ca să comunice non-stop cu „sursa” (adică Creatorul) lui. Chiar dacă studiile nu admit tot adevărul, noi știm că sursa este Dumnezeu.

Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat, la orice oră, fără deosebire și s-o facem cu toată insistența! Și ne mai îndeamnă ceva foarte important: – să trăim într-o stare de bucurie. Bucuria și rugăciunea sunt prieteni foarte buni. Adevărata bucurie, sinceră, deplină, de durată o experimentăm doar prin Duhul Sfânt, când intrăm în prezența Domnului. Nu putem intra în prezența Domnului decât prin rugăciune și închinare. Rugăciunea sinceră, insistentă, de laudă la adresa Domnului și mulțumire pentru tot ce este și face în viețile noastre, ne aduce în prezența Domnului. 

  • Efeseni 6:18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereriVegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.
  • 1 Tesaloniceni 5:16,17 Bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă neîncetat.
  • Filipeni 4:4,6 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!… Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

Putem gândi altfel decât ne-a modelat lumea în care trăim, pentru că:

  • 2 Timotei 1:7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

sau traducerea Biblia versiunea actualizată (BVA): „Dumnezeu nu ne-a dat un spirit de timiditate, ci unul care ne oferă curaj, dragoste şi autodisciplină.

Termenul în original, în limba greacă:„sóphronismos” înseamnă, autodisciplină, sau mai pe larg, o minte cu gândire sigură, care va conduce la un comportament prudent, potrivit fiecărei situații. 

Dumnezeu ne-a creat puternici, iubitori și chibzuiți. Frica nu ne-a dat-o Domnul. Nu ne-a creat pentru a trăi în frică și nici fără să ne auto-disciplinăm. Moderația, cumpătarea, auto-controlul sunt posibile prin puterea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în duhul nostru, când L-am invitat pe Isus Cristos să fie Domnul vieții noastre. 

Transformarea minții nu este un eveniment unic, este un proces de durată. E nevoie de dorință și determinare ca să ne formăm gândirea sănătoasă, care va începe să refacă creierul, reparându-ne celulele nervoase deteriorate de gândurile toxice. Știința a demonstrat că mintea, adică totalitatea gândurilor noastre, a deciziilor și acțiunilor noastre poate regenera creierul. Dar adevărata restaurare o produce doar Duhul Sfânt. Fără ghidarea Lui, nu putem gândi pe placul Lui Dumnezeu, nici nu ne putem schimba cu adevărat.

Continue reading carmenpuscas.com/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.