Dumnezeu vrea să reușim

Viața este tot mai complicată și veștile rele parcă se țin lanț. Motivele de teamă se înmulțesc și trebuie să depunem tot mai mult efort ca să ne bucurăm și să rămânem fermi în credință. Dar Domnul știe cel mai bine prin ce trecem și tocmai de aceea ne-a pregătit atât de multe încurajări în Cuvântul Său, indiferent de perioada istorică în care trăim, așa cum sunt și cele din versetele de mai jos:

  • 1 Tesaloniceni 5:8-11 Dar noi, care suntem fii ai zilei [credincioși], să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei şi să avem drept coif nădejdea mântuirii9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie [adică, nu ne-a ales ca să ne condamne], ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Cristos10 care a murit [de bună voie] pentru noi, pentru ca, fie că veghem (trăim), fie că dormim (suntem morți), să trăim împreună cu El [în viața veșnică]. 11 De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr. (Cu traduceri din Biblia Amplificată între paranteze.)

Pentru oricine studiază Biblia, nu este o noutate adevărul că Dumnezeu este dragoste și ne dorește binele mai mult decât ni-l putem dori noi înșine. Dacă alegem să trăim în ascultare de Domnul, putem avea cea mai frumoasă viață și vom putea împlini planul Tatălui ceresc pentru care ne-a creat.

Pentru că Domnul ne-a făcut copiii Lui și avem lumina Lui, putem fi treji și atenți atât la ce se întâmplă în jurul nostru cât și în inima și mintea noastră. În primele versete din 1 Tesaloniceni 5, suntem avertizați că Domnul Isus va veni pe neașteptate, „ca un hoț noaptea”, comparația făcând aluzie la elementul surpriză. Domnul Isus a spus, „Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”, în Matei 25:13, precum și în Matei 24:32 și Marcu 13:32. Pe baza semnelor venirii Domnului, despre care citim în cărțile Isaia, Ioel, precum și în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca, vom putea ști când venirea Domnului va fi aproape, chiar dacă nici un om nu va ști ziua exactă și cu atât mai puțin ora, când Isus va apărea pe nori.

Continue readingcarmenpuscas.com

One thought on “Dumnezeu vrea să reușim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.