Acest articol dezvăluie dezastrul la care lucrează Diavolul prin DEMOCRAȚII care vor să distrugă AMERICA și întreaga lume – N. Rădoi

Scris de Daymond Duck, traducere Doru Motz;  original publicat March 24, 2019 de către RRadmin7 la rubrica: Daymond Duck, General Articles

Mai întâi, a fost Alexandria Ocasio-Cortez, apoi Bernie Sanders, iar acum este Beto O’Rourke

Luna aceasta, pe 13 martie, fostul congresman republican de Texas şi candidat pentru funcţia de senator, Beto O’Rourke, şi-a lansat campania pentru a deveni preşedintele Statelor Unite. Continue reading “Acest articol dezvăluie dezastrul la care lucrează Diavolul prin DEMOCRAȚII care vor să distrugă AMERICA și întreaga lume – N. Rădoi”

Omul – Definirea componentelor principale – duh, suflet și trup

OMUL SPIRITUAL de Watchman Nee

Capitolul 1

duh, suflet și trup

Concepția cea mai răspândită despre alcătuirea fiinţei umane este dualistă – adică cei mai mulţi oameni cred că omul se compune din două părţi: sufletul şi trupul său. Astfel, potrivit acestei concep-ţii, sufletul este acea parte lăuntrică, nevăzută a trupului, în vreme ce trupul e partea vizibilă – corpul, ca atare. Deşi există un sâmbure de adevăr în această concepţie, afirmaţia e inexactă sau in completă. O astfel de opinie provine de la omul căzut, nu de la Dumnezeu, căci nu ne putem bizui pe nici un concept, dacă nu ne-a fost descoperit de Dumnezeu. Continue reading “Omul – Definirea componentelor principale – duh, suflet și trup”

Condiţia sine qua non pentru un creștin duhovnicesc

Adevărata cunoştinţă spirituală nu stă în gânduri minunate şi ascunse, ci în  trăirea  reală pe tărâmul spiritual, prin unirea vieţii credinciosului cu adevărul.  Deşteptăciunea n-are ce căuta aici. Nici chiar râvna după adevăr nu e de  ajuns. Condiţia  sine qua non a atingerii unei vieţi spirituale este calea unei ascultări desăvârşite de Duhul Sfânt, Singurul care ne învaţă cu adevărat. Toate celelalte sunt doar diverse mijloace de transmitere a cunoştinţelor de la o minte la alta. Aceste  informaţii nu vor avea darul de a-l face pe cineva să fie spiritual, ci, dimpotrivă,  umblarea lui în fire va face ca toată  cunoştinţa lui aşa-zisă „spirituală“ să devină de fapt  firească. Continue reading “Condiţia sine qua non pentru un creștin duhovnicesc”

Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal

Păcatele firii. Lucrurile firii. Necesitatea morţii.

 

CREDINCIOSUL FIRESC SAU CARNAL

 –   “Omul Spiritual”,  volumul I   de Watchman Nee   

Traducere de Doru Motz

 

Toţi credincioşii ar putea fi, asemenea lui Pavel, umpluţi cu Duhul Sfânt din clipa când au crezut şi au fost botezaţi (cf. Fapte 9:17-18). Din nefericire însă mulţi rămân sub  stăpânirea firii vechi, ca şi când n-ar fi morţi şi înviaţi. Aceştia nu au crezut cu adevărat în faptul împlinit, în realitatea morţii şi învierii lui Cristos pentru ei, şi nici nu au răspuns sincer la chemarea Duhului Sfânt de a urma  principiul morţii şi al învierii. Potrivit lucrării isprăvite a lui Cristos, ei au murit şi au fost înviaţi deja; potrivit  responsabilităţii lor de  credincioşi, s-ar cuveni ca şi ei să moară faţă de eul lor şi să  trăiască  pentru  Dumnezeu; în realitate însă lucrurile se întâmplă altfel. Aceşti  credincioşi ar  putea fi consideraţi „anormali“. Această anormalitate nu trebuie  înţeleasă în sensul că s-ar mărgini doar la epoca noastră. Cu mult timp în urmă,  tocmai aceasta era starea credincioşilor cu care a luat apostolul Pavel legătura. Continue reading “Watchman Nee: Credinciosul firesc sau carnal”

WATCHMAN NEE: Omul Spiritual

 Nu introspecția îți aduce pacea și creșterea

Trebuie să ne păzim însă de un lucru: nu trebuie să folosim niciodată cunoştinţa dobândită pe paginile acestei cărţi pentru a ne autoanaliza. Dacă, aflându-ne în lumina lui Dumnezeu, ajungem să vedem lumina, ne vom cunoaşte pe noi înşine fără să ne pierdem libertatea noastră în Domnul. Dar dacă în fiecare zi, de dimineaţa şi până seara, nu facem altceva decât să ne analizăm pe noi înşine, sădisecăm gândurile şi sentimentele noastre, atunci lucrul acesta nu ne va îngădui să ne pierdem cu totul pe noi înşine în Cristos. Dacă un credincios nu e  învăţat profund de către Domnul, cu greu va putea cunoaşte adevărul deplin. Continue reading “WATCHMAN NEE: Omul Spiritual”

Doru Motz: Începutul umblării mele cu Dumnezeu

Cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am rugat astăzi Lui să mă ajute să continui istoria vieţii mele, relatând din momentul în care am încheiat primul episod transmis pe Desculţi sub titlul Cum m-am întors eu la Dumnezeu, asta la cererea mai multor fraţi şi surori.

Să fim înţeleşi: istoria mea nu este cu nimic senzaţională; nu e nimic deosebit. Îmi fac doar datoria de a da o mărturie despre felul cum a lucrat Domnul în viaţa mea, tot ce am reuşit să fac fiind lucrarea Sa.  Continue reading “Doru Motz: Începutul umblării mele cu Dumnezeu”

WILLIAM LAW: O chemare serioasă

Nu există nimic înţelept sau sfânt sau drept decât voia perfectă lui Dumnezeu.Întreaga natură a virtuţii constă în conformarea la voinţa lui Dumnezeu; întreaganatură a păcatului decurge din ea. Fie că este cea mai glorioasă fiinţă îngerească,fie cea mai de jos dintre târâtoare, toată creaţia este supusă aceleiaşi voi a lui Dumnezeu care a proiectat şi planificat funcţiile sale. Prin urmare, dacă te vei dovedi a nu fi un rebel faţă de ordinea creaţiei, trebuie să acţionezi ca acele fiinţe deopotrivă de deasupra şi de desubtul tău: să nu doreşti nimic, decât în măsura în care crezi că este voia lui Dumnezeu. Continue reading “WILLIAM LAW: O chemare serioasă”