Duminica floriilor prezisă matematic în cartea Daniel!

Profetul Daniel nu ignoră Scriptura profetică! 

Așa cum spuneam intr-un articol trecut, mulți au oroare sau chiar detestă partea profetică a Bibliei. Totul se trage de la Calvin! Cei ce ascultă de Calvin în privința profețiilor Biblice, au căzut la examenul loialității față de Domnul Isus.

Proorocul Daniel nu a ignorat profețiile dinainte  de vremea lui. In capitolul 9:2   se spune că el a văzut din cartea lui Ieremia că robia babiloniană este limitata la 70 de ani.

…eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărîmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre cari vorbise Domnul către proorocul Ieremia.” (Daniel 9:2)

Continue reading AICI

Aurel Gheorghe: Spre cei 7 ani de tranziție spre instaurarea Împărăției Domnului Isus pe pământ pentru o mie de ani

Războaiele lui anticrist – Daniel, cap. 11:20-45

În Amos 3:7 este scris: “Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.” Nimic nu se va întâmpla fără ca noi să știm mai dinainte. Vremea de acum înainte este foarte pasionantă, pentru că noi putem să anticipăm foarte multe lucruri. Continue reading “Aurel Gheorghe: Spre cei 7 ani de tranziție spre instaurarea Împărăției Domnului Isus pe pământ pentru o mie de ani”

Secretul prosperității

 

“Apoi împăratul a înălțat pe Daniel… Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego…”

Daniel 2:48-49

Secretul prosperității

Ce credincios minunat a fost Daniel: el a împărțit orice lucru cu tovarășii săi! Era ceva ceresc în caracterul lui. Cât de mici suntem noi în comparație cu astfel de oameni! Am fost chemați să ne bucurăm de plinătatea lucrurilor lui Dumnezeu și a împărți aceste binecuvântări cu alții în mod continuu. Continue reading “Secretul prosperității”

“Am pierdut orice vlagă”

the crucifixion hermitageAm ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart.

Psalmi 22:14

Au auzit cerurile sau pământul un bocet mai trist? În trup şi suflet, Domnul nostru se simte slab ca apa care se scurge pe pământ. Înălţarea crucii L-a scuturat violent, i-a întins fiecare ligament, i-a îndurerat toţi nervii şi i-a dislocat toate Oasele. Împovărat de propria greutate, Marele suferind a simţit încordarea crescând cu fiecare clipă a celor şase ore. Leşinul şi slăbiciunea L-au copleşit, până s-a prefăcut într-un ghem de suferinţă şi durere. Când a văzut vedenia, Daniel şi-a descris altfel senzaţiile „puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă” (Daniel 10:8). Cu cât mai slăbit trebuie să fi fost Profetul ceresc când a văzut şi a simţit mânia lui Dumnezeu! Pentru noi, senzaţiile pe care le-a îndurat Domnul ar fi insuportabile, şi am fi salvaţi de pierderea cunoştinţei, dar El a fost rănit şi a simţit sabia. A băut cupa şi a simţit fiecare picătură. Continue reading ““Am pierdut orice vlagă””

Plini de încredere

Credinta prin auzireSculați-vă, și plecați.

Mica 2:10

 Se apropie ora când mesajul acesta ne va fi trimis și nouă așa cum le este trimis tuturor –  Scoală-te, și lasă-ți casa. Părăsește orașul în care ți-ai făcut afacerile.

Părăsește-ți familia și prietenii. Scoală-te, și pleacă în ultima călătorie”. Și ce știm despre călătoria aceasta? Ce știm despre țara în care vom fi duși? Am citit câte ceva, și ne-a mai descoperit si Duhul câteva lucruri, dar cât de putin stim despre împărăția ce va să vie! Știm că există un râu negru și vijelios numit Moarte. Continue reading “Plini de încredere”

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!

goverse-Luke-18-1-NIV-111313Rugați-vă întotdeauna.

Efeseni 6:18

Câte rugăciuni am spus din momentul în care am învățat să ne rugăm! Prima noastră  rugăciune a fost o rugăciune pentru noi însine; L-am rugat pe Dumnezeu să aibă milă de noi si să ne ierte păcatele. El ne-a auzit. Dar după ce ne-a îndepărtat păcatele ca pe un nor, nu ne-am oprit. A trebuit să ne rugăm pentru harul sfințitor, constrângător si restrângător. Am continuat să cerem o reînnoire a credinței, împlinirea făgăduințelor, izbăvire din ispite, putere în nevoie și ajutor în ziua încercării. Am fost nevoiți să mergem la Dumnezeu ca niște copii cerșetori. Continue reading “Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!”

Creștine, ți-ai pus încrederea în Omul Isus Christos?

tumblr_mxnsxji8Zl1so22nbo1_1280Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

1 Ioan 4:14

 Este liniștitor gândul că Isus Christos nu a venit fără voia,   autoritatea,  consimțământul și ajutorul Tatălui. El a fost trimis de Tatăl ca să fie Mântuitorul omenirii.    Noi suntem în stare să uităm că, dacă sunt deosebiri între persoanele Trinității, nu sunt în nici un caz deosebiri de onoare. Atribuim de multe ori onoarea mântuirii noastre, sau cel putin a înfăptuirii ei, mai mult lui Isus Christos decât Tatălui. Aceasta este o mare greșeala. Și ce dacă Isus a venit? Nu a fost trimis de Tatăl? Dacă a vorbit minunat, nu a fost din cauză că Tatăl Continue reading “Creștine, ți-ai pus încrederea în Omul Isus Christos?”