ZIUA CINCIZECIMII – PART (3)

Pentecost“Lucrurile

 minunate

ale

lui

Dumnezeu”

FAPTE, 2.11

Făgăduințe
Unitate
Diversitate
Putere
Mărturie

EVREII –  în timpurile acelea, la Pentecost – nu aveau nici o putere politică în  Israel căci ei se aflau sub ocupația imperiului de la Roma și deci  nu puteau face tot ce voiau în Țara lor. Nu aveau o putere și o autoritate pământească favorabilă lor, însă atunci au fost martorii și beneficiarii unei lucrări extraordinare, când au văzut și auzit  splendoarea puterii lui Dumnezeu din Ziua  de la  Cincizecime.

Să revenim  pentru câteva momente la cartea Daniel. Vă amintiți că atunci când împăratul Nebucadnețar s-a mâniat foarte tare față de acei trei tineri care i-au nesocotit porunca de a i se închina chipului de aur, le-a zis așa “Ascultați aici! Dacă nu vă aruncați cu fața la pământ și nu vă închinați idolului de aur, vă arunc în cuptorul aprins!” , însă tinerii au rămas credincioși Dumnezeului Celui viu și adevărat. Atunci Nebucadnețar și mai mânios a cerut slujitorilor săi “să încălzească cuptorul de șapte ori mai mult” decât fusese încins până atunci. (Daniel, 3.19)

Însă  lui Nebucadnețar, nervos din cale afară, i-a scăpat din vedere un lucru, era mai nimerit,  pentru a-și împlini dorința de răzbunare a neascultării tinerilor, să dispună ca cuptorul să fie încălzit mai puțin  pentru ca ei să sufere mai mult. Atât de tare s-a enervat că  fără să vrea le-a asigurat o moarte mai ușoară, căci cuptorul fiind nespus de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care au aruncat în el pe cei trei tineri,  practic,  oricine era spulberat într-o singură clipă. Tulburat de evenimente, împăratul Nebucadnețar a luat o decizie care nu l-a slujit deloc bine după cum s-a văzut ulterior. Dar ce s-a întâmplat? Deși-i aruncase pe cei trei tineri legați, ei nu pățiseră nimic în cuptorul aflat în flăcări, ba mai mult ce vede împăratul:

El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: “Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi nevătămaţi; şi chipul celui de al patrulea seamănă cu al unui fiu de dumnezei!” (Danile, 3.25)

Cel mai mare foc al omului  lucrează pentru slava lui Dumnezeu?

Nebucadnețar în nebunia lui  a făcut focul mai puternic de șapte ori, nu pentru altceva decât ca în final să se vadă că de șapte ori este mai mare slava lui Dumnezeu și nu putereaomului, chiar dacă el este un mare împărat! Glorie în veci  lui Dumnezeu!

Tot ce s-a întâmplat acolo, în valea Dura, a arătat cât de mare este Dumnezeu, iar la sfârșit împăratul nu poate decât să exclame așa:

Binecuvantat sa fie Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego, care a trimis pe ingerul Sau si a izbavit pe slujitorii Sai care s-au increzut in El, au calcat porunca imparatului si si-au dat mai degraba trupurile lor decat sa slujeasca si sa se inchine altui dumnezeu decat Dumnezeului lor!

Iata acum porunca pe care o dau: orice om, din orice popor, neam sau limba ar fi, care va vorbi rau de Dumnezeul lui Sadrac, Mesac si Abed-Nego va fi facut bucati, si casa lui va fi prefacuta intr-un morman de murdarii, pentru ca nu este niciun alt Dumnezeu care sa poata izbavi ca El.” (Daniel, 3.28-29)

Ce a văzut atunci Nebucadnețar? –  Puterea lui Dumnezeu, slava Lui nemaipomenită care se odihnește peste fii ascultării de El și care i se închină Lui.

Frați și surori,  înțelegem înțelegem de fapt  că în această zi a Coborârii Duhului Sfânt, puterea nu a venit de la apostolii Domnului, puterea n-a venit de la nimic și de la nimeni altcineva decât de la Dumnezeu Însuși. Și înțelegem că pentru vremurile pe care le trăim soluția pentru problemele cu care ne confruntăm nu este o schimbare de leadership, nici de o schimbare de program, ci este nevoie de o schimbare de mentalitate.

Tebuie să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că puterea nu vine din nimic altceva decât de la Însuși Dumnezeu.

  • Biserica nu poate să supraviețuiască fără puterea lui Dumnezeu.
  • Biserica nu poate să biruiască fără puterea lui Dumnezeu.

De altfel, acum am mai zis, Domnul Isus a făcut această făgăduință înainte de înălțarea Sa la Cer:

Si voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte, 1.8)

Noi avem întotdeauna idei, noi toți suntem oameni cu idei, toți, dar problema nu este ideea mea sau a ta, ci este de unde vine puterea de care avem nevoie? Și înțelegem într-o astfel de zi, că puterea vine de la Dumnezeu. Slăvit să fie Numele Lui!

Nu vi se pare interesant că una dintre tradițiile lui Israel era aceea  că în ziua aceasta ei sărbătoreau darea Legii pe Sinai. Era o tradiție neporuncită de Dumnezeu, ci au moștenit-o din învățătura unuia sau a altuia și sărbătoreau într-o zi de Pentecost, darea legii pe Sinai. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat când a coborât Moise pe Sinai cu tablele Legii, poporul își făcuse un vițel de aur între timp și s-au închinat lui și jucau ca la o mare sărbătoare a bucuriei. Dar Dumnezeu S-a mâniat pe ei și un înger i-a lovit “si aproape trei mii de oameni au pierit in ziua aceea din popor.” (Exod.32:28)

Dar câți oameni au fost mântuiți când s-a dat Evanghelia lui Isus Hristos la Cincizecime? “Cei ce au primit propovaduirea lui au fost botezati; si, in ziua aceea, la numarul ucenicilor s-au adaugat aproape trei mii de suflete.” (Fapt.2:41)

Extraordinar! Și să ținem seama că aceste relatări istorice nu s-au făcut în același timp, ci la distanță de cca 1.300 de ani (Moise, n.1392 -d.1272 îHr, autorul cărții Exod).

Când a venit Legea, a venit pedeapsa.
Când a venit harul, a venit mântuirea.

Evanghelia lui Isus Hristos a adus mântuirea de păcat și de pedeapsă, prin credință.Evanghelia lui Isus Hristos a adus viață.

Nimeni și nimic altceva sau altcineva nu ne poate da viață decât Dumnezeu, prin Cuvântul Lui și prin Duhul Sfânt. Glorie Domnului Dumnezeu în veci. Amin.

Dacă dorim să trăim o viață de credință n-o putem face prin ideile și gândurile noastre, nici prin puterea noastră, ci prin puterea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu.

Ziua Aceasta este o zi deosebită pentru că prorocia pe care apostolul Petru o citează nu se oprește doar la ziua aceasta. Vedem că în ziua aceea nu au fost semnele care sunt menționate pentru ziua Domnului: “sânge, foc și un vârtej de fum“; au început să se întâmple de atunci și lucrurile acestea de fapt urmează să se întâmple.

Cum credeți că vom putea noi birui? Numai prin puterea și mila lui Dumnezeu. Amin.
Sunt multe lucruri pe care le putem învăța, însă trebuie să le învățăm în relația noastră cu Dumnezeu. Să căutăm răspunsul și soluția la problemele nostre acolo, la Dumnezeu, la Creatorul nostru iubitor de oameni.

Biserica nu este o instituție care funcționează datorită resurselor, datorită lidershipului oamenilor, biserica funcționează datorită puterii lui Dumnezeu și a cuvântului Său!

Când biserica pierde călăuzirea divină, biserica nu mai este biserica Domnului, este un grup, o adunare socială, politică sau religioasă – dar nu creștină, nu o biserică creștină.

Apostolii, împreună cu ceilalți frați și surori, au devenit Biserica lui Hristos în (din) acea zi. Pentru noi, lucrul cel mai important este să trăim pe aceleași principii: cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea și călăuzirea lui Dumnezeu.

Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să ne simțim provocați, să ni se facă foame și sete după lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dacă, Doamne ferește, nu sunt minunate pentru noi, totuși Domnul să se îndure și să aibă milă de noi. Dacă aceste principii spirituale nu ne mai atrag, nu ne mai fascinează, să ne rugăm Domnului să ne trezească din somn, frați și surori.

Oamenii aceia erau ca un burete care absoarbe roua lui Dumnezeu din acea zi minunată și s-au întors la Dumnezeu iar Dumnezeu a împlinit în și prin ei una dintre lucrările Sale mărețe în viața copiilor Săi.

Mă întreb de ce nu mai lucrează astăzi Dumnezeu ca și atunci? Și nu mă refer la să se vadă limbi de foc și să se audă zgomote sau vorbiri în alte limbi, mă refe la puterea mărturiei. De ce nu este puetre în mărturie, că în ziua aceea s-a întâmplat ceva. Duhul a intrat în ei, căci spune cuvântul că s-a așezat pe ei și s-au umplut de Duh Sfânt.

Să ne întrebăm fiecare și să înțelegem de ce porunca nu este “Fii plin de Duh” ci este “Fiți plini de Duh“,   la plural, o cerință pentru toți. Să ne întrebăm aceste lucruri și să ne lăsăm cercetați de Duhul și  să nu mai fim ca până acum când mereu dădeam  vina pe alții, nu merge bine asta și aia din cauza “lui”și a “lui”. Nu, căci noi trebuie să fim una, un gând și o simțire ca să putem experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu pe deplin. Și cred că asta ne dorim fiecare dintre noi, să fim în harul lui Dumnezeu. Amin.

Nu putem spera că economia se va restabili, nici că vom fi sănătoși tot timpul, dar putem fi siguri de un lucru că dacă vom rămâne în voia lui Dumnezeu, El ne va întări,   Dumnezeu ne va da biruința. Astea sunt lucrurile pe care le vedem în Ziua aceasta a Cincizecimii de celebrare a sărbătorii Coborârii Duhului Sfânt, puterea lui Dumnezeu în acțiune prin oameni ca noi.

Domnul Isus să ne ajute și să ne binecuvinteze astfel încât să-L acceptăm ca El să lucreze în noi și prin noi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin.

Sursa foto: http://lcogop.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

One thought on “ZIUA CINCIZECIMII – PART (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.