Procesul curățirii leprosului, Duhul Sfânt și Cina Domnului

Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit – Efeseni 1:13

În ritualul necesar curățirii, din Levitic 14, preotul trebuia mai întâi să pună sângele mielului pe urechea leprosului și pe degetul mare de la mâna acestuia și pe degetul mare de la picior. După aceasta trebuia să pună untdelemn în aceleași locuri, peste sânge (versetele 14 și 17).

Să remarcăm ordinea: mai întâi sângele, apoi untdelemnul. Așa cum știm, untdelemnul este frecvent folosit în Biblie ca o imagine a Duhului Sfânt. Ceea ce ne învață acest ritual este că locuirea Duhului poate avea loc doar acolo unde sângele a fost aplicat. Continue reading “Procesul curățirii leprosului, Duhul Sfânt și Cina Domnului”

Cina Domnului în teologia lui Ignatie (35-100 d.Hr)

Am întâlnit foarte puțini predicatori care să nege că Cina Domnului era mult mai frecventă decât ceea ce vedem astăzi în cele mai multe adunări neo-protestante și evanghelice. Cât timp această discuție rămâne un aspect pur teoretic, la nivel de dezbatere, nimeni nu pare să fie deranjat prea mult.

Multe persoane se lasă convinse de adevăr dacă acesta este expus pozitiv, fără să fie aplicat la situația lor. Astfel, poți auzi mulți oameni care sunt de acord că frecvența Cinei ar trebui să fie cel puțin săptămânală dar atunci când le arăți că practica lor este incosecventă cu declarațiile lor, aceștia bat în retragere și se apără cu tot felul de argumente care se apropie vertiginos de penibil. Continue reading “Cina Domnului în teologia lui Ignatie (35-100 d.Hr)”

Deschidere și excludere la Masa Domnului

O latură importantă și practică a Cinei Domnului este unitatea ilustrată și experimentată la această Masă deosebită. Privirea Cinei Domnului prin prisma acestei implicații ar trebui să ducă la niște transformări radicale în ceea ce privește viața bisericii, colaborările în lucrare și plantarea de biserici. Masa Domnului, care ne pune înainte unitatea creată de jertfa Domnului Isus, trebuie să ne transforme atitudinile și acțiunile. În continuare, voi arăta care sunt implicațiile ce decurg în mod natural din înțelegerea corectă a Mesei Domnului și care este unghiul biblic al unității prin care trebuie să o privim.

Aspecte ale unității creștine

Este adevărat că nu putem lăsa deschis accesul la Masa Domnului pentru toți oamenii fără distincție, iar acest lucru a fost lămurit suficient de clar. Continue reading “Deschidere și excludere la Masa Domnului”

Mărturisire sau moarte

de Andrei Croitoru

1 Corinteni 11:30-32Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.”

Cazurile drastice de disciplină, din adunarea din Corint, ne fac să înțelegem că Cina Domnului nu este doar o „pomenire”, o comemorare sau o simplă amintire. Cina Domnului este pomenire dar, din nefericire, cei mai mulți se gândesc doar la un proces mental care exclude credința și hrănirea în duh cu binecuvântările procurate de Hristos. Continue reading “Mărturisire sau moarte”

Anihilarea kryptonitei – Îndepărtarea lui Acan pentru ca Adunarea să fie în unitate

În cartea Anihilarea kryptonitei,  autorul JOHN BEVERE se dovedește din nou că este un evanghelist practic și relevant, care ne arată cum să depășim păcatul prin harul lui Dumnezeu care ne împuternicește. Postez capitolul 3, acum, iar capitolul 4 peste puțin timp,  excelent prezentate și de mare folos  pentru creștinii sinceri; și asta îndeosebi când stăm sub imperativul Cinei Domnului sau al  disciplinării trupului lui Cristos, și, în același timp,  când dorim eliminarea rapidă a aluatului vechi din noi înșine sau/și din biserica Domnului, deoarece această “substanță” lucrează în mod periculos  precum boala de cancer în om. Continue reading “Anihilarea kryptonitei – Îndepărtarea lui Acan pentru ca Adunarea să fie în unitate”

„În chip nevrednic”

de Andrei Croitoru

1 Corinteni 11:27-29

De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.

Am început cu o prezentare a derapajelor pe care le vedem astăzi în adunările evanghelice iar în acest capitol voi trata felul în care trebuie să ne apropiem de Cina Domnului. Atitudinea și mentalitatea cu care venim la Cină trebuie să fie una duhovnicească. Continue reading “„În chip nevrednic””

Andrei Croitoru: Cina Domnului | 1 Corinteni 10

De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecaţi voi singuri ce spun.” 1 Corinteni 10:14-15

Este important de observat că Pavel aplică principiul Cinei Domnului la o situație practică culturală cu care se confruntau acești creștini – participarea la mesele păgânilor închinate idolilor. Principiul acesta trebuie să ne dea de gândit și să ne ajute să înțelegem că Cina Domnului are o implicație puternică în ceea ce înseamnă separarea creștină. Cina Domnului ne unește cu ceilalți credincioși dar ne separă de orice formă de închinare păgână. Continue reading “Andrei Croitoru: Cina Domnului | 1 Corinteni 10”