De ce trebuie să ne întoarcem în biserica locală

După acest timp de mai bine de două luni în care creștinii s-au adunat în mod  virtual, Andrei Croitoru caută să răspundă la o eventuală dilemă: ce vom face în continuare, ce vom alege, biserica virtuală sau mergem înapoi la biserica locală?

Pentru a ne fi mai ușor în decizia pe care trebuie să o luăm, Andrei, prin cele zece motive biblice arătate de el,  ne prezintă totodată nu altceva decât importanța covârșitoare pentru credincioși de-a se convinge, a alege și a prefera Biserica locală.

1.) Adunarea este manifestarea vizibilă a Domnului Isus Hristos. Biblia vorbește despre relația creștinilor ca și adunare locală cu Hristos, ca și relația dintre un Cap și un Trup. Nu există cap fără trup, și nici trup fără cap. Lumea nu-l vede pe Isus Hristos, Capul adunării, dar îl vede prin trupul Său, Adunarea Sa.
2.) Adunarea este locul manifestării prezenței și a slavei lui Dumnezeu. (1 Corinteni 3:16)
3.) Adunarea este organismul în care mădularele se slujesc reciproc. (1 Corinteni 12:12)
4.) Adunarea este reprezentanta Împărăției lui Dumnezeu pe Pământ. Ilustativ ca Ambasada SUA în România, acolo fiind teritoriu SUA!  –  vidi și Matei 16, cheile împărăției cerurilor; poarta împărăției – cu activitate pe Pământ.
5.) Adunarea depozitează și proclamă adevărul lui Dumnezeu (și-l apără).  – 1 Timotei 3:15,  Adunarea este stâlpul și temelia adevărului.
6.) Adunarea este locul aducerii jertfelor spirituale.   – 1 Petru 2:5 (o închinare, o slujire, o jertfă pe care o aducem);  Evrei 13:13-15.
7.) Adunarea este forul final de judecată a lui Dumnezeu între credincioși. (1 Corinteni 5-6.; Matei 18:16-20).
8.) Adunarea are misiunea de a păstra, păzi și proclama Evanghelia. (Epistola către Galateni … o altă Evanghelie..?)
9.) Adunarea este locul creșterii spirituale a tuturor credincioșilor. (Efeseni 4:11-16)
10.) Adunarea deține simbolurile rânduite de Hristos. – Botezul și Cina Domnului, care se fac prin reprezentanții recunoscuți de Adunare.

Poziția biblică are argumente covârșitoare. Este o vreme în care vom fi testați, dragostea noastră față de Hristos, Capul, și față de frați, de împărăție, de părtășie și de toate celelalte care rezidă.

De la minutul 12:00 am început sintetizarea expunerii făcute de Andrei Croitoru.


Sursa: https://baptistireformati.wordpress.com

One thought on “De ce trebuie să ne întoarcem în biserica locală

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.