PILULA PENTRU SUFLET din 28 Mai 2020

Picture

DOMNUL ÎI BINECUVÂNTEAZĂ ȘI ÎI VINDECĂ PE CEI CARE TRĂIESC PENTRU EL

  • Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi îndepărta boala din mijlocul tău. Nu va fi în ţara ta nici femeie care să-şi lepede copilul, nici femeie stearpăNumărul zilelor Tale îl voi face să fie deplin.” – Exodul 23:25-26

Cuvântul tradus prin „slujiți”, în limba ebraică, originală, este „abad” și nu înseamnă doar o simplă slujire, ci închinarea prin predare totală care conduce la un nou stil de viață, în care nu mai domnește „eul” ci Isus. Continue reading “PILULA PENTRU SUFLET din 28 Mai 2020”

MARELE TEST

Joshua 24.19Voi nu veţi putea să slujiţi Domnului.

Iosua: 24: 19

Te sprijini câtuşi de puţin pe altceva decât pe Dumnezeu? A mai rămas în tine vreo urmă de încredere în vreo virtute naturală sau în vreo împrejurare de viaţă? Te bazezi pe tine însuţi în vreun fel în privinţa acestei noi cerinţe pe care Dumnezeu ţi-a pus-o înainte?

Acest lucru îl are în vedere punerea la probă. Este adevărat când spui: ,.Nu pot trăi o viaţă sfântă“, dar te poţi decide să-L laşi pe Isus Cristos să te facă sfânt. „Voi nu veţi putea să slujiţi Domnului“, dar tu poţi să te pui în locul în care atotputernicia lui Dumnezeu să lucreze prin tine.  Ai o relaţie suficient de bună cu Dumnezeu pentru a te aştepta ca El să-Şi manifeste viaţa Sa minunată in tine? Continue reading “MARELE TEST”

FRANCIS CHAN – Un scurt inerviu

 

Francis Chan   Pastorul Francis Chan, după 16 ani de slujire, când biserica număra peste 4000 membri, decide (în urmă cu 5 ani)  că e chemarea Domnului să renunțe pentru un timp la acel amvon și să  se pună la dispoziția Lui pentru a-L sluji acolo unde îl va îndruma Stăpânul său.

Citiți și urmăriți lucrarea de care se ocupă  Francis Chan după plecarea din biserica Corner Stone –   California: http://www.sfcityimpact.com/blog/
Continue reading “FRANCIS CHAN – Un scurt inerviu”

La început nu a fost așa

Psalm 27 14

E biblic a promova femeia  pentru slujire  în poziții  de conducere?  

“11. Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. 13. Căci întâi a fost întocmit Adam, şi apoi Eva. 14. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.”1 Timotei 2: 11-14 Continue reading “La început nu a fost așa”

La ce privesc eu?

9758.P25_ILL.epsLook to Me, and be saved [Priviți la Mine și fiți mântuiți.] (Isaia 45:22, KJV)

Aşteptăm ca Dumnezeu să vină la noi cu binecuvântările Lui şi să ne mântuiască? El spune: Priviţi la Mine şi fiți mântuiţi”. Cea mai mare dificultate spirituală este să ne concentrăm atenţia asupra lui Dumnezeu, şi ceea ce face acest lucru atât de dificil sunt binecuvântările Lui. Necazurile ne fac aproape întotdeauna să privim la Dumnezeu; binecuvântările Lui ne pot face să privim în altă parte, învăţătura Predicii de pe munte este, în esenţă, următoarea: restrânge-ţi toate interesele până când atitudinea minţii, a inimii şi a trupului tău este una de concentrare asupra lui Isus Cristos.

Mulţi dintre noi avem o imagine teoretică despre ceea ce ar trebui să fie un creştin, iar privirea la vieţile sfinţilor devine o piedică în calea concentrării atenţiei noastre asupra lui Dumnezeu. Continue reading “La ce privesc eu?”

Viziune şi întuneric

110107L-a apucat o groază și un mare întuneric.

Geneza 15:12

Ori de câte ori Dumnezeu dă o viziune unui credincios, El îl pune, cum ar veni, în umbra mâinii Lui şi datoria credinciosului este să rămână liniştit şi să asculte. Exisită un întuneric care vine din prea multă lumină şi atunci este timpul să ascultăm. Genesa 16 este un exemplu de ascultare de un sfat bun atunci când este întuneric, în loc de a aştepta ca Dumnezeu să trimită lumina. Continue reading “Viziune şi întuneric”

Vocaţia vieţii naturale

reading-bible_blue2Dar când Dumnezeu… a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său…

Galaieni 1:15-16

Chemarea lui Dumnezeu nu este o chemare la vreo lucrare anume; eu o pot interpreta în felul acesta, deoarece contactul cu natura lui Dumnezeu mă face să îmi dau seama ce mi-ar plăcea să fac pentru El. Chemarea lui Dumnezeu este în mod esenţial expresia naturii Lui; slujirea este rezultatul a ceea ce se potriveşte naturii mele. Vocaţia vieţii naturale este exprimată de apostolul Pavel: „Când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să Îl vestesc (adică să-L exprim în sfinţenie) printre neamuri”. Continue reading “Vocaţia vieţii naturale”

Fă un lucru frumos!

SlujireaEu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine

Ioan, 17.4-5

Fii activ în slujirea încredințată

Dumnezeu Însuși ne-a creat așa cum suntem – iar prin credința în Isus Cristos și har – ne-a dat vieți noi din Isus Cristos, și, cu multe veacuri în urmă, El ne-a planificat ca noi să ne trăim aceste vieți slujindu-i pe alții. (Efeseni, 2:10)

Dragă frate și soră,

Ai fost creat să-i slujești lui Dumnezeu, ajutându-ți semenii. (Matei, 25)

Înțelege, în sfârșit, că Dumnezeu a pregătit faptele bune pe care trebuie să le  faci, iar   acestea se vor constitui în slujirea ta, ele sunt specifice fiecăruia dintre noi, concrete. Și, ori de câte ori slujești altora, în vreun fel, slujești de fapt lui Dumnezeu. Continue reading “Fă un lucru frumos!”

În ce îți vezi succesul?

IndicatoareVoi sunteţi sarea pământului. […]

Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

Matei, 5.13-14

.

Ești un indicator spre Dumnezeu?!

.

Căutăm succesul nostru în fiecare zi, în mod conștient sau inconștient. El este ascuns în rutina zilei și dorim afirmarea chiar și în cele mai neînsemnate clipe și situații.

Pentru lucrurile pozitive la care suntem parte, am vrea să ne luăm partea leului, susținând că a fost ideea și participarea noastră determinantă, iar pentru cele negative nu ne asumăm apartenența, îndreptând-o pe cât posibil spre alții.

Am revăzut filmul creștin Călătoria lui Maggie. O bătrânică de culoare, aparent neputincioasă,  și-a câștigat un nume-renume Grace (Harul) în mersul ei încetișor și  ușor legănat, împingând un cărucior pe care se și sprijină. Grace are întotdeauna pregătit un lucrușor pentru un copil întristat și o vorbă de duh pentru cei întâlniți pe cale. Continue reading “În ce îți vezi succesul?”

ESTE UN SINGUR DUMNEZEU

George Danciu

Sa stii, dar, ca Domnul Dumnezeul tau este singurul Dumnezeu..”       Deuteronom, 7.9

Drept raspuns, Isus i-a zis: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi si te framânti tu, dar un singur lucru trebuie. Maria si-a ales partea cea buna, care nu i se va lua.”                  Luca, 10.41-42

.

Dumnezeu ne cere un singur lucru

E o vorba româneasca care ne clarifica si ne ajuta sa folosim putine cuvinte: Câte bordeie, atâtea obiceie!

Omul îsi primeste învatatura Continue reading “ESTE UN SINGUR DUMNEZEU”