Fă un lucru frumos!

SlujireaEu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine

Ioan, 17.4-5

Fii activ în slujirea încredințată

Dumnezeu Însuși ne-a creat așa cum suntem – iar prin credința în Isus Cristos și har – ne-a dat vieți noi din Isus Cristos, și, cu multe veacuri în urmă, El ne-a planificat ca noi să ne trăim aceste vieți slujindu-i pe alții. (Efeseni, 2:10)

Dragă frate și soră,

Ai fost creat să-i slujești lui Dumnezeu, ajutându-ți semenii. (Matei, 25)

Înțelege, în sfârșit, că Dumnezeu a pregătit faptele bune pe care trebuie să le  faci, iar   acestea se vor constitui în slujirea ta, ele sunt specifice fiecăruia dintre noi, concrete. Și, ori de câte ori slujești altora, în vreun fel, slujești de fapt lui Dumnezeu. 

Dumnezeu ne-a ales înainte să fim concepuți, pentru o slujire a faptelor bune pregătite de El.  Și, El a fost Acela care ne-a și răscumpărat din mâna Celui Rău, a dumnezeului veacului acesta care lucrează în fii neascultării, pentru a putea să facem o lucrare bună și  sfântă.

Dumnezeu, prin Isus Cristos, a plătit și prețul extraordinar de mare, pentru a fi ai Lui, pentru a-L sluji pe El, slujindu-i pe frații și surorile noastre în nevoi, din iubire și admirație pentru Domnul nostru, nu pentru că suntem datori (ceea ce e adevărat), ci pentru că avem o natură nouă. Nu ești salvat prin slujire, ci ești salvat pentru slujire.

Să fim, la rândul nostru, călcând pe urmele Mântuitorului Isus, ca o jertfă sfântă și vie în slujirea Lui căci El locuiește în … frații și surorile noastre.

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” (1 Petru, 4:8-10)

Dragostea – prin fapte, față de frații noștri – , această slujire ca jertfă nu  pentru o plată, unii pentru alții, dovedește că am trecut din moarte la viață, de la egoism la lepădare de sine. Nu poți să faci ceva fără să te coste un preț, în proslăvirea lui Dumnezeu. Și Îl avem exemplu pe Domnul Isus și pe apostoli și pe prorocii Lui.

O inimă mântuită e una care dorește să slujească, să ardă pentru Domnul și frații Lui.

Dacă ne iubim familia, o slujim cu dăruire, nu pretindem nimic înafară de iubire. Tot așa trebuie să fie și față de ceilalți frați pe care zicem (că) și trebuie să-i iubim, să le acordăm din timpul și priceperea noastră, căci „fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” (1 Petru, 4:10)

Dar dacă nu simțim cu cel care este în nevoie, înseamnă că nu avem dragostea lui Dumnezeu în noi, pe El, care este dragoste, și deci nu am trecut din moarte la viață.

Cel Rău lucrează așa: el întotdeauna va spune „ce-i risipa aceasta?” Unde-i profitul care-l puteam scoate pe ușor prin această lucrare? De ce să fac pe gratis ca Domnul Isus? Ce să mă jertfesc pentru alții, s-o facă alții…!

Dar Domnul Isus a zis despre acea femeie care l-a uns cu mirodeniile scumpe, din acel vas de alabastru, că ea a făcut un lucru frumos pentru El. Ceilalți au văzut gestul ca pe o mare risipă. Când te dăruiești cu totul Domnului, răspândești acea mireasmă plăcută, de la viață către viață, și faci un lucru frumos pentru Stăpânul tău.

Mireasma frumos mirositoare și atât de plăcută Domnului, vine dintr-un Izvor viu, în urma îngropării mele în moartea trecutului neputințelor firii, învechite și rele, din omul cel mântuit, care s-a lăsat răstignit împreună cu Cristos, lăsând ca Isus Cel înviat să trăiască în viața sa.

S-a ajuns azi, în creștinismul evanghelic că aproape s-a stins Duhul dăruirii, al slujirii între frați, deoarece nu mai se slujește cu lepădare de sine, ci egoismul își cere drepturile lui.

Dragă frate și soră,

Nici o clipă nu uita că ai fost vindecat și salvat pentru a sluji altora, tot așa cum soacra lui Petru, după ce Domnul S-a atins de ea și i-a luat frigurile, ea îndată s-a sculat și a slujit celorlalți.

Începe și deprinde-te să faci un lucru frumos pentru Domnul. Amin.

Sursa foto: https://www.google.com/search?q=building+houses+Amish

2 thoughts on “Fă un lucru frumos!

  1. Pingback: Fă un lucru frumos! | Ungândbun

  2. Pingback: Fa un lucru frumos! | Neclintit.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.