Să-mi capăt vederea

Vindecarea Orbului„…să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi…”

.

.                            Efeseni, 1.18

.

Ochiul este cel mai mic organ senzorial al omului, cântărește 7,5 grame și are un diametru de 2,4 cm. Nervi, mușchi și vase de sânge formează în acest mic spațiu un mecanism uimitor. Globul ocular este mișcat de patru mușchi drepți și de doi mușchi oblici. Razele de lumină pătrund în ochi printr-un disc clar, sub formă de sticlă de ceas convexă, corneea. Apoi, razele de lumină traversează camera din față. Ambele camere sunt pline cu apă clară, care curge între isris și cristalin din camera din spate spre cea din față. Ele sunt legate prin pupilă. Această pupilă este formată de irisul colorat, sub formă de inel. (Sursa: GBV)

Tragic este când din cauza unei boli se ajunge la perturbarea funcționării ochiului, și pacientul orbește.

În Biblie se vorbește despre un organ senzorial special: ochiul inimii. Cu acest organ intern, omul observă lucrurile lui Dumnezeu. Din fire, toți suntem orbi față de informațiile și realitatea lui Dumnezeu. Cauza bolii de ochi este necredința. Dumnezeul acestei lumi (Diavolul) a orbit mintea celor ce sunt pe calea pierzării, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

Dumnezeu oferă pentru vindecare alifie pentru ochi, să putem recunoaște lucrurile în mod clar și să vedem în lumina Sa.

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.” (Apocalipsa, 3.17-18)

Prin Lumina Ta vedem Lumina

Scriptura  vorbește despre Isus că a luat robia roabă și S-a suit în cer și a dat  daruri oamenilor. Și fiecăruia, harul i s-a  dat după măsura darului lui Dumnezeu. (Efeseni, 4.7-8)
Însă omul firesc nu vede și nu constată că a primt har de la Dumnezeu ca să Îi și mulțumească.

De aceea apostolul Pavel se roagă ca Dumnezeu să le dea  efesenilor din biserica Domnului:

“un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi” (Efeseni, 1.17-20)

Prin credință,  creștinul credincios, vede lucrurile nevăzute ale lui Dumnezeu, promisiunile Sale, Împărăția Sa. Creștinul îl crede pe Dumnezeu, crede că El este așa cum este descoperit El omului, în cărțile sfinte ale Bibliei, fapte Sale și promisiunile făcute celor ce-L ascultă pe El.

Orbul primește vederea dacă o cere de la Isus

Pe când Se apropia Isus de Ierihon, un orb şedea lângă drum şi cerşea.  Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este.  I-au spus: „Trece Isus din Nazaret.” Şi el a strigat: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă; dar el ţipa şi mai tare: „Fiul lui David, ai milă de mine!

Isus S-a oprit şi a poruncit să-l aducă la El; şi, după ce s-a apropiat, l-a întrebat:  „Ce vrei să-ţi fac?” „Doamne”, a răspuns el, „să-mi capăt vederea.” Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.”  

Numaidecât, orbul şi-a căpătat vederea şi a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu.” (Luca, 18.35-43)

E o istorisire a apostolului Luca care s-a documentat și s-a interesat în amănunt despre lucrările Domnului Isus  și a scris Evanghelia lui Isus într-o carte, adresată prietenului său Teofil.

Orbul acesta a avut o calitate specială. Aceea că s-a interesat de Dumnzeu și a aflat despre Isus, fiul lui David, că are puterea de-a vindeca omul. De aceea orbul strigă către Isus, și-l identifică ca fiu al lui David. El cere mila Acestuia.

Isus l-a întebat:  „Ce vrei să-ţi fac?”

Ce i-ai cere lui Isus?

Orbul a zis:  „Doamne,  să-mi capăt vederea.

Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.

O, dacă ar veni și astăzi oamenii la Isus, fiul lui David – Fiul lui Dumnezeu, să-i ceară să aibă milă!

Doamne, Te rog în Numele Tău, ai milă de mine, să-mi capăt vederea.

Trimte și pentru mine răspunsul plin de har: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit.”  

Doamne, Te rog ajută pe toți aceia care se apropie de Tine să ceară mila Ta. Amin.

One thought on “Să-mi capăt vederea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.