Imaginea unei femei credincioase

Mama si copilul„Aduceţi-vă aminte de ziua aceasta, când aţi ieşit din Egipt, din casa robiei; căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncaţi pâine dospită.(Exod, 13.3)

.

    Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot

Luca, 17.32

Despre zilele din urmă, acestea pe care le trăim noi azi, a vorbit Domnul Isus și apostolii Săi, atenționându-ne și îndemnându-ne la veghere și la sfințenie. “Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt.”, fiți sfinți în toată purtarea voastră, adică puși deoparte pentru Domnul, pentru Împărăția Lui, deosebiți-vă de lume  “Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” (1 Ioan, 2.16-17)

Îndemnul apostolului este să ieșim din mijlocul lumii, să nu purtăm însemnele ei, să fim deosebiți și atunci ne va primi Dumnezeu:

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?  Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”  De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” (2Corinteni, 6.14-18)

Am fost răscumpărați cu un preț, enorm, pe care omul, oricare ar fi el, nu l-ar fi putut achita niciodată. Nu e un har ieftin nicidecum. Nu ne putem juca cu Dumnezeu, căci El este drept, este un foc mistuitor și grozav lucru este să cazi în mâinile Lui … ca dușman, căci mânia Sa se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri. Să-L onorăm, să-L cinstim și să nu-i întristăm fața.

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.” (Luca, 17.28-29)

Apostolul Pavel le spune corintenilor vorbind despre poporul lui Dumnezeu (și nouă azi) că  “cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.  Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei” (1 Corinteni, 10.5-7)

Aceste scurte atenționări vin ca întărire la cele scrise de o soră credincioasă care știe ce a făcut Domnul pentru ea. Ea își aduce aminte de unde a scos-o puterea și Jertfa lui Isus, din fundul mocirlei păcatului și idolatriei,  și se întristează când vede  cum femeile care se zic creștine își au idolii lor, privind îmbrăcămintea,  care nu-L cinstește pe Dumnezeu. Are un titlu interogativ meditația Emiliei Dana “Când o femeie este creștină?“- ceea ce ne îndemnă pe fiecare să răspundem și să luăm aminte.

Pentru Emilia Dana dilema apare fără urmă de tăgadă sau echivoc, atunci când  ea constată o nepotrivire:  “Când am intrat in Casa Domnului am simtit un junghi in inimă, marea majoritate a femeilor se fardau, purtau bijuterii sau aveau ojă pe unghii.

E drept nu sunt în situația asta, de-a alege ce-aș face eu, dar apostolii, ca bărbați, și Domnul Isus, au poruncit cum trebuie să se îmbrace femeile, cu podoabe ale sufletului care plac lui Dumnezeu și soților credincioși. Femeia dă tonul în “gospodăria ei”. Ca să înțelegem ce spun, zic unii, bărbatul e capul (femeii, al casei) dar femeia e gâtul care îl poartă (capul) –   înțelegem ceva? Simplitatea e cel mai frumos lucru, la om, în artă. Simplitatea duce la perfecțiune. Împopoțonarea e o caricatură a frumosului. Când te pregătești să placi Domnului, să vii la El în smerenie și rugăciune, cum poți veni fardată, cu unghii…false, vopsite, cu bijuterii scumpe, cu tocuri înalte care să te înalțe, cu fuste sau rochii scurte sau bluze descheiate?

Care este imaginarea unei femei credincioase?

Care este imaginea ta?

Cum ai vrea să te vadă Domnul? Cum ar trebui să vii, pentru ca Domnul să fie bucuros să te vadă?

Doamne, Te rog lucrează Tu prin Duhul Tău și descopere-ne încă odată voia Ta. Amin.

“Am fost in lume 35 de ani, am fost in trend si fardurile ori bijuteriile nu-mi lipseau. Dimineata mă trezeam si țop cu ochii in oglindă. Nu-mi puteam imaginea viata fără aceste pasiuni. Fără ele nu stăteam nici in casă, iar când ieseam eram ca scoasă din cutie.
Dar, intr-o dimineata, mi-a vorbit Isus Hristos. A intins mâna si nu am fost in stare decât să o intind si eu pe a mea si să plâng. Nici să-i cer iertare nu eram in stare!
A urmat datul jos din pat, m-am dus la oglindă si m-am privit. Isus mi-a spus că sunt creatia Lui, după chipul si asemănarea Sa; m-a facut perfectă! Si-atunci m-am intrebat de ce mă fardam? De ce purtam bijuterii? Isus nu s-a supărat pe neintelegerea mea, mi-a spus doar ca L-a durut, căci eu am incercat să modific ce El crease perfect!”

Sursa: http://neclintit.com/2013/03/02/cand-e-o-femeie-crestina/

Sursa foto: http://art-zone.ro/picturi/nicolae_tonitza/Mama_si_copilul__pictura.html

One thought on “Imaginea unei femei credincioase

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.