Crezul de la Calcedon – Traducere de Marius Cruceru

N-ar trebui să lipsească din nicio anexă la Bibliile mai nou tipărite. Crezul de la Niceea și cel de la Calcedon, de fapt Niceea-Constantinopol și Calcedon ar trebui să fie neapărat memorate și învățate odată cu Caticheza. – Marius Cruceru

Așadar, urmând pe sfinţii Părinţi, și mărturisind pe Unul și Același Fiu, Domnul nostru, învățăm cu toții în acord unii cu alții că

Acela este întru dumnezeire desăvârșit și Același este desăvârșit în umanitate, cu adevarat Dumnezeu şi, Același, cu adevarat om din suflet rațional și din trup, de aceeași substanță cu Tatăl în ceea ce priveşte dumnezeirea, şi Același de aceeași substanță cu noi în ceea ce priveşte umanitatea, Același în toate identic cu noi, în afară de păcat, născut din Dumnezeu înainte de veacuri, în privința dumnezeirii, și în zilele cele de pe urmă, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, născut din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în privința umanității; Continue reading “Crezul de la Calcedon – Traducere de Marius Cruceru”

SCRISOARE DIN PRIMUL SECOL: «Nimeni nu-l poate privi în ochi. Dacă mustră, inspiră frică, dar, îndată ce a mustrat, plânge.»

JESUS-CHRIST“Guvernatorul din Iudeea, Publius Ventulus, către Cezarul Roman

Am înțeles Cezare că ai dori să știi despre bărbatul plin de virtute, cu numele Isus Cristos pe cre poporul îl ține de profet, iar învățăceii lui zic că este Fiullui Dumnezeu, creatorul Cerului și al Pământului. În adevăr, Cezare, în fiecare zi se aud despre acest bărbat lucruri minunate; în scurt se spune că El înviază morții și vindecă bolnavii. Continue reading “SCRISOARE DIN PRIMUL SECOL: «Nimeni nu-l poate privi în ochi. Dacă mustră, inspiră frică, dar, îndată ce a mustrat, plânge.»”

La fel se va întâmpla cu fiecare sfânt

Rugăciunea în onoarea Tatălui

Luke.1.35b-TheHolySpiritWouldBeOnMarySfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul Lui Dumnezeu.

Luca 1:35

Dacă Fiul lui Dumnezeu S-a născut în trupul meu muritor, atunci las eu ca inocenţa Lui sfântă, simplitatea şi unitatea Lui cu Tatăl să aibă ocazia să se manifeste in mine? Ceea ce s-a întâmplat cu fecioara Maria la venirea istorică a Fiului lui Dumnezeu pe pământ se întâmplă cu fiecare sfânt. Continue reading “La fel se va întâmpla cu fiecare sfânt”

,,Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut“

Posted on by

 ,,Încingeți-vă coapsele minții …“

,,Tu ești Fiul Meu! Astăzi te-am născut“

Au existat vreodată cuvinte mai mari ca acestea? Au fost vreodată scrise cuvinte mai paradoxale ca acestea? Există ceva mai neașteptat ca această declarație, aparent lipsită de sens, a lui Dumnezeu? Continue reading “,,Tu ești Fiul Meu! Astăzi Te-am născut“”

Cine este Isus Hristos, Cel născut acum mai bine de 2000 de ani?

Un articol de Michael Hardt

domnul-isus-1. Cine este Hristos?

Această întrebare este prioritară (Matei 16:15) – cea mai importantă întrebare cu care vei avea de a face.

Evanghelia după Ioan a fost scrisă „ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând, să aveţi viaţă în Numele Lui” Ioan 20:31).

El a devenit om şi a trăit pe acest pământ puţin peste 30 ani. El a fost declarat nevinovat de către curtea romană, dar totuşi crucificat. După trei zile, El a înviat şi, şase săptămâni mai târziu, s-a înălţat la cer. El va veni din nou, întâi pentru a-i lua cu El pe cei care au crezut în El, şi apoi pentru a judeca lumea şi a-Şi întemeia împărăţia în putere. Continue reading “Cine este Isus Hristos, Cel născut acum mai bine de 2000 de ani?”

25 DECEMBRIE: Iată, fecioara va rămânea însărcinată…

reading-bible_blue2(1) Meditație de Spurgeon

Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel Isaia 7:14

Să mergem astăzi la Betleem, şi, împreună cu păstorii uimiţi şi cu magii plini de adorare, să Îl vedem pe Cel ce s-a născut Rege al Iudeilor; fiindcă noi, prin credinţă, putem să ne declarăm interesaţi de El şi să cântăm: „Un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat” (Isaia 9:6). Isus este Iehova întrupat, Domnul şi Dumnezeul nostru, dar şi Frate şi Prieten. Să-L adorăm şi să-L admirăm. Să observăm de la prima privire naşterea Sa miraculoasă. Continue reading “25 DECEMBRIE: Iată, fecioara va rămânea însărcinată…”

24 DECEMBRIE: El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi.

12 MEDITAȚII DIN CALENDARE

imagine-14

(1) Meditație de Spurgeon

Domnul Isus Christos a fost din veşnicie bogat, slăvit şi înălţat, dar „s-a făcut sărac pentru voi”. (2 Corinteni 8:9 )

Sfântul bogat nu poate avea părtăşie adevărată cu fraţii lui săraci, dacă nu îşi dă averea ca să le împlinească nevoile. Aceeaşi regulă se aplică şi Capului, şi mădularelor trupului lui Christos. Continue reading “24 DECEMBRIE: El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi.”

Un Singur Nume rămâne: Isus

memorizingIsus – Dumnezeu este cu noi

Multe nume sunt în lume. Ele pot fi la modă și importante pentru un timp, dar apoi vin altele care le iau locul. Știm că tot ceea ce vedem acum, pământul și cerul, vor trece, totul și toate se vor învechi și vor arde.

Dar la fel de sigur este că “ceva” rămâne, Cuvântul lui Dumnezeu, El   rămâne peste veacuri, în eternitate. El se va împlini și va aduce rod. E cuvântul sfânt Care s-a Întrupat, în persoana lui Isus Hristos. El este și singurul Nume care lucrează din pricina Numelui Său. Continue reading “Un Singur Nume rămâne: Isus”

Obiceiuri (2)

AscultaFă-ţi obiceiul de-a avea obiceiuri bune

 

1. Obiceiul de a avea o conştiinţă bună

…o conştiință fără vină față de Dumnezeu şi față de oameni.  

Fapte 24:16

Poruncile lui Dumnezeu suni date vieţii Fiului Său din noi; prin urmare, pentru natura umană în care a luat chip Fiul Său poruncile Sale sunt dificile, dar, îndată ce ascultăm, ele devin extrem de uşoare.

Conştiinţa este acea facultate din mine care se raportează la cel mai înalt standard pe care-l cunosc şi-mi spune ce anume trebuie să fac potrivit acelui standard. Continue reading “Obiceiuri (2)”

Care e răspunsul tău?

Apostolul PetruCine e Isus Hristos pentru tine?

Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” – Matei, 16.16

 

Oamenii, în cunoștință de cauză sau nu, se pronunță „cu siguranță” în orice domeniu ar veni vorba, de medicină sau fotbal, de învățământ sau finanțe, de mecanica cuantică sau despre creșterea animalelor, ei sunt pregătiți a-și spune o părere de care sunt absolut convinși că nu va da greș dacă merg pe mâna lor.

Ați ghicit! Oamenii își dau cu părerea, dar ce mai, sunt chiar siguri, că, dacă se gândesc mai bine, pot avea nu doar o singură părere, bună, ba chiar mai multe, toate la fel de bune și de sigure, despre Isus. Continue reading “Care e răspunsul tău?”