Care e răspunsul tău?

Apostolul PetruCine e Isus Hristos pentru tine?

Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” – Matei, 16.16

 

Oamenii, în cunoștință de cauză sau nu, se pronunță „cu siguranță” în orice domeniu ar veni vorba, de medicină sau fotbal, de învățământ sau finanțe, de mecanica cuantică sau despre creșterea animalelor, ei sunt pregătiți a-și spune o părere de care sunt absolut convinși că nu va da greș dacă merg pe mâna lor.

Ați ghicit! Oamenii își dau cu părerea, dar ce mai, sunt chiar siguri, că, dacă se gândesc mai bine, pot avea nu doar o singură părere, bună, ba chiar mai multe, toate la fel de bune și de sigure, despre Isus.Normal, nu sunt gata să primească sau să vadă și care este părerea altora și să cântărească mai apoi cele spuse de ei și de ceilalți.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”  (Ioan 1:18)

O întrebare legitimă, poate fi oricare dintre ele, până una alta. Istoria ne vorbește de multe personaje care au trăit pe pământ acum câteva sute sau câteva mii de ani. Despre ele mărurisesc contemporanii lor, iar  istoria le-a consemnat ca atare. 

Chiar astăzi citim în Jurnal.ro , sub titlul, “Un grup de arheologi din oraşul grec Amphipolis, din Serres, afirmă că a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie – mormântul lui Alexandru cel Mare”  – http://jurnalul.rodespre împăratul Alexandru cel Mare al Greciei- Alexandru Macedon, că arheologii i-au găsit mormântul. Dar sunt zeci de mărturii consemnate de istorici, sunt ele oare puse la îndoială?

Despre Isus Hristos mărturisesc contemporanii Săi, dar și cei patru evangheliști care Îl prezintă pe Domnul Isus într-un mod unitar, indubitabil – Matei, Marcu, Luca și Ioan –, precum și alți istorici de meserie, dar și descoperirile arheologice de-a lungul secolelor care au urmat.

Oricine,  neinformat, va face afirmații fără relevață, fără acoperire.

În Evanghelii, Isus este prezentat așa cum a fost El perceput de contemporani

Un străin: El nu a avut o casă pe pământ. Aici a luat trup de om, născut din fecioara Maria, umbrită de Duhul Sfânt. A venit pentru un scop bine definit, acela de a ne deschide Calea spre împărăția lui Dumnezeu și S-a întors la Dumnezeu.

Voi sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.” (Ioan, 8.23)

Am ieşit de la Tatăl şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.” (Ioan, 16.28)

Un om fără adăpost: La naștere, nu s-a găsit nici un loc în acea localitate, în acel han, în acele case, pentru a prinde viață în această lume ( „Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui” Isaia, 53.6). Oamenii n-au loc în inima lor pentru Domnul vieții, pentru Cel care dă viață oricărui om venind în lume. Puțini, foarte puțini dintre oameni, cu greu, după mult timp de alergare la toți „vracii” și „înțepelții lumii” îi fac loc în inima lor, în cele din urmă,  și lui Isus.

Un izgonit: Respins și alungat de oameni, El a umblat din loc în loc. Societatea L-a urât atât de mult, încât, în cele din urmă, L-a condamnat și L-a răstignit la moarte.

El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.(Isaia, 53.2-5)

Fiul mplarului: Vecinii, cunoscții Săi, spuneau că El este fiul tâmplarului, Iosif, tatăl său care L-a adoptat la porunca îngerului. Adică ei vedeau în El un om obișnuit, nimic din Dumnezeuirea Sa.

Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”(Matei, 16.13)

Ei au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci.” „Dar voi”, le-a zis El, „cine ziceţi că sunt?” Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!” (Matei, 16.14-19)

Oamenii acelui timp, au puns ei, după cum constatăm, că Isus ar fi un prooroc, ei L-au confundat cu Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: Ieremia sau unul din proroci…” Oamenii au intuit El nu era cu nimic mai prejos decât celebrii Ioan Botezătorul, Ilie sau Ieremia – cu toții situați la loc de cinste în opinia oamenilor. Dar Isus? Se vede că El, mai ales în zilele pe care le trăim acum, El este mai degrabă contestat decât adulat, mai degrabă o iluzie decât un om al Istoriei.

Dar vine Domnul Isus cu o întrebare directă, El își întreabă ucenicii, Cine sunt Eu?

Voi, ce ziceți? Și asta contezează, care este opinia mea și a ta cu privire la El?

Cine este Isus pentru tine? 

Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

Oamenii necunoscători de Dumnezeu răspund diferit, fiecare în felul său, după ideile și superstițiile sale: un om; poate nici n-a existat; fiul tâmplarului; un om ca oricare; un prooroc; un mare prororoc – unii, poate n-au nici unul dintre aceste răspunsuri.

Însă, ucenicii Lui Isus răspund în mod indubitabil, la fel: Isus este Fiul lui Dumnezeu. El este  Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat!

Toții cei care au credință și revelație prin Duhul Sfânt, răspund ca și Petru:

Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!Pentru creștinul autentic, El este Dumnezeu, Isus este parte din Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.” (Tit, 2.11-13)

Glorie Fiului Și Tatălui – Lui Dumnezeu – prin Duhul Sfânt! Amin.

One thought on “Care e răspunsul tău?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.