Crezul de la Calcedon – Traducere de Marius Cruceru

N-ar trebui să lipsească din nicio anexă la Bibliile mai nou tipărite. Crezul de la Niceea și cel de la Calcedon, de fapt Niceea-Constantinopol și Calcedon ar trebui să fie neapărat memorate și învățate odată cu Caticheza. – Marius Cruceru

Așadar, urmând pe sfinţii Părinţi, și mărturisind pe Unul și Același Fiu, Domnul nostru, învățăm cu toții în acord unii cu alții că

Acela este întru dumnezeire desăvârșit și Același este desăvârșit în umanitate, cu adevarat Dumnezeu şi, Același, cu adevarat om din suflet rațional și din trup, de aceeași substanță cu Tatăl în ceea ce priveşte dumnezeirea, şi Același de aceeași substanță cu noi în ceea ce priveşte umanitatea, Același în toate identic cu noi, în afară de păcat, născut din Dumnezeu înainte de veacuri, în privința dumnezeirii, și în zilele cele de pe urmă, pentru noi şi pentru a noastră mântuire, născut din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, în privința umanității;

Unul şi Acelaşi Hristos Domnul, Fiul, Unul Născut, fiind cunoscut în doua firi, neamestecate, neschimbate, neîmpărțite, nedespărțite, nefiind ștearsă cu nici un chip deosebirea firilor din cauza unirii,  ci,  fiind salvată mai degrabă de specificul fiecărei naturi,  şi, într-o singură persoană și într-un singur ipostas venind împreună, nu este despărțit sau împărțit în două persoane, ci Unul (fiind) și Același Fiu și Unul Născut Dumnezeu, Logosul, Domnul, Isus Hristos,

după cum de sus au (primit) profeții cu privire la El, și cum El Însuși apoi ne-a învățat mai departe și cum (ne învață) acest simbol al Părinților predat nouă în Chalcedon, în zia 22 a lunii octombrie a anului 451.

Kit Bogan

The text of this creed, called the Definition of Chalcedon, or the Chalcedonian Creed, is sung in Greek with New Testament (Erasmian) pronunciation. The English translation can be viewed as the song progresses in this movie. Dr. Daniel Wallace references this song in his articles (and upcoming book) regarding Erasmian pronunciation of New Testament Greek. If you would like more information, please do not hesitate to contact me!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.