Poveste arabă

All Sin

Nu mi-e mâna curată!

 

 1-  “Cine fură, să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce sădea celui lipsit.“ (Epistola către Efeseni 4:28)

 O veche poveste arabă ne spune că, pentru numeroasele sale furturi, un hoț a fost osândit la moarte. Continue reading “Poveste arabă”

TUPEUL – regula zilelor din urmă

Tupeul si timiditateaEvlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. (Osea 6:4)

Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. (1Timotei 6:11)

 

Creștinii de azi predică una și trăiesc alta

 

Ei predică iubirea, ca roadă a Duhului Sfânt, că fără iubire nu suntem nimic, că nădejdea pe care o are creștinul – nu înșeală – pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima creștinilor născuți din Hristos, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Continue reading “TUPEUL – regula zilelor din urmă”

Mijlocirea vitală

La CruceFaceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri.

Efeseni 6:18

Compasiunea şi prejudecăţile distrug relaţia noastră cu Dumnezeu

Pe măsură ce stăruim în mijlocire, putem descoperi că ascultarea noastră de Dumnezeu îi va costa pe cei pentru care mijlocim mai mult decât ne-am gândit. Atunci suntem în pericol să începem să mijlocim din compasiune faţă de aceia pe care Dumnezeu îi ridică treptat la o sferă total diferită, ca urmare a rugăciunilor noastre. Continue reading “Mijlocirea vitală”

Cunoașterea lui Christos

christian-wallpaper-large-180Și să cunoașteți dragostea lui Christos, care întrece orice cunoștință.

Efeseni 3:19

Dragostea lui Christos, în tot farmecul, plinătatea, măreția și credincioșia ei, depășește  cunoștința omenească. Ce limbă poate descrie dragostea neîntrecută, incomparabilă, pe care o are față de copiii oamenilor? Este atât de vastă și nemărginită încât, asemeni unei rândunele care atinge apa din zbor, dar nu se scufundă, cuvintele noastre descriptive ating doar suprafața, nu adâncurile. Continue reading “Cunoașterea lui Christos”

Ce aduce biruința în războiul spiritual?

grapes-on-the-vine

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.”  Efeseni, 6:11

 RĂZBOIUL SPIRITUAL

Războiul spiritual e o realitate certă, de aceea trebuie să luăm măsurile necesare pentru a fi biruitori în lupta pe care o avem de dus, pe viață și pe moarte – “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni, 6:12) Continue reading “Ce aduce biruința în războiul spiritual?”

FII EDIFICAT: Mântuirea vine de la Domnul

One WayMântuirea vine de la Domnul.

Iona 2:9

Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. Doar El poate trezi sufletul „mort în greșeli și  păcate” (Efeseni 2:1), si doar El îl poate menține în viața duhovnicească. “EU sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul” (Apocalipsa 1:8). „Mântuirea vine de la Domnul“.

Dacă eu sunt credincios în rugăciune, Dumnezeu m-a făcut așa. Continue reading “FII EDIFICAT: Mântuirea vine de la Domnul”

Cât de necesară e unitatea în Biserica lui Hristos?

Filip in SamariaFilip s-a coborât în cetatea Samariei şi L-a propovăduit pe Hristos.” (Fapte, 8:5)

AUTORITATE SI UNITATE

a) Filip în cetatea Samariei

Când a venit prigoana asupra creștinilor din Ierusalim dezlănțuită de fariseii plini de râvnă, precum Saul din Tars, creștinii s-au împrăștiat, prigoana împingându-i afară, spre alte locuri:

Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi L-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea. Continue reading “Cât de necesară e unitatea în Biserica lui Hristos?”

Inspiraţia iniţiativei spirituale

SONY DSC Scoală-te din morţi.

Efeseni 5:14

Nu orice iniţiativă este inspirată divin. Cineva poate-ţi spune: „Curaj, ia-ţi repulsia de gât, arunc-o peste bord şi fă cutare lucru!” Aceasta este iniţiativa umană obişnuită. Dar când vine cu adevărat Duhul lui Dumnezeu şi spune: „Curaj!”, descoperim că această iniţia­tivă este inspirată.

Când suntem tineri, toţi avem multe vise Continue reading “Inspiraţia iniţiativei spirituale”

Autoritate și supunere

body_of_christ2I. Realitatea trupului lui Christos

Autoritate și supunere

Hristos este Capul trupului, al Bisericii. El este Inceputul, Cel întâi născut dintre cei morți…

Coloseni 1:18

Într-un trup este viață, sunt simțuri, sunt bucurii, sunt dureri. Insă dacă ne referim la Trupul lui Cristos – Biserica, vom observa câteva realități duhovnicești indisolubile ale acestuia, autoritatea și supunerea, cum trebuie ele să se manifeste pentru ca viața să pulseze sănătos în trup și în mădularele sale. Continue reading “Autoritate și supunere”

Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!

goverse-Luke-18-1-NIV-111313Rugați-vă întotdeauna.

Efeseni 6:18

Câte rugăciuni am spus din momentul în care am învățat să ne rugăm! Prima noastră  rugăciune a fost o rugăciune pentru noi însine; L-am rugat pe Dumnezeu să aibă milă de noi si să ne ierte păcatele. El ne-a auzit. Dar după ce ne-a îndepărtat păcatele ca pe un nor, nu ne-am oprit. A trebuit să ne rugăm pentru harul sfințitor, constrângător si restrângător. Am continuat să cerem o reînnoire a credinței, împlinirea făgăduințelor, izbăvire din ispite, putere în nevoie și ajutor în ziua încercării. Am fost nevoiți să mergem la Dumnezeu ca niște copii cerșetori. Continue reading “Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele!”