Cunoașterea lui Christos

christian-wallpaper-large-180Și să cunoașteți dragostea lui Christos, care întrece orice cunoștință.

Efeseni 3:19

Dragostea lui Christos, în tot farmecul, plinătatea, măreția și credincioșia ei, depășește  cunoștința omenească. Ce limbă poate descrie dragostea neîntrecută, incomparabilă, pe care o are față de copiii oamenilor? Este atât de vastă și nemărginită încât, asemeni unei rândunele care atinge apa din zbor, dar nu se scufundă, cuvintele noastre descriptive ating doar suprafața, nu adâncurile.

Bine a spus poetul „O dragoste, abis de neînțeles!”, fiindcă dragostea lui  Christos este nemăsurată și insondabilă; nimeni nu-i poate atinge fundul. Înainte să avem o idee lamurită despre dragostea lui Isus, trebuie să-i înțelegem slava anterioară din înălțimea cerului și încarnarea pe pământ, în adâncurile rușinii. Dar cine poate vorbi despre  maiestatea lui Christos? Pe tronul cerurilor, era Dumnezeu din Dumnezeu. Prin El au fost făcute cerurile  și toată oștirea lor. Brațul Său atotputernic a făcut stelele.

Lauda heruvimilor și serafimilor Îl  înconjură în fiecare clipă; corurile slăvite ale universului cântau neîncetat în fața tronului Său. El domnea peste întreaga Sa creație, Dumnezeu atotputernic, binecuvântat pentru totdeauna (Romani 9:5).

Cine poate descrie înălțimile slavei Sale de atunci? Și cine poate spune cât de jos a coborât? Nu a fost de ajuns să devina Om, a devenit Om al durerii. A venit ca să sângereze, să moară și să sufere foarte mult,  El, Fiul lui Dumnezeu; dar să sufere o agonie nemăsurată — să îndure o moarte rușinoasă, părăsit de Tatăl Său — este o dragoste care te face sa înmarmuresti de uimire. Aceasta este dragostea! Într-adevar, este o dragoste „care întrece orice cunoștință“. Fie ca această dragoste să ne umple inimile de recunoștință, și să ne ajute să-i manifestăm practic puterea.

 *

Vă voi primi ca pe niște miresme cu miros plăcut.

Ezechiel 20:41

Meritele Mântuitorului nostru scump sunt o mireasma placuta în fata Celui Prea înalt. Fie ca vorbim despre virtutile active, fie despre cele pasive ale lui Christos, este vorba de aceeasi mireasma. In viata Sa activă a existat o mireasmă plăcută, prin care a onorat legea lui Dumnezeu. A făcut ca fiecare precept să strălucească ca un diamant prețios în montura propriei Sale persoane. In ascultare pasivă, în supunere fără murmur, a îndurat foamea si setea, frigul si căldura. A transpirat picături de sânge în Ghețimani, a fost biciuit si pălmuit de romani. Apoi a fost atârnat pe cruce ca să sufere mânia lui Dumnezeu în locul nostru.

Aceste lucruri sunt o mireasma în fata Celui Prea înalt. Datorita felului în care a trait si a murit, datorita  suferintelor si ascultarii Lui, Domnul Dumnezeu ne accepta. Câta valoare trebuie sa fie în El ca sa acopere nimicnicia noastra! Câta mireasma trebuie sa împrastie ca sa ne ascunda mirosul urât! Câta putere purificatoare trebuie sa existe în sângele Lui ca să ne spele păcatele! Câtă glorie trebuie să sălășluiască în dreptatea Lui ca să ne transforme din creaturi păcătoase în îngeri de lumină „în prea iubitul Lui” (Efeseni 1:6).

Credinciosule, cât de sigura si neschimbatoare trebuie sa fie acceptarea noastra, de vreme ce se face prin El! Nu te îndoi niciodata de primirea ta în Christos. Fara El, nu poti fi primit; dar, odata ce ai primit meritele Lui, nu mai poti sta pe dinafara. In ciuda tuturor îndoielilor, temerilor si pacatelor tale, Iehova nu te va mai privi niciodata cu mânie. Desi îti vede pacatele, când se uita la tine prin Christos, nu vede nici un pacat. Esti întotdeauna acceptat în Christos si binecuvântat, si drag inimii Tatalui. De aceea, înalță-te în cântare, si când privesti tamâia meritelor lui Christos ridicându-se ca un fum albastrui în fața tronului de safir, jertfeste-ți și tu tămâia rugăciunii.

___________________________

C.H. Spurgeon – Meditații de Dimineața și Seara, primite prin Email

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.