Cât de necesară e unitatea în Biserica lui Hristos?

Filip in SamariaFilip s-a coborât în cetatea Samariei şi L-a propovăduit pe Hristos.” (Fapte, 8:5)

AUTORITATE SI UNITATE

a) Filip în cetatea Samariei

Când a venit prigoana asupra creștinilor din Ierusalim dezlănțuită de fariseii plini de râvnă, precum Saul din Tars, creștinii s-au împrăștiat, prigoana împingându-i afară, spre alte locuri:

Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi L-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. … Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.” (Fapte, 8: 5-9; 12)

Dar relatarea lui Luca continuă, deoarece mai trebuia sa ma implineasca ceva din partea Domnului: „Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.” (Fapte 8: 14-17)

Metidând la cele citite, ce afirmaţii putem face?

Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru lucrarea la care-l chemase pe Filip, atunci, l-a însoțit prin puterea Sa, însă i-a oprit un singur lucru: cei botezați nu primiseră încă Duhul Sfânt. Asta în timp ce putetrea lui Dumnezeu era acolo, la lucru, prin Filip, și în oameni, căci „din mulţi îndrăciţi ieşeau duhuri necurate şi scoteau mari ţipete; mulţi slăbănogi şi şchiopi erau tămăduiţi. Şi a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. … Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei”

A fost nevoie de sosirea apostolilor de la Ierusalim „Căci nu Se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.

Mai marii bisericii (care a luat fiinţă la Rusalii) se aflau la Ierusalim. Iar în Samaria, grupul de noi convertiți la creștinism si la Evanghelie, s-a constituit in biserica Domnului din Samaria, prin lucrarea misionară a diaconului Filip. Prin ceea ce istoriseste apostolul Luca ne sunt revelate două aspecte majore. Primul este acela al confirmarii celor spuse de către Pavel, că: „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi…. Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni, 4.6; 11-12)

Dumnezeu i-a chemat si i-a rânduit pe copiii Săi (oamenii credincioși), pe fiecare in parte, pentru o slujbă în biserica Sa. Nu poate oricine face cutare sau cutare slujbă, că așa ar dori sau hotărî frații, prin vot, ci numai după cum a hotărât Dumnezeu care lucrează prin toți și este în toți.

Al doilea aspect pe care îl învățăm este faptul că important în ochii lui Dumnezeu este unitatea bisericii, unitatea mădularelor trupului lui Hristos. Filip nu a zis că și el este parte din preoția sfântă a Domnului și deci poate face o lucrare completă a Evangheliei lui Isus și nu mai e nevoie de alți frați, și de apostolii Domnului aflați la Ierusalim, ca ajutor sau autoritate.

Sunt unele lucrări din biserica care depind de unitatea bisericii. Atunci Dumnezeu a aprobat și s-a manifestat primirea Duhului Sfânt, in Samaria. Când este recunoscuta si manifestata unitatea, când nu există independență față de trup sau față de Capul acestuia, care este Isus Hristos Domnul. Iar Filip a înțeles care este dorința lui Dumnezeu.

Duhul Sfânt lucrează in unitate si pentru unitate, iar acolo unde este dezbinare nu lucrează. Sunt creștini care lucrează prin duhuri rele, sunt egoiști, mândri și răi.

Dumnezeu a dorit să-și arate puterea Lui prin apostoli. Iar apostolii și-au pus viza peste lucrarea din Samaria; cu alte cuvinte și-au validat lucrarea lui Filip, întregind-o.

Fiecare mădular are o slujbă a lui. Filip nu s-a simțit ofensat sau frustrat și dat deoparte, că el e numai diacon sau evanghelist. Duhul Sfânt s-a manifestat prin Filip că el trăia în unitate cu apostolii, cu biserica Domnului, nu a lucrat izolat de trupul Domnului.

b) Saul și Anania

Cunoaștem istoria lui Saul din Tars care, atunci când se afla în drum spre Damasc pentru persecutarea creștinilor „deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: “Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?“” (Fapte, 9:3-4)

Dar cum credeți că va proceda Dumnezeu la ridicarea viitorului mare apostol Pavel din praful Dmascului în care se găsea? Va chea și va trmite pe unul din apostolii Săi de la Ierusalim?

Saul „Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: “Anania!” “Iată-mă Doamne”, a răspuns el. Şi Domnul i-a zis: “Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă “Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă; şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.“” (Fapte 9: 9-12)

Iată că de această dată Dumnezeu se folosește de un ucenic mai neînsemnat, pe care însă l-a chemat pentru lucrarea Sa, aceea de a-și pune mâinile în Numele Lui, pentru ca Saul să-și primească iarăși vederea. Vedem că Filip a trebuit să accepte și să aștepte să vină apostolii…; iar ucenicul Anania a primit sarcina de la Domnul să-și pună el mâinile peste Saul … căruia i-a zis: “Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.” (Fapte, 9:17)

Deci, cum lucrează Dumnezeu? Cum vrea El, așa lucrează, după planul pe care-L hotărâse în El Însuși. Dar astfel încât să fie unitate în biserica Sa. Lui Saul i s-au deschis ochii și l-a văzut pe Anania, a primit ungerea Domnului de a intra în părtășie cu trupul Său, biserica. Dumnezeu dorește unitatea trupului, interdependență și funcționare ca un organism viu, împreună. Dumnezeu dorește să lucreze prin fiecare, prin toți.

În principiu, creștinii nu au dreptul să stabilească reguli și instrucțiuni în comunitatea lor, deoarece acestea sunt primite de la Capul bisericii și depind de  lucrarea Duhului Sfânt prin care primim viața lui Hristos în trup, si care doreste sa fie unitate in trupul bisericii. Glorie Domnulu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.