Andrew Wommack: O bună edificare pentru “duhul vostru…” (1)

Spirit Soul Body 4 b4 aft, matng_0Omul are trei componente esențiale: trup, suflet și duh.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.  (1 Tesaloniceni 5:23)

a) Partea care se vede – Trupul Continue reading “Andrew Wommack: O bună edificare pentru “duhul vostru…” (1)”

Este aceasta voia mea?

1-the-4-3-web-watermarked

Este voia lui Dumnezeu voia mea?

Voia Lui Dumnezeu este sfinţirea voastră.

1 Tesaloniceni 4:3

Întrebarea nu este dacă Dumnezeu vrea să mă sfinţească, ci dacă este aceasta şi voia mea? Vreau să-L las pe Dumnezeu să facă în mine tot ce a devenit posibil prin Ispăşire? Vreau să-L las pe Isus să fie făcut sfinţire pentru mine şi să las ca viaţa Lui să se manifeste în trupul meu muritor? Continue reading “Este aceasta voia mea?”

Fritz Berger: Educaţia pentru a crede cum spune Scriptura

Despre-harul-lui-Dumnezeu-0b3b66“Ei stăruiau în învăţătura apostolilor”  – Fapte 2:42

“Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu” – Ioan 3:34

  Îndreptățire, sfințire…

În Biblie se vorbeşte numai despre două categorii de oameni: despre oameni drepţi, şi despre păcătoşi (nedrepţi). Din fire, nici un om nu e drept, nici unul. Numai prin credinţă omul devine drept şi rămâne drept. “Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă” (Romani 5:1); “Cine crede în El, este drept. Hristos, a fost făcut de Dumnezeu, pentru noi, dreptate”(1 Cor 1:30); “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor 5:21); “Cine nu e drept, nu are pace cu Dumnezeu” (Isaia 57:21); “Bucuraţi-vă în Domnul, voi cei drepţi!” (Psalm 33:1) – aceştia toţi au motiv să se bucure! Au scăpat de o conştiinţă rea, au trupul spălat cu apă curată, sunt spălaţi de păcate, nu în păcate! (e o mare deosebire!). Isus ne-a spălat de păcate cu sângele Său. Pe cine a spălat Isus? Pe cei drepţi! Da, tu eşti drept! Continue reading “Fritz Berger: Educaţia pentru a crede cum spune Scriptura”

Gândul zilei: Sfințirea

1 Tes 4.3În procesul sfinţirii Dumnezeu trebuie să se ocupe de noi atât pe latura morţii, cât şi pe latura vieţii.

Latura morţii.

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră.
Tesaloniceni 4:3

Mulţi dintre noi petrecem aşa de mult timp în acest loc al morţii, încât avem pe noi amprenta mormântului. Întotdeauna există o bătălie aprigă înainte de sfinţire. Întotdeauna există ceva ce zvâcneşte de neplăcere in faţa cerinţelor lui Isus Cristos. Continue reading “Gândul zilei: Sfințirea”

Sfințirea, e pasul care vine după iertare

God's holiness is one«Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.»

1 Timotei 2: 4

Acesta este un verset care ne permite să aruncăm o pri­vire asupra planului lui Dumnezeu stabilit încă din veşnicii. Domnul nostru vrea să-i salveze pe toţi oamenii. Dacă îţi mărturiseşti păcatele înaintea Lui, atunci poţi fi sigur că sângele lui Isus Cristos te curăţă de absolut toate păcatele si te duce în sfera de influenţă a voii lui Dumnezeu. Continue reading “Sfințirea, e pasul care vine după iertare”