Lidia Miu: Câteva îndemnuri din Cuvânt (2)

BibleRăscumpărați vremea, căci zilele sunt rele.

Fiți implinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători.

Sfințiți in inimile voastre pe Hristos ca Domn.

Iubiți-vă unii pe alții.

Îngăduiți-vă unii pe alții.

Purtați-vă sarcinile unii altora.

Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie.

Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțe.

“Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”

Rugați-vă neîncetat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.