Andrew Wommack: O bună edificare pentru “duhul vostru…” (1)

Spirit Soul Body 4 b4 aft, matng_0Omul are trei componente esențiale: trup, suflet și duh.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.  (1 Tesaloniceni 5:23)

a) Partea care se vede – Trupul

b) Partea emoțională (mintea, voința, emoțiile, conștiința, SUFLET-personalitatea,
– îți ating tupul, simte trupul tău;
– dacă te ating cu cuvinte, te ating în emoții (te bucuri, te întristezi,
te mânii)
Suntem permanent în contact cu trupul și sufletul nostru.

c) Partea duhului –  este o entitate total diferită.

Ioan 3:6 Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din duh este duh!

ACEASTĂ entitate e separată complet de celelalte două. Nu poți, într-un mod natural sau fizic să îți simți duhul. Duhul nu poate fi accesat în nici un mod natural. Și asta e o problemă mare în viața creștină. Duhul, este partea cu care Dumnezeu comunică. Duhul este partea prin care trece toată viața și puterea lui Dumnezeu.

Iacov 2:26 – După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Partea care îți dă viața, este duhul (spiritul): Cheia în umblarea cu Dumnezeu este să înțeleg realitatea duhului, sufletului și trupului.

Tărâmul duhului nu poate fi văzut sau simțit. Singura metodă de a discerne adevărul spiritual (duhovnicesc) este prin Biblie. Să o iei și să o crezi.

Ioan 6:63 – Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.

Duhul ne dezvăluie viața spirituală. Dacă vrei să știi cum este duhul tău, trebuie să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu (Apoc. 3:17-19) și vei afla, nu poți să te vezi în emoții, trebuie să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu.

Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă, şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.  Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov, 1:23-25)

Biblia – o oglindă pentru duhul meu. Mă uit în Biblie, și-mi văd fața spirituală, ce sunt în duh?

Cu ochii tăi, nu te-ai uitat niciodată direct la fața ta, întotdeauna o reflecție, o reprezentare și ai încredere în aceasta.

Cuvântul lui Dumnezeu este o reflecție perfectă, a ceea ce este adevărul spiritual/duhovnicesc. Nu poți sta în fața oglinzii și să spui: cred că machiajul este pe față, părul este pieptănat, sunt gata de plecare. Nu poți merge după ceea ce simți, ci crezi ceea ce vezi.

Este la fel cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă imaginea perfectă, adevărată, a duhului tău, ceea ce ești în duhul tău. – Este o singură modalitate de-a afla.

Sursa: you tube Andrew Wommack: spirit, soul and body

http://www.awmi.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.