Pot eu oare să-L văd pe Isus…?

He-is-Beautiful«Ochii tăi îl vor vedea pe împărat în strălucirea Lui.»

Isaia 33:17

Când ne rugăm: «Doamne, mai este mult până vei re­veni pe norii cerului?» auzim răspunsul Domnului Isus în inimile noastre: «Voi veni când vei fi cu adevărat pregătit».

Mă gândesc la textul din Apocalipsa 19,7: «soţia Lui s-a pre­gătit». Duhul Sfânt face ultimele pregătiri pentru mireasa Mielului, ca aceasta să fie cu adevărat gata să-Şi întâlnească Mirele ceresc. Continue reading “Pot eu oare să-L văd pe Isus…?”

Sărutarea după care tânjim

Song of Solomon 1.2Să mă sărute cu sărutările gurii lui.

Cântarea Cântărilor 1:2

Timp de câteva zile am zăbovit asupra patimilor Domnului, si vom continua tot cu ele.  Astăzi, la începutul lunii, suntem chemati să avem sentimentele miresei lui Solomon.  Observati cum aleargă spre El, fără nici un cuvânt introductiv, fără ca măcar să-i menționeze  numele; ea intră în subiect imediat, fiindcă vorbeste despre Cel care este singurul El din  lumea ei. Continue reading “Sărutarea după care tânjim”

Desăvârșire a bunătății!

C.6.3Toată ființa Lui este plină de farmec.

Cântarea Cântarilor 5:16

Suprema frumusețe a lui Isus are forța de atracție asupra tuturor. Iubirea pe care o stârnește ea este mai puternică decât admirația. El este mai mult decât plăcut și frumos; El este fermecător. Cu siguranță că poporul lui Dumnezeu poate justifica folosirea acestui cuvânt, fiindcă El este obiectul iubirii lor înflacărate, iubire întemeiată pe excelenta intrinsecă a persoanei Sale și pe perfecțiunea completă a desăvârsirilor Sale.

Ucenici ai lui Isus, uitați-vă la buzele Mântuitorului și spuneți dacă nu sunt ele cele mai dulci? Nu vi se aprinde inima când vorbiți cu El Continue reading “Desăvârșire a bunătății!”

Domnul Isus vine să-și ia Mireasa!

Promisiunile lui Dumnezeu«Caci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer.»

1 Tesaloniceni 4,16

Înaintea răpirii se vor întâmpla lucruri care acum ne sunt ascunse, atât în lumea pământească, materială, cât şi în cea spirituală. De exemplu, înaintea răpirii trebuie să se împlinească numărul neamurilor. După ce şi ultimul om va fi adăugat la Biserica lui Isus, va veni răpirea. Nu toţi oa­menii vor fi mântuiţi, ci doar un anumit număr din fiecare naţiune: «până va intra numărul deplin al Neamurilor» (Rom. 11,25). Continue reading “Domnul Isus vine să-și ia Mireasa!”

POSESIUNILE VEȘNICIEI

ierusalimul-cerescVoi aveți totul deplin în El care este Capul oricărei domnii și stăpâniri

Coloseni 2:10


  1. Moartea fizică I Corinteni 3:21-23

După o viață de credință, în care am avut parte de „bogățiile nedrepte” urmează veșnicia cu „adevăratele bogății”. Luca 16:11

În noua dimensiune a existenței de „după”, trupul (care acum ne creiază atâtea probleme de sănătate) nu ne mai trebuiește. De aceea, moartea fizică este un Dar dumnezeiesc, o posesiune a veșniciei. Continue reading “POSESIUNILE VEȘNICIEI”

Fericirile (4)

Biblia deschisaFerice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!

Evanghelia lui Matei, 5. 6

Scopul vieții  determină  ceea ce se întâmplă în viața oamenilor. Majoritatea lor caută fericirea și de aceea  trăiesc  într-un anumit fel în care speră că vor fi fericiți.

Oamenii caută fericirea în posesiuni  și în afirmarea de sine. Însă  mulți  o caută și în imoralitate. Dar toate acestea, fie mai curând, fie mai târziu, n-o realizează, și un gust amar le umplu sufletul lor.

 Celebra familie Rockefeller  are ca mod de gândire și manifestare ideea de a arăta că ei pot să aibă ce vor și că pot și determină viitorul multora. Nici cei de la începutul lumii nu au fost mult diferiți în mentalitate; ei au zis:  „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume“. (Geneza, 11.4)

Fericirile, spuse ucenicilor de către Domnul Isus, arată un fapt paradoxal, pentru a fi pe calea bună, a fericirii, trebuie ca mai întâi să se întâmple ceva care să ne oprească din alergarea noastră după fericire. Continue reading “Fericirile (4)”